Axtar
az|рус|eng
Vergi Bəyannaməsi

Bəyannamə, hesabat və ərizə formaları

 

Gəlir vergisinin bəyannaməsi + Əlavə 3 və 4 2019   doldurulma qaydası   
Gəlir vergisinin bəyannaməsi + Əlavə 1, 2    doldurulma qaydası  
Mənfəət vergisinin bəyannaməsi + Əlavə 4 və 5 2019   doldurulma qaydası   
Mənfəət vergisinin bəyannaməsi + Əlavə 1, 2, 3, 4    doldurulma qaydası  
Bələdiyyə müəssisələrinin Mənfəət vergisi bəyannaməsi + Əlavə 1, 2, 3       
Cari vergi ödəmələrinin hesablanması haqqında Arayış    doldurulma qaydası  
Cari vergi ödəmələrinin hesablanması haqqında Arayış yeni - 01.10.2019 tarixindən qüvvəyə minir   doldurulma qaydası  
Xüsusi notariusun gəlir vergisi bəyannaməsi + Əlavə 1, 2    doldurulma qaydası  
Daşınmaz əmlak təqdim edən şəxslərdən ödəmə mənbəyində tutulan sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi + Əlavə 1, 2, 3, 4, 5, 6 2019   doldurulma qaydası  
Uduşlardan (mükafatlardan) əldə edilən gəlirdən ödəmə mənbəyində tutulan verginin bəyannaməsi 2019    doldurulma qaydası  
Uduşlardan (mükafatlardan) əldə edilən gəlirdən ödəmə mənbəyində tutulan verginin bəyannaməsi     doldurulma qaydası  
Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrini təqdim edən şəxslərdən notariuslar tərəfindən ödəmə mənbəyində tutulan sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi + Əlavə 1,2    doldurulma qaydası  
Sadələşdirilmiş  verginin  bəyannaməsi 2019   doldurulma qaydası   
Sadələşdirilmiş  verginin  bəyannaməsi + Əlavə 1, 2, 3, 4    doldurulma qaydası  

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) fiziki şəxslərin bu fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlirləri barədə bəyannamə + Əlavə  2019

  doldurulma qaydası  
Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin  sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi + Əlavə    doldurulma qaydası  
Pul vəsaitlərinin nağd çıxarılmasına görə sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi    doldurulma qaydası  
Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi + Əlavə 5 2019   doldurulma qaydası   
Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi + Əlavə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10    doldurulma qaydası video təlimat 1,  video təlimat 2
Qeydiyyata alınmayan qeyri-rezidentə ödənilmiş məbləğdən tutulmuş əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi + Əlavə    doldurulma qaydası  video təlimat
Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi + Əlavə 1, 2, 3 2019   doldurulma qaydası   

Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi + Əlavə 1, 2 

  doldurulma qaydası  video təlimat (rüblük, illik )
Əmlak vergisinin bəyannaməsi + Əlavə 2019   doldurulma qaydası   
Əmlak vergisinin bəyannaməsi + Əlavə   doldurulma qaydası  
Torpaq vergisinin bəyannaməsi 2019   doldurulma qaydası   
Torpaq vergisinin bəyannaməsi + Əlavə 1, 2    doldurulma qaydası  
Yol vergisinin bəyannaməsi    doldurulma qaydası  video təlimat
Aksiz bəyannaməsi + Əlavə 2 2019   doldurulma qaydası   
Aksiz bəyannaməsi + Əlavə 1, 2    doldurulma qaydası  video təlimat
Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi + Əlavə 1, 2 2019   doldurulma qaydas   
Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi + Əlavə    doldurulma qaydası  video təlimat

Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə rüblük hesabat (2019-cu il və sonrakı dövrlər üzrə) yeni

  doldurulma qaydası   

Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə rüblük hesabat (2019-cu ilin III rübü və sonrakı dövrlər üzrə) yeni

   doldurulma qaydası   
Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə rüblük hesabat (2018-ci ilin IV rübü və əvvəlki dövrlər üzrə) yeni   hesabatın doldurulma qaydası
Əlavə 1-in doldurulma qaydası
 

İşsizlik sığortası üzrə rüblük hesabat (2019-cu il və sonrakı dövrlər üzrə) yeni

  doldurulma qaydası   

İşsizlik sığortası üzrə rüblük hesabat (2019-cu ilin III rübü və sonrakı dövrlər üzrə) yeni

   doldurulma qaydası   

İşsizlik sığortası üzrə rüblük hesabat (2018-ci ilin IV rübü və əvvəlki dövrlər üzrə) yeni

  doldurulma qaydası   
Fiziki şəxsin uçotu haqqında ərizə 2019   doldurulma qaydası    
Xarici subpodratçılardan ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi    doldurulma qaydası  
Mədən vergisinin bəyannaməsi    doldurulma qaydası  video təlimat
Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə Mədən vergisinin bəyannaməsi      
Bələdiyyə ərazisində olan mehmanxana, sanatoriya-kurort və turizm xidmətləri göstərən şəxslərdən alınan ödənişin hesabatı      
Dövlət rüsumunun tutulması barədə hesabat + Əlavə 1, 2, 3, 4   doldurulma qaydası  
Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili müəssisə topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən dövlət büdcəsinə ödəniş barədə Hesabat + Əlavə  

 

doldurulma qaydası

 
Vergi öhdəliyinin yaranmaması barədə Arayış    doldurulma qaydası  
İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti üzrə Podratçının aldığı gəlirləri barədə bəyannamə   doldurulma qaydası  
Xronometraj metodu ilə yeni müşahidə aparılması haqqında Ərizə      
"Dövlət vəsaiti hesabına malların (işlərin, xidmətlərin) satınalması üzrə bağlanılmış müqavilələr barədə" məlumat forması   doldurulma qaydası  
Vergi öhdəliklərinin seçilməsi haqqında Məlumat      
Azərbaycan Respublikasında muzdlu işlə əlaqədar ödənilmiş gəlir vergisi haqqında Qəbz      
Verginin tutulması haqqında Qəbz      
Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında    doldurulma qaydası  
Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının bərpası haqqında Arayış    doldurulma qaydası  
Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) vergi uçotundan çıxarılması haqqında Ərizə    doldurulma qaydası  
Hüquqi şəxsin mülkiyyətində və ya istifadəsində olan torpaq sahələri haqqında Arayış   doldurulma qaydası  
Vergi partnyorluğu sazişinin bağlanması üçün ərizə   doldurulma qaydası  
Nəzarət olunan əməliyyatlar barədə Arayış (əlavə ilə)   doldurulma qaydası   
Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) vergi uçotundan çıxarılması haqqında ərizə   doldurulma qaydası  
Nəzarət olunan əməliyyatlar barədə Arayış + əlavə   doldurulma qaydası  
Maliyyə institutları tərəfindən məlumat verilməli hesablar barədə hesabat + Əlavə 1, 2   doldurulma qaydası  
"Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin ƏDV bəyannamələrinin əvvəlcədən doldurulması" xidməti ilə bağlı Ərizə 2019   doldurulma qaydası   
Hüquqi şəxsin aktivləri barədə məlumat və onun əlavələri   
Fiziki şəxsin aktivləri barədə məlumat   
Hüquqi şəxslərə, onların filial və nümayəndəliklərinə məxsus sığortalanmış (təkrarsığortalanmış) əsas vəsaitlər barədə məlumat 2019
Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılmasi barədə Ərizə forması   
Gəlir vergisindən güzəşt hüququnun əldə edilməsinə dair arayış   
Vergi ödəyicisinin işçi heyətinin və özünə məxsus yüklərin daşınmasında istifadə edilən qeydiyyata alınmış yeni avtomobil nəqliyyatı vasitələri barədə məlumat   
Yeni qeydiyyata alınmış və qeydiyyatdan çıxarılmış avtomobil nəqliyyatı vasitələri barədə məlumat   
Hüquqi şəxsin və ya fərdi sahibkarın bank hesabı və əməliyyatları barədə məlumatların verilməsi haqqında Bildiriş   
Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında Qəbz
Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında Qəbzin alınması üçün ərizə və onun doldurulma qaydası 
Səhmlərinin və paylarının nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan dövlət (büdcə) təşkilatları onlara dövlət büdcəsinin investisiya xərcləri hesabına ayrılmış vəsaitlər hesabına alınan və ya quraşdırılan aktivlər barədə Məlumat Forması 
Vergi Məcəlləsinin 149.1.3-1-ci maddəsi üzrə vergiyə cəlb olunan gəliri Azərbaycan mənbəyindən olan və bu gəlirindən ödəmə yerində vergi tutulmayan qeyri-rezident şəxsin təyin etdiyi vergi agenti barədə Arayış
Maliyyə institutları tərəfindən məlumat verilməli hesablar barədə Hesabat 
Daşınmaz əmlakın icarəsi ilə bağlı aparılmış notariat əməliyyatları barədə Məlumat 
Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının "_______________" vasitəsilə satışını həyata keçirən "______________________________" (VÖEN: "_______________") tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 90.3-3-cü maddəsinə əsasən təqdim edilən aylıq məlumat forması
Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının "_______________" şəbəkəsində satışını həyata keçirən "______________________________" (VÖEN: "_______________") tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 90.3-4-cü maddəsinə əsasən təqdim edilən aylıq məlumat forması 
 

* - Video təlimatlar 01.01.2015-ci ilə qədər olan qanunvericiliyə uyğun hazırlanmışdır.


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.