Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Azərbaycan sektorunda neft yataqlarının hasilatın pay bölgüsü haqqında Sazişə dair Protokollar

Ümid yatağının və Babək Prespektiv Strukturunun Daxil olduğu Dəniz Blokunun Kəşfiyyatı və İşlənməsi haqqında Saziş üzrə

• Mənfəət Vergisi haqqında
• Əməkdaşların və Fiziki Şəxslərin Vergiyə cəlb edilməsi haqqında
İdxal və İxrac Rüsumları və Vergiləri haqqında Protokol
• Əlavə Dəyər Vergisi haqqında Protokol

Muradxanlı, Cəfərli və Zərdab neft yataqları üzrə

• Əlavə Dəyər Vergisi haqqında Protokol

Abşeron yarımadası ətrafında dayazsulu sahə üzrə

İdxal və İxrac Rüsumları və Vergiləri haqqında Protokol
• Əlavə Dəyər Vergisi haqqında Protokol

Suraxanı Yatağı üzrə

Əməkdaşların və Fiziki Şəxslərin Vergiyə Cəlb Edilməsi haqqında Protokol
Mənfəət Vergisi haqqında Protokol

Şəfaq-Asiman Yatağı üzrə

• Əlavə Dəyər Vergisi haqqında Protokol

Balaxanı-Sabunçu-Ramana və  Kürdəxanı yataqlarının daxil olduğu blok üzrə

İdxal və İxrac Rüsumları və Vergiləri haqqında Protokol
Əməkdaşların və Fiziki Şəxslərin Vergiyə Cəlb Edilməsi haqqında Protokol
Mənfəət Vergisi haqqında Protokol
• Əlavə Dəyər Vergisi haqqında Protokol
Bahar yatağının və Qum-Dəniz yatağının daxil olduğu blok üzrə
Əməkdaşların və Fiziki Şəxslərin Vergiyə Cəlb Edilməsi haqqında Protokol
Xarici subpodratçıların vergiyə cəlb olunması haqqında Protokol
Əlavə Dəyər Vergisi haqqında Protokol
Mənfəət Vergisi haqqında Protokol
İdxal və İxrac Rüsumları və Vergiləri haqqında Protokol
Abşeron Yatağı üzrə
Əlavə Dəyər Vergisi haqqında Protokol
İdxal və İxrac rüsumları və Vergiləri haqqında Protokol
D-222 Yalama Yatağı üzrə
Əməkdaşların və fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi haqqında Protokol
İdxal və İxrac rüsumları və Vergiləri haqqında Protokol
Əlavə Dəyər Vergisi haqqında Protokol
Xarici subpodratçıların vergiyə cəlb edilməsi haqqında Protokol
Cənub-Qərbi Qobustanın Şıxzəgirli, Şeytanud, Bürgüt, Donquzduq, Nardaran, İlxiçi, Qərbi hacıvəli, Sundi, Şərqi Hacıvəli, Turağay, Kənizədağ, Qərbi Duvannı, Solaxay və Daşgil Yataqlarının daxil olduğu üç blok üzrə
Mənfəət vergisi üzrə Protokol
Əməkdaşların və fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi haqqında Protokol
Xarici subpodratçıların vergiyə cəlb edilməsi haqqında Protokol
İdxal və İxrac rüsumları və Vergiləri haqqında Protokol
Əlavə Dəyər Vergisi haqqında Protokol
CQBK üzrə
Əməkdaşların və fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi haqqında Protokol
İdxal və İxrac rüsumları və Vergiləri haqqında Protokol
Əlavə Dəyər Vergisi haqqında Protokol
Zəfər və Məşəl Perspektiv Strukturlarının daxil olduğu kəşfiyyat Bloku üzrə
Əməkdaşların və fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi haqqında Protokol
Xarici subpodratçıların vergiyə cəlb edilməsi haqqında Protokol
İdxal və İxrac rüsumları və Vergiləri haqqında Protokol
Əlavə Dəyər Vergisi haqqında Protokol
Binəqədi, Qırməki, Çaxnaqlar, Sulutəpə, Masazır, Fatmayı, Şabandağ və Sianşor Neft yataqları üzrə
Xarici subpodratçıların vergiyə cəlb olunması haqqında Protokol
Əlavə Dəyər Vergisi haqqında Protokol
Əməkdaşların və Fiziki Şəxslərin Vergiyə Cəlb Edilməsi Haqqında Protokolu
İdxal və İxrac Rüsumları və Vergiləri haqqında Protokol
Mənfəət Vergisi haqqında Protokol
Qaraçuxur yatağının Daxil Olduğu Bloku üzrə
İdxal və İxrac Rüsumları və Vergiləri haqqında Protokol
Əlavə Dəyər Vergisi haqqında Protokol
Suraxanı Neft yatağı Daxil Olduğu Bloku üzrə
Əlavə Dəyər Vergisi haqqında Protokol
İdxal və İxrac Rüsumları və Vergiləri haqqında Protokol
Zığ və Hövsan Neft yataqları üzrə
Xarici subpodratçıların vergiyə cəlb olunması haqqında Protokol
Əməkdaşların və Fiziki Şəxslərin Vergiyə Cəlb Edilməsi haqqında Protokol
Əlavə Dəyər Vergisi haqqında Protokol
İdxal və İxrac Rüsumları və Vergiləri haqqında Protokol
Mənfəət vergisi haqqında Protokol
Azəri və Çıraq yataqlarının və Günəşli yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Sazişə dair
Əməkdaşların və fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi haqqında Protokol
Xarici subpodratçıların vergiyə cəlb olunması haqqında Protokol
Azərbaycan Respublikası idxal-ixrac rüsumları və vergiləri haqqında Protokol
Əlavə dəyər vergisi haqqında Protokol
Araz, Alov və Şərq perspektiv yataqları üzrə
Əməkdaşların və fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi haqqında sProtokol
Xarici subpodratçıların vergiyə cəlb olunması haqqında Protokol
Azərbaycan Respublikası idxal-ixrac rüsumları və vergiləri haqqında Protokol
Əlavə dəyər vergisi haqqında Protokol
İnam üzrə
Əməkdaşların və fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi haqqında Protokol
Azərbaycan Respublikası idxal-ixrac rüsumları və vergiləri haqqında Protokol
Xarici subpodratçıların vergiyə cəlb olunması haqqında Protokol
Əlavə dəyər vergisi haqqında Protokol
Şahdəniz üzrə
Əməkdaşların və fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi haqqında Protokol
Xarici subpodratçıların vergiyə cəlb olunması haqqında Protokol
Azərbaycan Respublikası idxal-ixrac rüsumları və vergiləri haqqında Protokol
Əlavə dəyər vergisi haqqında Protokol
Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas ixrac boru kəməri üzrə
Əməkdaşların və fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi haqqında Protokol
Azərbaycan Respublikası idxal-ixrac rüsumları və vergiləri haqqında Protokol
Əlavə dəyər vergisi haqqında Protokol
Kürsənqi və Qarabağlı Neft yataqlarının daxil olduğu Bloku üzrə
Əməkdaşların və Fiziki Şəxslərin Vergiyə Cəlb Edilməsi haqqında Protokol
Xarici subpodratçıların vergiyə cəlb olunması haqqında Protokol
İdxal və İxrac Vergiləri (rüsumlar və haqlar) haqqında Protokol
Əlavə dəyər vergisi haqqında Protokol
Mişovdağ Və Kəlaməddin Neft Yataqlarının Daxil Olduğu Bloku üzrə A2 Times AzLat şrifti ilə yığılmışdır
Əlavə Dəyər Vergisi haqqında Protokol
İdxal və İxrac Vergiləri (rüsumlar və haqlar) haqqında Protokol
Xarici Subpodratçıların Vergiyə Cəlb Olunması Haqqında Protokol
Əməkdaşların və fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi haqqında protokol
Padar Sahəsi Və ona bitişik perspektiv strukturların daxil olduğu bloku üzrə A2 Times AzLat şrifti ilə yığılmışdır
Xarici Subpodratçıların Vergiyə Cəlb Olunması Haqqında Protokol
Əməkdaşların və fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi haqqında protokol
İdxal və İxrac Vergiləri (rüsumlar və haqlar) haqqında Protokol
Əlavə Dəyər Vergìsì haqqında Protokol
Pirsaat Neft yatağı və ona bitişik sahələr Daxil Olduğu Bloku üzrə
Əməkdaşların və Fiziki şəxslərin Vergiyə Cəlb Edilməsi haqqında Protokol
Ìdxal və Ìxrac Rüsumlarí və Vergìlərì haqqında Protokol
Əlavə Dəyər Vergìsì haqqında Protokol
Xarici subpodratçıların vergiyə cəlb olunması haqqında Protokol
Gədəbəy, Qoşa, Ordubad qrupu (Pizabaşı, Ağyurd, Şəkərdərə, Kələki), Söyüdlü, Qızılbulaq və Vejnəli perspektiv qızıl filiz yataqlarının kəşfiyyatı-işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş üzrə
Əməkdaşların və fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi haqqında Protokol
Xarici subpodratçılara vergi qoyulması haqqında Protokol
İdxal-ixrac rüsumları və vergiləri haqqında Protokol
ƏDV haqqında Protokol
Kürovdağ Neft yatağının Daxil Olduğu Blokun üzrə
Əməkdaşların və Fiziki Şəxslərin Vergiyə Cəlb Edilməsi haqqında Protokol
Xarici subpodratçıların vergiyə cəlb olunması haqqında Protokol
Əlavə Dəyər Vergisi haqqında Protokol
İdxal-ixrac rüsumları və vergiləri haqqında Protokol
Mənfəət Vergisi haqqında Protokol
Neftçala, Xilli, Durovdağ-Babazanan Neft yataqlarının və Muğan Monoklinalinin Cənub-Qərb Qanadının Daxil Olduğu Blokun üzrə
Əməkdaşların və Fiziki Şəxslərin Vergiyə Cəlb Edilməsi haqqında Protokol
Xarici subpodratçıların vergiyə cəlb olunması haqqında Protokol
Əlavə Dəyər Vergisi haqqında Protokol
İdxal-ixrac rüsumları və vergiləri haqqında Protokol
Mənfəət Vergisi haqqında Protokol


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.