Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

nvanlı d vlət sosial yardımın alınması n m raciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları nın təsdiq edilməsi haqqında

nvanlı d vlət sosial yardımın alınması n m raciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları nın təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

nvanlı d vlət sosial yardımı sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 23 fevral tarixli 477 n mrəli Fərmanının 4.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. nvanlı d vlət sosial yardımın alınması n m raciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Sosial yardımın alınması n m raciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları nın və Ailənin orta aylıq gəlirinin hesablanması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 2 fevral tarixli 32 n mrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 2, maddə 181, № 11, maddə 994; 2007, № 3, maddə 301, № 4, maddə 395; 2008, № 2, maddə 130, № 7, maddə 678; 2010, № 3, maddə 264, № 4, maddə 359; 2011, № 5, maddə 449; 2012, № 12, maddə 1365; 2015, № 6, maddə 773) ləğv edilsin.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə

 

Bakı şəhəri, 5 fevral 2016-cı il

№ 37

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2016-cı il 5 fevral tarixli 37 n mrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

nvanlı d vlət sosial yardımın alınması n m raciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi

 

QAYDALARI

 

1. mumi m ddəalar

 

1.1. Bu Qaydalar nvanlı d vlət sosial yardımı haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 6.2-ci bəndinə əsasən hazırlanmışdır və nvanlı d vlət sosial yardımının (bundan sonra sosial yardım) alınması n m raciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi mexanizmini m əyyən edir.

1.2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan və m raciətdən əvvəlki son 12 (on iki) ay ərzində orta aylıq gəliri aşağıdakı səbəblərdən hər bir ailə zv n ehtiyac meyarının məcmusundan aşağı olan aztəminatlı ailələr ehtiyac meyarının məcmusu ilə orta aylıq gəlirinin arasındakı fərq məbləğində sosial yardım almaq h ququna malikdirlər:

1.2.1. ailə zv n n əmək qabiliyyətini itirməsi;

1.2.2. əmək qabiliyyətli olan ailə zv n n birinci qrup əlilə, 8 yaşına atmamış uşağa və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağa qulluq etməsi;

1.2.3. ailənin əmək qabiliyyətli 23 yaşadək zv n n əyani təhsil alması;

1.2.4. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial M dafiəsi Nazirliyi (bundan sonra Nazirlik) yanında D vlət Məşğulluq Xidmətinin yerli orqanında d vlət orqanının və ya h quqi şəxsin ləğv edilməsi və ya iş ilərin sayı və ya ştatların ixtisar edilməsi ilə əlaqədar işsiz kimi qeydə alınması;[1]

1.2.5. ailə zv n n vəfat etməsi;

1.2.6. ailə zv n n məhkəmə tərəfindən itkin d şm ş və yaxud lm ş hesab edilməsi;

1.2.7. ailə zv n n azadlıqdan məhrum edilməsi;

1.2.8. ailə zv n n olduğu yerin məlum olmaması.

1.3. Sosial yardımın təyin olunması n m raciət etmiş şəxslər və onların ailə zvləri haqqında tələb olunan arayış və məlumatların Nazirlik tərəfindən elektron formada əldə edilməsi məqsədi ilə aşağıdakı d vlət orqanlarının və təşkilatların informasiya ehtiyatlarından və sistemlərindən istifadə olunur:[2]

1.3.1. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi;

1.3.2. Azərbaycan Respublikasının M dafiə Nazirliyi;

1.3.3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi;

1.3.4. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi;

1.3.5. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial M dafiəsi Nazirliyi;

1.3.6. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərr fatı Nazirliyi;

1.3.7. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi;

1.3.8. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi;

1.3.9. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyi;[3]

1.3.10. Azərbaycan Respublikasının Qa qınların və Məcburi K k nlərin İşləri zrə D vlət Komitəsi;

1.3.11. Azərbaycan Respublikasının D vlət Statistika Komitəsi;

1.3.12. Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri D vlət Komitəsi;

1.3.13. Azərbaycan Respublikasının D vlət Miqrasiya Xidməti;

1.3.14. Azərbaycan Respublikasının D vlət Sərhəd Xidməti;

1.3.15. Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə ağırış zrə D vlət Xidməti;

1.3.16. Azərbaycan Respublikasının D vlət Sosial M dafiə Fondu;[4]

1.3.17. Kredit b roları; [5]

1.3.18. Azərbaycan Respublikasının D vlət İmtahan Mərkəzi; [6]

1.3.19. Azərişıq A ıq Səhmdar Cəmiyyəti;

1.3.20. Azərsu A ıq Səhmdar Cəmiyyəti;

1.3.21. Azərbaycan Respublikası D vlət Neft Şirkətinin Azəriqaz İstehsalat Birliyi;

1.3.22. yerli icra hakimiyyəti baş ısının inzibati ərazi dairəsi və sahə inzibati ərazi dairəsi zrə n mayəndəlikləri.

 

2. Sosial yardımın alınması n m raciət edilməsi

 

2.1. Ailəni təmsil edən yetkinlik yaşına atmış və əmək qabiliyyətli şəxs (belə şəxs olmadıqda ailə zv olmayan qəyyum (himayə i), patron (k mək i) və ya vəkil edilmiş şəxs) sosial yardımın alınması n m raciət edə bilər. Bu barədə ərizə (1 n mrəli əlavə)[*] yaşayış yeri zrə rayon (şəhər) icra hakimiyyəti baş ısının inzibati ərazi dairəsi və sahə inzibati ərazi dairəsi zrə n mayəndəliklərinin ailə tərkibi haqqında arayışına əsasən notariat orqanı tərəfindən təsdiq edilir. M raciət n mayəndə tərəfindən edildikdə, şəxsin qəyyum (himayə i) və ya patron (k mək i) olmasını təsdiq edən sənədin surəti arayışa əlavə edilir.

2.2. Ailəni təmsil edən şəxs (bundan sonra - Təmsil i) m raciəti elektron formada və ya kağız zərində edə bilər. Bunun n aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

2.2.1. şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd (m raciət kağız zərində olduqda);

2.2.2. təmsil ilik barədə ərizə (notariat orqanı tərəfindən təsdiq edildikdən sonra m raciət n 90 (doxsan) g n m ddətində, sosial yardım təyin olunduğu halda isə sosial yardımın alındığı d vrdə q vvədədir) (1 n mrəli əlavə);

2.2.3. ərizə-bəyannamə (2 n mrəli əlavə).

2.3. Sosial yardımın alınması n elektron formada m raciət edən Təmsil i fərdi kommunikasiya vasitələrindən (komp terlərdən, mobil telefonlardan və s.), habelə bu məqsədlər n x susi olaraq quraşdırılmış infok şklərdən istifadə etməklə m raciət edir. Təmsil i elektron formada m raciətin qeydiyyata alınması məqsədi ilə Elektron h kumət və ya Nazirliyin e-sosial internet portallarında yerləşdirilmiş nvanlı sosial yardımla bağlı m raciətin edilməsi elektron xidmətdən istifadə etməklə Ərizə-bəyannamə ni dolduraraq Vahid Elektron M raciət və Təyinat Alt Sisteminə (bundan sonra - VEMTAS) g ndərir.[7]

2.4. Sosial yardımın alınması n kağız zərində m raciət edən şəxs notariat orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş Ərizə ni (1 n mrəli əlavə) və Ərizə-bəyannamə ni (2 n mrəli əlavə) Təmsil inin yaşayış yeri zrə Nazirlik yanında D vlət Sosial M dafiə Fondunun şəhər, rayon ş bəsinə (bundan sonra - Ş bə) təqdim edir.[8]

2.5. Kağız zərində edilən m raciət Ş bə tərəfindən rəsmi olaraq qəbul olunur və bu barədə Təmsil iyə m vafiq bildiriş təqdim edilir. M raciət qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduğu halda Ş bənin nvanlı sosial yardım zrə iş isi tərəfindən m raciətdə qeyd olunan məlumatlar qəbul olunduğu g n VEMTAS-a daxil edilərək g cləndirilmiş elektron imza ilə təsdiqlənir. Əks halda, uyğunsuzluq barədə məlumat rəsmən 1 (bir) iş g n m ddətində Təmsil iyə bildirilir.[9]

2.6. Elektron formada g ndərilmiş m raciət qeydiyyata alındıqdan sonra istifadə inin ekranına, kağız zərində g ndərilmiş m raciət qeydiyyata alındıqdan sonra isə Təmsil inin Ərizə-bəyannamə də qeyd etdiyi əks-əlaqə vasitələrinin birinə VEMTAS tərəfindən bu barədə məlumat g ndərilir (3 n mrəli əlavə) və ya bildirilir. Bu tarix ailənin sosial yardımın alınması n m raciət etdiyi g n sayılır.

 

3. Sosial yardımın təyin olunması və təyin olunmasından imtina edilməsi

 

3.1. Sosial yardımın alınması n m raciətlər VEMTAS tərəfindən 15 (on beş) iş g n m ddətində araşdırılır və m vafiq qərar qəbul edilir.

3.2. VEMTAS tərəfindən Ərizə-bəyannamə də qeyd edilmiş məlumatların Elektron h kumət portalı zərindən bu Qaydaların 1.3-c bəndində g stərilən qurumların informasiya sistemləri və ehtiyatları ilə x susi proqram təminatı vasitəsilə uzlaşdırılaraq yoxlanılması həyata ke irilir.

3.3. Bununla yanaşı, m raciətin qəbul olunduğu g n VEMTAS tərəfindən se ilmiş Ş bənin nvanlı sosial yardım zrə iş isinə bu Qaydaların 3.7-ci bəndində g stərilən hallar istisna olmaqla, ailənin maddi-məişət şəraitinin m ayinəsinin aparılması barədə tapşırıq g ndərilir.

3.4. Ş bənin nvanlı sosial yardım zrə iş isi Ailənin maddi-məişət şəraitinin m ayinəsi ni (4 n mrəli əlavə) m vafiq proqram təminatı ilə təchiz edilmiş x susi komp ter avadanlıqları vasitəsilə həyata ke irir və nəticələrini g cləndirilmiş elektron imza ilə təsdiqləyərək real vaxt rejimində VEMTAS-a t r r.

3.4.1. VEMTAS tərəfindən x susi proqram təminatı vasitəsilə həmin məlumatların Ərizə-bəyannamə də əks olunan məlumatlarla uzlaşdırılaraq yoxlanılması həyata ke irilir.

3.4.2. Məlumatlarda uyğunsuzluq aşkar olunmadığı hallarda, VEMTAS tərəfindən ailəyə sosial yardımın təyin olunması barədə (5 n mrəli əlavə), uyğunsuzluq aşkar olunduğu hallarda isə sosial yardımın təyin olunmasından imtina edilməsi barədə (6 n mrəli əlavə) qərar ıxarılır.

3.5. Sosial yardım onu almaq n m raciət edilən ayın 1-dən etibarən 2 (iki) il m ddətinə təyin olunur.

3.6. Sosial yardım təyin edilərkən, ailənin tərkibində aşağıda g stərilən ailə zvləri nəzərə alınmır:

3.6.1. tam d vlət təminatında olan şəxslər (uşaq evi və internatlarda, qocalar, əlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar n internat evlərində, x susi təhsil m əssisələrində yaşayan şəxslər);

3.6.2. m ddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan şəxslər;

3.6.3. cəza əkmə m əssisələrində cəza əkən şəxslər;

3.6.4. axtarışda olan şəxslər;

3.6.5. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşamayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları;

3.6.6. əcnəbilər (Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşayanlar istisna olmaqla).

3.7. Aşağıdakı hallarda sosial yardımın təyin olunmasından imtina edilir:

3.7.1. Ərizə-bəyannamə də qeyd edilmiş məlumatların yoxlanılması zamanı məlumatlarda uyğunsuzluq aşkar olunduqda;

3.7.2. sosial yardım n m raciətdən əvvəlki ardıcıl gələn 12 (on iki) ay ərzində ailənin orta aylıq gəliri hər bir ailə zv n ehtiyac meyarına bərabər və ya məcmusundan yuxarı olduqda;

3.7.3. sosial yardım n m raciətdən əvvəlki ardıcıl gələn 12 (on iki) ay ərzində respublika zrə təsdiq edilmiş yaşayış minimumunun 12 mislindən ox məbləğdə alqı-satqı etdikdə;

3.7.4. ailənin m lkiyyətində və ya istifadəsində nəqliyyat vasitəsi olduqda (d vlət tərəfindən reabilitasiya məqsədləri n verilmiş nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla);

3.7.5. ailənin əmək qabiliyyətli, işləməyən zv Nazirlik yanında D vlət Məşğulluq Xidmətinin yerli orqanı tərəfindən təklif olunmuş iki m nasib işdən imtina etdikdə (bu halda ailənin sosial yardım h ququna onun təkrar m raciəti əsasında 1 (bir) aydan sonra baxılır);

3.7.6. ailənin adambaşına d şən kommunal və rabitə xərclərinin cəminin orta aylıq məbləği lkə zrə təsdiq olunmuş yaşayış minimumunun 10 faizindən ox olduqda;

3.7.7. ailənin m lkiyyətində m xtəlif nvanda 2 və daha ox eyni təyinatlı daşınmaz əmlak olduqda.

3.8. VEMTAS tərəfindən sosial yardımın təyin olunması barədə qərar (5 n mrəli əlavə) ıxarıldığı hallarda yardımın məbləği və təyin edilmə m ddəti, təyin olunmasından imtina edilməsi barədə qərar (6 n mrəli əlavə) ıxarıldığı hallarda isə imtinanın səbəbləri g stərilməklə qərarın ıxarıldığı g n Təmsil inin Ərizə-bəyannamə də qeyd etdiyi əks əlaqə vasitələrinin birinə məlumat g ndərilir və ya bildirilir.

 

4. Sosial yardımın verilməsi və verilməsinin dayandırılması

 

4.1. Sosial yardım ayda bir dəfə aztəminatlı ailənin yaşayış yeri zrə banklar vasitəsilə dəniş kartı ilə dənilir.

4.2. Sosial yardımın verilməsinin dayandırılmasına səbəb ola biləcək hallar baş verdikdə (ailənin tərkibi və ya gəlirləri dəyişdikdə), sosial yardım alan ailə bu barədə elektron formada VEMTAS-a, kağız zərində Ş bəyə 5 (beş) iş g n m ddətində məlumat verməlidir.

4.3. Təmsil i vəfat etdikdə, ailənin tərkibində və gəlirində sosial yardım məbləğinin dəyişdirilməsinə səbəb ola biləcək hallar baş verdikdə və ya sosial yardım ailə tərəfindən ardıcıl gələn 3 ( ) ay m ddətində alınmadıqda, sosial yardımın verilməsi dayandırılır və ailənin sosial yardım almaq h ququna yenidən baxılır. Sosial yardımın ailə tərəfindən ardıcıl gələn 3 ( ) ay m ddətində alınmaması zrl səbəbdən baş verdikdə, verilmə dayandırıldığı aydan bərpa edilir.

4.4. Bu Qaydaların 4.3-c bəndində g stərilən hallardan biri baş verdikdə, sosial yardımın verilməsi dəyişikliyin baş verdiyi aydan sonrakı aydan dayandırılır.

4.5. Təmsil inin (qəyyum, himayə i, patron(k mək i) istisna olmaqla) və ya digər ailə zv n n ailənin orta aylıq gəlirinin 12 (on iki) mislindən ox məbləğdə lotereya uduşu qazanması və ya ailəyə hədiyyə bağışlanması, işsiz ailə zv n n işlə təmin olunması və s. səbəblərdən ailənin gəlirində dəyişiklik baş verməsi ilə əlaqədar həmin ailənin sosial yardım h ququna mumi qaydada yenidən baxılır.

4.6. Ailəyə ev, mənzil (əgər bu ev və ya mənzil ailənin əmlakında və ya istifadəsində olan yeganə ev və ya mənzil deyildirsə) və nəqliyyat vasitəsi bağışlandığı hallarda, sosial yardımın verilməsi həmin halın baş verdiyi g ndən dayandırılır.

4.7. Sosial yardım almaq h ququna baxılması zamanı sosial yardımın təyin olunmamasına, məbləğinin dəyişdirilməsinə və ya verilməsinin dayandırılmasına səbəb ola biləcək hallar barədə (ailənin tərkibi, əmlakı və gəliri haqqında) məlumat verilmədiyi və yaxud tam və ya d zg n olmayan məlumat verildiyi aşkar olunduqda, sosial yardımın verilməsi həmin g ndən dayandırılır və nvanlı d vlət sosial yardımı haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 10.2-ci maddəsinə uyğun olaraq həmin ailə 1 (bir) il m ddətinə sosial yardım almaq h ququnu itirir.

4.8. Sosial yardımın təyin edilməsi və sosial yardım təyinatından imtina edilməsi barədə qərardan İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq inzibati qaydada və ya məhkəməyə şikayət verilə bilər.

 

5. Ailənin orta aylıq gəlirinin hesablanması

 

5.1. Sosial yardımın təyin olunması n əsas şərtlərdən biri ailənin gəlirinin d zg n hesablanmasıdır. Ailənin gəlirləri ailə zvlərinin m raciətdən əvvəlki ardıcıl gələn 12 (on iki) ay m ddətinə b t n n v gəlirlərinin, o c mlədən ailə zvlərinə bağışlanmış hədiyyələr, m lkiyyətdən, ailə zvlərinə məxsus əmlakdan, şəxsi yardım ı təsərr fatdan əldə olunan və yaxud əldə oluna biləcək pul və natural formada gəlirlərinin toplusundan ibarətdir.

5.2. Ailənin gəlirinin hesablanması zamanı pul və natura formasında b t n n v gəlirlər, o c mlədən həm Azərbaycan Respublikasının ərazisində, həm də onun h dudlarından kənarda istənilən mənbədən daxil olan milli və xarici valyutanın məbləği nəzərə alınır.

5.3. Ailənin gəlirinin hesablanması zamanı ailə zvlərinin gəlirləri haqqında məlumatların d zg nl y n təsdiq edə biləcək b t n rəsmi və mənbəyi bəlli olan digər mənbələrdən (o c mlədən bilavasitə yerində araşdırmaqla) istifadə edilir.

5.4. Ailə zvlərinin gəlirləri muzdlu işlə əlaqədar gəlirlərə, muzdlu işlə əlaqədar olmayan gəlirlərə, alınmış cari transfertlərə və digər gəlirlərə b l n r.

5.5. Muzdlu işlə əlaqədar gəlirlərə aşağıdakılar aiddir:

5.5.1. əsas iş yeri və əvəz ilik zrə pul və ya natural formada dənilən əməkhaqqı (tarif (vəzifə) maaşı, tarif (vəzifə) maaşına və ya əməkhaqqına əlavələr, əməyin dənilməsi sistemləri zrə dənilən m kafatlar, birdəfəlik dənclər, maddi yardımlar (5.24.2-ci yarımbənddə g stərilən hallar istisna olmaqla),qanunvericiliklə iş inin iş yeri və əməkhaqqının saxlanıldığı d vr n dənilən əməkhaqqı, m vəqqəti ictimai işlərə g rə əməkhaqqı, o c mlədən əmək qabiliyyətinin m vəqqəti itirilməsi d vr də daxil edilməklə);

5.5.2. istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığın pozulmasına g rə dənclər;

5.5.3. işəg t rən tərəfindən dənilən m avinətlər (5.24.3-c yarımbənddə g stərilən hallar istisna olmaqla).

5.6. Ailə zv n n muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlirləri sahibkarlıq və qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlərdən ibarətdir.

5.7. Sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlər Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən m əyyən edilir.

5.8. Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlərə əmanətlər, depozitlər və onlara g rə faiz gəliri, qiymətli kağızlardan əldə olunan gəlirlər, daşınar (avtomobil, avadanlıq və s.) və daşınmaz (ev, mənzil, bağ, torpaq sahəsi və digər daşınmaz əmlak) əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir, royalti, qonorar, sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri n istifadə olunmayan aktivlərin (ev, mənzil, bağ, torpaq sahəsi, avtomobil, mal-qara və s.) satışından gəlir, kənd təsərr fatı məhsullarının satışından gəlir, podrat, tapşırıq, komisyon, m əlliflik və digər m lki-h quqi xarakterli m qavilələr əsasında qazanılmış gəlir, ailə kəndli təsərr fatında məşğulluqdan gəlir, şəxsi yardım ı təsərr fatdan əldə olunan gəlir daxildir.

5.9. Ailə zv n n aldığı cari transfertlərə b t n n v pensiyalar, sosial m avinətlər (5.24.3-c yarımbənddə g stərilən hallar istisna olmaqla), təqa dlər, maddi yardımlar (5.24.2-ci yarımbənddə g stərilən hallar istisna olmaqla), qrantlar, kompensasiya xarakterli dənişlər, aliment, sığorta dənişi, borc (o c mlədən kredit), həm inin natural formada alınan sosial transfertlər aiddir.

5.10. Ailə zv n n digər şəxslərdən və lkə xaricindən aldığı vəsaitlər onların digər gəlirləri hesab olunur.

5.11. Natura formasında əldə olunan gəlirlər ailənin gəlirlərində bazar qiymətləri ilə nəzərə alınır. Bazar qiyməti mal (iş, xidmət) satılan anadək, lakin malın (işin, xidmətin) satıldığı andan oxu 30 (otuz) g n ke ənədək (əvvəl və ya sonra) ən yaxın tarixdə eyni (analoji) mal (iş, xidmət) n m vafiq əməliyyatlar zamanı təşəkk l tapan Azərbaycan Respublikası D vlət Statistika Komitəsinin dərc etdiyi qiymətlərə əsasən m əyyənləşdirilir.

5.12. Xarici valyuta ilə əldə olunan gəlir bu gəlirin əldə edildiyi tarixdə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının m əyyən etdiyi məzənnəyə m vafiq hesablanır.

5.13. Ailə zv n n muzdlu işlə əlaqədar gəlirləri və sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər vergi, əmək və sığorta qanunvericiliyi ilə m əyyən edilmiş təsdiqedici sənədlərə əsasən hesablanır. Sadələşdirilmiş vergi dəyicisi olan ailə zv n n m raciətdən əvvəlki ardıcıl gələn 12 (on iki) ay ərzində gəliri onun d vriyyəsi və şərti rentabellik normaları əsasında m əyyənləşdirilir.

5.14. Torpaq payından əldə olunan gəlirlər Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 23 iyul tarixli 158 n mrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında torpaqların normativ qiymətinin m əyyən edilməsi barədə Əsasnamə yə uyğun olaraq hesablanır. Həmin Əsasnaməyə uyğun təyin edilmiş kadastr-qiymət rayonunda və ya yarımrayonunda yerləşən torpaq payından əldə olunan gəlir torpağın keyfiyyət qrupunun n mrəsinə m vafiq normativ qiymətinin onun sahəsinə vurulması yolu ilə hesablanır. Bu zaman qeyd olunan qərarla m əyyən edilmiş normativ qiymət 1998-ci ildən sonrakı d vr zrə istehlak qiymətlərinin indeksinə uyğun indeksləşdirilir. Vətəndaşın torpaq payı m xtəlif keyfiyyət qrupuna aid torpaq paylarından ibarət olduğu hallarda mumi torpaq payından əldə olunan gəliri tapmaq n b t n torpaq payları zrə gəlirlər hesablanıb cəmlənir.

5.15. Həyətyanı torpaq sahəsindən əldə olunan gəlir hesablanarkən Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş normalardan artıq sahələr nəzərə alınır. Bu zaman normadan artıq sahədən əldə olunan gəlir ailənin torpaq payı olduqda, həmin pay zrə ən aşağı keyfiyyət qrupunun, torpaq payı olmadıqda isə m vafiq rayon zrə torpağın ən aşağı keyfiyyət qrupunun n mrəsinə m vafiq normativ qiymətinin normadan artıq sahəyə vurulması yolu ilə hesablanır.

5.16. Şəxsi yardım ı təsərr fatdan əldə olunan gəlirlər Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 1 may tarixli 118 n mrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Sosial yardımların alınması n şəxsi yardım ı təsərr fatdan əldə olunan gəlirlərin hesablanması Qaydası na uyğun və Azərbaycan Respublikasının D vlət Statistika Komitəsi tərəfindən verilən məlumatlara əsasən hesablanır.

5.17. Torpaq sahəsi və ya əmlak icarəyə verildikdə və ya icarəyə g t r ld kdə, icarəhaqqı ailənin gəlirində nəzərə alınır. Torpaq sahəsi və ya əmlak icarəyə verildikdə, icarəhaqqı ailənin gəlirinə daxil edilir, icarəyə g t r ld kdə isə ailənin gəlirindən ıxılır. İcarəhaqqı natura ilə dənildiyi halda, onun dəyəri natura formasında gəlirin hesablandığı qaydada hesablanır.

5.18. Əmlakın satılmasından əldə edilən gəlir bu əməliyyatdan əldə edilən gəlirdən alqı-satqı ilə bağlı rəsmi sənədlə təsdiqlənmiş xərc ıxılmaqla hesablanır.

5.19. Əməyin dənilməsi sistemləri zrə dənilən m kafatlar dəniş sənədinə daxil edildiyi ayda, əməkhaqqı, pensiya, m avinət, təqa d isə hesablandığı d vr n gəlirində nəzərə alınır.

5.20. Faktiki dənilən alimentlər ailənin məcmu gəlirindən ıxılır, faktiki alınan alimentlər isə ailənin məcmu gəlirində nəzərə alınır.

5.21. Barəsində qəyyumluq (himayə ilik və ya patronaj) m əyyən edilmiş şəxslərin sosial yardım h ququ m əyyən edilərkən onlarla eyni təsərr fatda yaşamayan qəyyumun (himayə inin) gəliri nəzərə alınmır.

5.22. Ailənin bəyan etdiyi adambaşına d şən orta aylıq gəliri aşağıda qeyd olunan hesablama qaydası zrə m əyyənləşdirilən məbləğdən az olduqda (ailə baş ısını itirməyə g rə əmək pensiyası və ya sosial m avinət alan ailələr, həm inin 2 və daha ox sağlamlıq imkanları məhdud və ya I və II qrup əlil zv olan ailələr istisna olmaqla) ailənin adambaşına d şən orta aylıq gəliri bu Qaydalarla m əyyən edilmiş məbləğdə g t r l r:

 

YM (30%+11.7%+6.1%)+R+RM

 

Burada:

YM yaşayış minimumunun lkə zrə məbləği;

R ev telefonu n ailənin adambaşına son 12 (on iki) ay ərzində xərcinin orta aylıq məbləği;

RM mobil telefonu n ailənin adambaşına son 12 (on iki) ay ərzində xərcinin orta aylıq məbləği;

5.23. ailənin orta aylıq gəliri ailə zvlərinin m raciətdən əvvəlki ardıcıl gələn 12 (on iki) ay ərzindəki mumi gəlirlərinin 12-yə b l nməsi yolu ilə hesablanır;

5.24. ailənin orta aylıq gəliri hesablanarkən ailənin gəlirindən aşağıdakılar ıxılır:

5.24.1. vergi, sosial sığorta haqları və digər məcburi dənişlər;

5.24.2. təbii fəlakət (sel, yanğın, epidemiya, zəlzələ, torpaq s r şməsi), m haribə və digər g zlənilməz bədbəxt hadisələr zamanı d vlət və ya işəg t rən tərəfindən ailəyə g stərilmiş yardımın məbləği (dəyəri);

5.24.3. ailə zv nə dənilən birdəfəlik m avinətlər (uşaq doğularkən dənilən birdəfəlik m avinət, dəfn n m avinət, radiasiya qəzasının ləğvində iştirak etmiş və həmin qəza nəticəsində zərər əkmiş şəxslərə hər il m alicə n verilən m avinət);

5.24.4. ailə sosial yardım n təkrar m raciət etdikdə, ailənin gəliri hesablanan zaman əvvəlki d vr n dənilən sosial yardımın məbləği.

 

6. Sosial yardımın təyin olunmasına, verilməsinə və dənişinə nəzarət

 

6.1. Sosial yardımın təyin olunmasına, verilməsinə və dənişinə nəzarət Nazirlik tərəfindən həyata ke irilir.

 

7. Ke id m ddəa

 

7.1. Bu Qaydaların 1.3-c bəndində g stərilən qurumların Elektron h kumət portalına qoşulacaq informasiya sistemlərində və ehtiyatlarında sosial yardım n tələb olunan arayış və məlumatlar zrə informasiya resursları yerləşdirilənədək və bu informasiya sistemlərinə və ehtiyatlarına Nazirliyin ıxışı təmin edilənədək (bu qayda dərc olunduqdan sonra 6 (altı) aydan gec olmayaraq) həmin arayış və məlumatlar Təmsil i tərəfindən bu qurumlardan kağız formasında alınacaqdır.

 

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       1 iyul 2016-cı il tarixli 262 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 5 iyul 2016-cı il, № 143, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №7, maddə 1342)

2.       22 noyabr 2016-cı il tarixli 477 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 24 noyabr 2016-cı il, № 260, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №11, maddə 1965)

3.       28 noyabr 2016-cı il tarixli 488 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 29 noyabr 2016-cı il, № 264, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №11, maddə 1976)

4.       23 dekabr 2016-cı il tarixli 523 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 27 dekabr 2016-cı il, № 288, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2239)

5.       3 avqust 2018-ci il tarixli 340 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 7 avqust 2018-ci il, № 174, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №8, maddə 1793)

6.       3 avqust 2018-ci il tarixli 342 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 7 avqust 2018-ci il, № 174, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №8, maddə 1795)

7.       13 dekabr 2018-ci il tarixli 534 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 14 dekabr 2018-ci il, № 282)

8.       21 yanvar 2019-cu il tarixli 21 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 25 yanvar 2019-cu il, № 19)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 


[*] 1-6 n mrəli əlavələr dərc edilmir.


[1] 3 avqust 2018-ci il tarixli 340 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 7 avqust 2018-ci il, № 174, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №8, maddə 1793) ilə nvanlı d vlət sosial yardımın alınması n m raciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları nın 1.2.4-c yarımbəndinə orqanında s z ndən sonra d vlət orqanının və ya h quqi şəxsin ləğv edilməsi və ya iş ilərin sayı və ya ştatların ixtisar edilməsi ilə əlaqədar s zləri əlavə edilmişdir.

 

[2] 3 avqust 2018-ci il tarixli 342 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 7 avqust 2018-ci il, № 174, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №8, maddə 1795) ilə nvanlı d vlət sosial yardımın alınması n m raciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları nın 1.3-c bəndində təşkilatlarının s z təşkilatların s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 21 yanvar 2019-cu il tarixli 21 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 25 yanvar 2019-cu il, № 19) ilə nvanlı d vlət sosial yardımın alınması n m raciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları nın 1.3.9-cu yarımbəndində Rabitə və Y ksək Texnologiyalar s zləri Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 1 iyul 2016-cı il tarixli 262 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 5 iyul 2016-cı il, № 143, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №7, maddə 1342) ilə 1.3.16-cı yarımbənd ləğv edilmişdir.

 

[5] 22 noyabr 2016-cı il tarixli 477 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 24 noyabr 2016-cı il, № 260, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №11, maddə 1965) ilə nvanlı d vlət sosial yardımın alınması n m raciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları nın 1.3.17-ci yarımbəndində Mərkəzi Bankı s zləri Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası s zləri ilə əvəz edilmişdir.

3 avqust 2018-ci il tarixli 342 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 7 avqust 2018-ci il, № 174, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №8, maddə 1795) ilə nvanlı d vlət sosial yardımın alınması n m raciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları nın 1.3.17-ci yarımbəndində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası s zləri Kredit b roları s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 23 dekabr 2016-cı il tarixli 523 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 27 dekabr 2016-cı il, № 288, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2239) ilə nvanlı d vlət sosial yardımın alınması n m raciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları nın 1.3.18-ci yarımbəndində Tələbə Qəbulu zrə D vlət Komissiyası s zləri D vlət İmtahan Mərkəzi s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 13 dekabr 2018-ci il tarixli 534 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 14 dekabr 2018-ci il, № 282) ilə nvanlı d vlət sosial yardımın alınması n m raciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları nın 2.3-c bəndinin ikinci c mləsində Elektron xidmətlər s zləri e-sosial internet s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 28 noyabr 2016-cı il tarixli 488 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 29 noyabr 2016-cı il, № 264, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №11, maddə 1976) ilə 2.4-c bənddə D vlət Sosial Təminat Xidmətinin rayon, (şəhər) Əhalinin Sosial M dafiəsi Mərkəzinə (bundan sonra - Mərkəz) s zləri D vlət Sosial M dafiə Fondunun şəhər, rayon ş bəsinə (bundan sonra - Ş bə) s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 28 noyabr 2016-cı il tarixli 488 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 29 noyabr 2016-cı il, № 264, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №11, maddə 1976) ilə 2.5-ci bəndin birinci və ikinci c mlələrində, 3.3-c , 3.4-c və 4.2-ci bəndlərdə ismin m vafiq hallarında Mərkəz s z ismin m vafiq hallarında Ş bə s z ilə əvəz edilmişdir.
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.