Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

"Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, q vvəyə minməsi və bununla bağlı h quqi tənzimləmə məsələləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun və həmin Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, q vvəyə minməsi və bununla bağlı h quqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun və həmin Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə   AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI  

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, q vvəyə minməsi və bununla bağlı h quqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun və həmin Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin q vvəyə minməsi ilə əlaqədar onların tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki:

q vvədə olan qanunvericilik aktlarının Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, q vvəyə minməsi və bununla bağlı h quqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa və həmin Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə uyğunlaşdırılması barədə təkliflərinin iki ay m ddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və m vafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ h quqi aktlarının həmin Qanuna və Məcəlləyə uyğunlaşdırılmasını iki ay m ddətində təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, q vvəyə minməsi və bununla bağlı h quqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsinin və Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 52.3, 153.2, 161, 193.5, 195.1.2-ci maddələrinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının m vafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları ilə birgə təşkilati, maddi-texniki və maliyyə məsələləri zrə təxirəsalınmaz zəruri tədbirlər həyata ke irsin;[1]

z səlahiyyətləri daxilində həmin Qanundan və Məcəllədən irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

2. M əyyən edilsin ki:

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, q vvəyə minməsi və bununla bağlı h quqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi;

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 507.6-cı maddəsində (birinci halda) nəzərdə tutulmuş m vafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti;

həmin Məcəllənin 507.6-cı maddəsində (ikinci halda) nəzərdə tutulmuş m vafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası;[2]

həmin Məcəllənin 156-1.1-ci maddəsinin ikinci c mləsində, 193.5, 195.1.2, 467-3.0.5 və 467-10.4-c maddələrində nəzərdə tutulmuş m vafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti;

həmin Məcəllənin 52.3-c maddəsinin birinci və nc c mlələrində, 215.2, 215.6.1, 215.6.2, 215.7.1 və 215.7.4-c maddələrində, 318.3-c maddəsinin ikinci c mləsində, 391.10.2, 406.3.2, 419.15.2 və 427.11.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, F vqəladə Hallar Nazirliyi, D vlət G mr k Komitəsi, D vlət Təhl kəsizliyi Xidməti və D vlət Sərhəd Xidməti;

həmin Məcəllənin 156-1.2-ci maddəsində, 163.7-ci maddəsinin birinci və ikinci c mlələrində nəzərdə tutulmuş m vafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi;[3]

həmin Məcəllənin 438,3, 441.5 və 441.6-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş "m vafiq icra hakimiyyəti orqanları"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi;

həmin Məcəllənin 255.0-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş "m vafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının X susi D vlət M hafizə Xidməti həyata ke irir;[4]

həmin Məcəllənin 491.1 və 491.5-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş "m vafiq icra hakimiyyəti orqanları"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi;[5]

həmin Məcəllənin 214.2.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş m vafiq icra hakimiyyəti orqanları nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının daxili işlər, d vlət təhl kəsizliyi, sərhəd xidməti, f vqəladə hallar, vergi və g mr k orqanları;[6]

həmin Məcəllənin 214.2.2-ci maddəsində (ikinci halda) nəzərdə tutulmuş m vafiq icra hakimiyyəti orqanları nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının D vlət Təhl kəsizliyi Xidməti həyata ke irir;[7]

həmin Məcəllənin 214.2.2-ci maddəsində (birinci halda) və 214.2.3-c maddəsində (hər iki halda) nəzərdə tutulmuş m vafiq icra hakimiyyəti orqanı nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının M dafiə Nazirliyi;[8]

həmin Məcəllənin 215.2, 215.6.1, 215.6.2, 215.7.1, 215.7.4, 318.3, 391.10.2, 406.3.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş m vafiq icra hakimiyyəti orqanı nın səlahiyyətlərini Nax ıvan Muxtar Respublikası ərazisində Nax ıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi həyata ke irir;[9]

həmin Məcəllənin 467-8.3-c maddəsində m vafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi nəzərdə tutulur.[10]

3. M əyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 215.5-ci maddəsinə uyğun olaraq cinayət işləri zrə ibtidai istintaq Azərbaycan Respublikasının aşağıdakı icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən aparılır:[11]

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 126.1, 126.2, 127-134, 139-144, 144-1, 144-2, 144-3, 150-153, 169, 170 178, 180 183, 185 188, 194, 197-201, 204, 205, 213-2, 213-3, 215, 217, 218, 220, 221, 228-233-1, 234-240, 242-246, 253-259, 261, 263-267, 269, 316, 316-1, 320, 322 və 324 - 326-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayətlərə dair işlər zrə - Azərbaycan Respublikasının daxili işlər (polis) orqanları;[12]

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 167-1, 167-2, 167-3, 168, 214, 214-1, 214-2, 214-3, 216, 219, 219-2, 226.3, 227-1, 233-2, 233-3, 270, 270-1, 274-285 və 316-2.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayətlərə dair işlər zrə - Azərbaycan Respublikasının D vlət Təhl kəsizliyi Xidməti;[13]

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 196, 289, 303, 305 ,306, 317-1.1 və 317-2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayətlərə dair işlər zrə - Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi (Nax ıvan Muxtar Respublikası ərazisində Nax ıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi);[14]

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 192, 192-1, 193, 201-1, 205-1, 205-2, 213-c , 213-1.3-c və 213-1.4-c maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayətlərə dair işlər zrə - Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi;[15]

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 207, 209 və 224-2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayətlərə dair işlər zrə - Azərbaycan Respublikasının D vlət G mr k Komitəsi;[16]

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 214, 214-1 və 216-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayətlərə dair işlər zrə - bu işləri başlamış Azərbaycan Respublikasının daxili işlər (polis) orqanları və ya Milli Təhl kəsizlik Nazirliyi;[17]

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 206 və 224-1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayətə dair iş zrə - bu işi başlamış Azərbaycan Respublikasının D vlət G mr k Komitəsi, D vlət Təhl kəsizliyi Xidməti, D vlət Sərhəd Xidməti və ya daxili işlər (polis) orqanları;[18]

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 318 və 319-cu maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayətlərə dair işlər zrə - Azərbaycan Respublikasının D vlət Sərhəd Xidməti.[19]

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 213-1.1-ci və 213-1.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayətlərə dair işlər zrə - bu işi başlamış Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi və ya D vlət G mr k Komitəsi.[20]

- Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 219-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayətə dair iş zrə - bu işi başlamış Azərbaycan Respublikasının D vlət Təhl kəsizliyi Xidməti və ya D vlət Sərhəd Xidməti.[21]

- Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 222-1-222-3, 225, 249 və 260-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayətlərə dair işlər zrə - Azərbaycan Respublikasının F vqəladə Hallar Nazirliyi;[22]

- Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 224, 226.1, 226.2, 227, 247, 248, 250, 251 və 252-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayətlərə dair işlər zrə - bu işi başlamış Azərbaycan Respublikasının F vqəladə Hallar Nazirliyi və ya daxili işlər (polis) orqanları.[23]

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 167, 168-1, 216 və 271 273-2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayətə dair iş zrə - bu işi başlamış Azərbaycan Respublikasının D vlət Təhl kəsizliyi Xidməti və ya daxili işlər (polis) orqanları;[24]

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 162-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayətə dair iş zrə - cinayətin əlamətləri vergi nəzarəti zamanı aşkar olunduqda Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi;[25]

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 306-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayətə dair iş zrə - Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, vergilərin dənilməməsi ilə əlaqədar qanuni q vvəyə minmiş məhkəmə aktlarının icra edilməməsi və ya həmin məhkəmə aktlarının icrasına mane ilik t rədilməsinə m nasibətdə həm inin Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi;[26]

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 192-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayətlərə dair işlər zrə - bu işi başlamış Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi və ya daxili işlər (polis) orqanları.[27]

4. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 192-ci (Qanunsuz sahibkarlıq), 192 1-ci (Qanunsuz olaraq lotereyaların və idman mərc oyunlarının təşkili və ya ke irilməsi), 193-c (Yalan ı sahibkarlıq), 201-1-ci (H quqi şəxslərə aidiyyəti olan şəxslərlə əqdlərin bağlanması qaydalarının pozulması, yaxud belə əqdlərlə əlaqədar qanunla m əyyən edilmiş qaydada məlumatların təqdim edilməməsi), 205-1-ci (Saxta aksiz markalarını hazırlama, əldə etmə və ya satma), 205-2-ci (Nəzarət markalarının qəsdən məhv edilməsi, saxtalaşdırılması, qeyri-qanuni yolla hazırlanması, istifadəsi və satışı), 213-c (Vergiləri, işsizlikdən sığorta və ya məcburi d vlət sosial sığorta haqlarını dəməkdən yayınma) və 213-1-ci (Aksiz markası ilə markalanmalı olan məhsulları (malları) belə marka olmadan satmaq, satış məqsədi ilə saxlanma, istehsal binasının h dudlarından kənara ıxarma və idxal etmə, belə məhsulların (malların) nağd qaydada alğı-satqısı) maddələri zrə cinayət işləri Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi tərəfindən başlandıqda, həmin cinayətlərin ibtidai istintaqı zamanı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178-ci (Dələduzluq), 179-cu (Mənimsəmə və ya israf etmə), 184-c (Aldatma və ya etibardan sui-istifadə etmə yolu ilə əmlaka ziyan vurma), 195-ci (Qanunsuz kredit alma və ya kreditdən təyinatı zrə istifadə etməmə), 196-cı (Kreditor borclarını dəməkdən qəsdən yayınma), 197-ci (Əmtəə nişanlarından qanunsuz istifadə etmə), 198-ci (Bilə-bilə yalan reklam etmə), 199-cu (İnhisar ılıq hərəkətləri və rəqabəti məhdudlaşdırma), 200-c (İstehlak ıları aldatma və ya pis keyfiyyətli məhsul istehsal etmə və satma), 201-ci (Əqdin bağlanmasına və ya onun bağlanılmasından imtinaya məcbur etmə), 202-ci (Kommersiya və ya bank sirri olan məlumatları qanunsuz yolla əldə etmə və ya yayma), 203-c (Qiymətli kağızların buraxılması (emissiyası) qaydalarını pozma), 204-c (Saxta pul və ya qiymətli kağızlar hazırlama , əldə etmə və ya satma), 205-ci (Saxta kredit və ya hesab kartlarını və ya başqa dəniş sənədlərini hazırlama, əldə etmə və ya satma), 208-ci (Xarici valyuta vəsaitlərini xaricdən qaytarmama), 210-cu (M flisləşmə zamanı qanunsuz hərəkətlər), 211-ci (Qəsdən m flisləşmə), 212-ci (Saxta m flisləşmə), 308-ci (Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə), 309-cu (Vəzifə səlahiyyətlərini aşma), 311-ci (R şvət alma (passiv r şvətxorluq), 312-ci (R şvət vermə (aktiv r şvətxorluq) 312-1-ci (Vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir g stərmə (n fuz alveri), 313-c (Vəzifə saxtakarlığı), 314-c (Səhlənkarlıq), 320-ci (Rəsmi sənədləri, d vlət təltiflərini, m h rləri, ştampları, blankları saxtalaşdırma, hazırlama, satma və ya saxta sənədlərdən istifadə etmə) və 326-cı (Rəsmi sənədləri, ştampları, m h rləri talama və ya məhv etmə) maddələrində g stərilən cinayətlərin əlamətləri aşkar olunduqda, g stərilən işlər zrə ibtidai istintaq Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi tərəfindən aparılır.[28]

5. Azərbaycan Respublikasının D vlət Təhl kəsizliyi Xidməti tərəfindən xidməti vəzifələrinin icrası zamanı d vlətin konstitusiya quruluşunun əsaslarına və təhl kəsizliyinə, ictimai və iqtisadi sahədə milli təhl kəsizlik maraqlarına və qanunla qorunan mənafelərinə m h m zərər vuran cinayətlərin vəzifəli şəxs tərəfindən t rədildiyi aşkar olunduqda, həmin cinayətlərə dair işlər zrə ibtidai istintaqı Azərbaycan Respublikasının D vlət Təhl kəsizliyi Xidməti aparır.[29]

6. Bu Fərmanın 3-c və 4-c hissələri ilə m əyyən edilmiş qaydada cinayət işləri m vafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi və ya Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən başlandıqda və həmin cinayətlərin ibtidai istintaqı zamanı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 193-1-ci maddəsində g stərilən cinayətin əlamətləri aşkar olunduqda, g stərilən cinayətlərə dair işlər zrə ibtidai istintaq m vafiq prokurorun qərarı ilə bu işi başlamış Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və ya Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən aparılır.[30]

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlİyev

 

Bakı şəhəri, 25 avqust 2000-ci il

№ 387

 

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       27 oktyabr 2001-ci il tarixli 593 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 646)

2.       27 may 2002-ci il tarixli 706 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 273)

3.       29 may 2002-ci il tarixli 712 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 279)

4.       31 iyul 2002-ci il tarixli 745 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 7, maddə 413)

5.       24 avqust 2002-ci il tarixli 758 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 8, maddə 478)

6.       28 sentyabr 2002-ci il tarixli 790 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 9, maddə 563)

7.       4 avqust 2003-c il tarixli 905 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 8, maddə 434)

8.       9 yanvar 2004-c il tarixli 12 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 1, maddə 19)

9.       26 may 2004-c il tarixli 72 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 5, maddə 345)

10.    28 yanvar 2005-ci il tarixli 184 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 18)

11.    19 aprel 2005-ci il tarixli 224 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 4, maddə 299)

12.    14 sentyabr 2005-ci il tarixli 293 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 9, maddə 799)

13.    16 dekabr 2005-ci il tarixli 332 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2005-ci il)

14.    17 avqust 2006-cı il tarixli 451 n mrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 8, maddə 676)

15.    2 noyabr 2006-cı il tarixli 473 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 473)

16.    23 yanvar 2007-ci il tarixli 517 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 1, maddə 10)

17.    12 mart 2007-ci il tarixli 544 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 3, maddə 223)

18.    17 sentyabr 2007-ci il tarixli 627 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 9, maddə 865)

19.    28 dekabr 2007-ci il tarixli 697 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №12, maddə 1247)

20.    31 yanvar 2008-ci il tarixli 703 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 1, maddə 7)

21.    31 yanvar 2008-ci il tarixli Fərman ( Azərbaycan qəzeti 3 fevral 2008-ci il, № 25)

22.    20 iyul 2009-cu il tarixli 131 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 21 iyul 2009-cu il, № 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 7, maddə 534)

23.    20 iyul 2009-cu il tarixli 128 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti 22 iyul 2009-cu il, № 158, Azərbaycan qəzeti 24 iyul 2009-cu il, № 160, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 7, maddə 531)

24.    14 iyul 2010-cu il tarixli 296 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 615)

25.    24 noyabr 2011-ci il tarixli 527 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 26 noyabr 2011-ci il, № 255; Azərbaycan qəzeti, 27 noyabr 2011-ci il, № 262; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 999)

26.    7 may 2013-c il tarixli 888 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 9 may 2013-c il, № 99, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 05, maddə 509)

27.    25 iyun 2013-c il tarixli 921 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 29 iyun 2013-c , № 138; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 06, maddə 649)

28.    28 avqust 2013-c il tarixli 957 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti 30 avqust 2013-c il, № 188, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 08, maddə 900)

29.    2 aprel 2014-c il tarixli 132 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 4 aprel 2014-c il, № 66, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 04, maddə 348)

30.    3 iyun 2014-c il tarixli 175 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 5 iyun 2014-c il, № 117, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 6, maddə 625)

31.    5 dekabr 2015-ci il tarixli 696 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 6 dekabr 2015-ci il, № 269, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1450)

32.    14 dekabr 2015-ci il tarixli 707 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 15 dekabr 2015-ci il, № 276, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1461)

33.    18 aprel 2016-cı il tarixli 862 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 24 aprel 2016-cı il, № 87, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 667)

34.    18 aprel 2016-cı il tarixli 864 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 20 aprel 2016-cı il, № 83, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 669)

35.    25 oktyabr 2016-cı il tarixli 1085 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 26 oktyabr 2016-cı il, № 236, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №10, maddə 1644)

36.    3 mart 2017-ci il tarixli 1275 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 5 mart 2017-ci il, № 50, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 353)

37.    18 may 2017-ci il tarixli 1410 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2017-ci il, № 109, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 814)

38.    12 iyul 2017-ci il tarixli 1511 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 15 iyul 2017-ci il, № 150, Xalq qəzeti, 22 iyul 2017-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1321)

39.    28 mart 2018-ci il tarixli 1894 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №3, maddə 444)

40.    19 aprel 2018-ci il tarixli 3 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 20 aprel 2018-ci il, № 88, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №4, maddə 680)

41.    11 iyun 2018-ci il tarixli 129 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 12 iyun 2018-ci il, № 131, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1219)

42.    5 sentyabr 2018-ci il tarixli 261 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 6 sentyabr 2018-ci il, № 198, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9, maddə 1824)

43.    14 sentyabr 2018-ci il tarixli 269 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 15 sentyabr 2018-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9, maddə 1832)

44.    17 oktyabr 2018-ci il tarixli 304 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 18 oktyabr 2018-ci il, № 234, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 2004)

45.    23 noyabr 2018-ci il tarixli 358 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 24 noyabr 2018-ci il, № 265)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI


[1] 31 iyul 2002-ci il tarixli 745 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 7, maddə 413) ilə 1-ci bəndin d rd nc abzasında "195.1.2, 491.1 və 491.5-ci" s zləri "195.1.2-ci" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 24 avqust 2002-ci il tarixli 758 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 8, maddə 478) ilə 2-ci bəndin d rd nc abzasında "391.10.1" rəqəmi "391.10.2" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

9 yanvar 2004-c il tarixli 12 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 1, maddə 19) ilə 2-ci bəndin d rd nc abzasında "vergilər nazirlikləri" s zlərindən sonra ", D vlət Sərhəd Xidməti" s zləri əlavə edilmişdir.

12 mart 2007-ci il tarixli 544 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 3, maddə 223) ilə d rd nc abzasda "vergilər" s z ndən sonra " ,f vqəladə hallar" s zləri əlavə edilmişdir.

3 mart 2017-ci il tarixli 1275 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 5 mart 2017-ci il, № 50, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 353) ilə 2-ci hissənin d rd nc abzasdan milli təhl kəsizlik, s zləri ıxarılmışdır və həmin abzasa nazirlikləri, s z ndən sonra D vlət Təhl kəsizliyi Xidməti, s zləri əlavə edilmişdir.

14 sentyabr 2018-ci il tarixli 269 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 15 sentyabr 2018-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9, maddə 1832) ilə 2-ci hissənin nc -d rd nc abzasları yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

həmin Məcəllənin 192.1, 193.5 və 195.1.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş "m vafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti;

həmin Məcəllənin 52.3, 215.2, 215.6.1, 215.6.2, 215.7.1, 215.7.4, 318.3, 391.10.2, 406.3.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş "m vafiq icra hakimiyyəti orqanları"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının daxili işlər, ədliyyə, vergilər ,f vqəladə hallar nazirlikləri, D vlət Təhl kəsizliyi Xidməti, D vlət Sərhəd Xidməti və D vlət G mr k Komitəsi;

 

[3] 14 sentyabr 2018-ci il tarixli 269 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 15 sentyabr 2018-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9, maddə 1832) ilə 2-ci hissənin beşinci onuncu abzasları, m vafiq olaraq, səkkizinci on nc abzaslar hesab edilmişdir və yeni məzmunda beşinci yeddinci abzaslar əlavə edilmişdir.

 

[4] 26 may 2004-c il tarixli 72 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 5, maddə 345) ilə 2-ci bəndə altıncı abzas əlavə edilmişdir.

 

11 iyun 2018-ci il tarixli 129 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 12 iyun 2018-ci il, № 131, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1219) ilə 2-ci hissənin altıncı abzasında Nazirlər Kabineti yanında D vlət Feldyeger Xidməti s zləri X susi D vlət M hafizə Xidməti s zləri ilə əvəz edilmişdir.

[5] 31 iyul 2002-ci il tarixli 745 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 7, maddə 413) ilə 2-ci bəndin altıncı abzası ıxarılmışdır.

 

[6] 9 yanvar 2004-c il tarixli 12 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 1, maddə 19) ilə 2-ci bəndin yeddinci abzasında "milli təhl kəsizlik" s zlərindən sonra ", sərhəd xidməti" s zləri əlavə edilmişdir.

12 mart 2007-ci il tarixli 544 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 3, maddə 223) ilə yeddinci abzasda "sərhəd xidməti, " s zlərindən sonra " f vqəladə hallar, " s zləri əlavə edilmişdir.

 

3 mart 2017-ci il tarixli 1275 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 5 mart 2017-ci il, № 50, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 353) ilə 2-ci hissənin yeddinci abzasda milli təhl kəsizlik s zləri d vlət təhl kəsizliyi s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 24 avqust 2002-ci il tarixli 758 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 8, maddə 478) ilə 2-ci bəndin səkkizinci abzasından "həyata ke irir" s zləri ıxarılmışdır.

19 aprel 2005-ci il tarixli 224 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 4, maddə 299) ilə 2-ci bəndin səkkizinci abzasında "Hərbi Əks-kəşfiyyat Xidməti" s zləri "Milli Təhl kəsizlik Nazirliyi" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

14 iyul 2010-cu il tarixli 296 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 615) ilə 2-ci bəndin səkkizinci abzasında 214.2.2-ci maddəsində s zlərindən sonra (ikinci halda) s zləri əlavə edilmişdir.

 

3 mart 2017-ci il tarixli 1275 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 5 mart 2017-ci il, № 50, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 353) ilə 2-ci hissənin səkkizinci abzasda Milli Təhl kəsizlik Nazirliyi s zləri D vlət Təhl kəsizliyi Xidməti s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 14 iyul 2010-cu il tarixli 296 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 18 iyul 2010-cu il, № 153, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 615) ilə doqquzuncu abzas onuncu abzas hesab edilmişdir və 2-ci bəndə doqquzuncu abzas əlavə edilmişdir.

 

[9] 24 avqust 2002-ci il tarixli 758 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 8, maddə 478) ilə 2-ci bəndə doqquzuncu abzas əlavə edilmişdir.

 

[10] 14 sentyabr 2018-ci il tarixli 269 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 15 sentyabr 2018-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9, maddə 1832) ilə 2-ci hissənin on nc abzasının sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda on d rd nc abzas əlavə edilmişdir.

 

[11] 23 yanvar 2007-ci il tarixli 517 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 1, maddə 10) ilə ikinci abzasda "224-240" rəqəmləri "224, 225-233-1, 234-240" rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

12 mart 2007-ci il tarixli 544 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 3, maddə 223) ilə 3-c bəndin ikinci abzasında "222-1, 222-2, 224," rəqəmləri ıxarılsın, "225-233-1" rəqəmləri 228-233-1 rəqəmləri ilə, "242-261" rəqəmləri "242-246, 253- 259, 261" rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 29 may 2002-ci il tarixli 712 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 279) ilə 3-c bəndin ikinci abzasında "221" rəqəmindən sonra "222-1" rəqəmi əlavə edilmişdir.

17 avqust 2006-cı il tarixli 451 n mrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 8, maddə 676) ilə 3-c bəndin ikinci abzasında 224-261 rəqəmləri 224-240, 242- 261 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

28 yanvar 2005-ci il tarixli 184 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 18) ilə 3-c bəndin ikinci abzasında "222-1" rəqəmindən sonra "222-2," rəqəmi əlavə edilmişdir.

16 dekabr 2005-ci il tarixli 332 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 17 dekabr 2005-ci il) ilə 3-c bəndin ikinci abzasında "139-144," rəqəmlərindən sonra "144-1, 144-2," rəqəmləri, "316," rəqəmindən sonra "316-1," rəqəmi əlavə edilmişdir.

31 yanvar 2008-ci il tarixli 703 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 1, maddə 7) ilə 3-c bəndinin ikinci abzasında "205," rəqəmindən sonra "213-2, 213-3," rəqəmləri əlavə edilmişdir.

 

7 may 2013-c il tarixli 888 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 9 may 2013-c il, № 99, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 05, maddə 509) ilə 3-c hissəsinin ikinci abzasında 144-2, rəqəmlərindən sonra 144 3, rəqəmləri əlavə edilmişdir.

 

25 iyun 2013-c il tarixli 921 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 29 iyun 2013-c , № 138; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 06, maddə 649) ilə 3-c hissəsinin ikinci abzasında 169 178, rəqəmləri 169, 170 178, rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

19 aprel 2018-ci il tarixli 3 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 20 aprel 2018-ci il, № 88, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №4, maddə 680) ilə 3-c hissənin ikinci abzasında 180 189 rəqəmləri 180 183, 185 188 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] 9 yanvar 2004-c il tarixli 12 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 1, maddə 19) ilə 3-c bəndin nc abzasında "270, 271-285, 318 və 319-cu" s zləri "270 və 271-285-ci" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

14 sentyabr 2005-ci il tarixli 293 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 9, maddə 799) ilə 3-c bəndin nc abzasında Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin s zlərindən sonra 214, 214-1, 216, rəqəmləri əlavə edilmişdir.

23 yanvar 2007-ci il tarixli 517 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 1, maddə 10) ilə nc abzasda "219," rəqəmindən sonra "233-2, 233-3," rəqəmləri əlavə edilmişdir.

20 iyul 2009-cu il tarixli 131 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 21 iyul 2009-cu il, № 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 7, maddə 534) ilə 3-c bəndində nc abzasda 216, rəqəmi ıxarılmışdır.

20 iyul 2009-cu il tarixli 128 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti 22 iyul 2009-cu il, № 158, Azərbaycan qəzeti 24 iyul 2009-cu il, № 160, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 7, maddə 531) ilə 3-c bəndinin nc abzasında 270 və 271-285-ci s zləri 270-285 və 316-2.2-ci s zləri ilə əvəz edilmişdir.

2 aprel 2014-c il tarixli 132 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 4 aprel 2014-c il, № 66, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 04, maddə 348) ilə 3-c hissənin nc abzasında Məcəlləsinin s z ndən sonra 167-1, 167-2, 168, rəqəmləri, 214-1, rəqəmlərindən sonra 214-2, 214-3, rəqəmləri əlavə edilmişdir.

14 dekabr 2015-ci il tarixli 707 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 15 dekabr 2015-ci il, № 276, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1461) ilə 3-c hissənin nc abzasında 270-285 rəqəmləri 270, 274-285 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

3 mart 2017-ci il tarixli 1275 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 5 mart 2017-ci il, № 50, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 353) ilə 3-c hissənin nc , yeddinci, onuncu və on nc abzaslarında Milli Təhl kəsizlik Nazirliyi s zləri D vlət Təhl kəsizliyi Xidməti s zləri ilə əvəz edilmişdir.

12 iyul 2017-ci il tarixli 1511 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 15 iyul 2017-ci il, № 150, Xalq qəzeti, 22 iyul 2017-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1321) ilə 3-c hissəsinin nc abzasında 167-2, rəqəmlərindən sonra 167-3, rəqəmləri əlavə edilmişdir.

17 oktyabr 2018-ci il tarixli 304 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 18 oktyabr 2018-ci il, № 234, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 2004) ilə 3-c hissənin nc abzasında 233-2, 233-3, 270 rəqəmləri 219-2, 226.3, 227-1, 233-2, 233-3, 270, 270-1 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[14] 24 avqust 2002-ci il tarixli 758 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 8, maddə 478) ilə 3-c bəndin d rd nc abzasında "Ədliyyə Nazirliyi" s zlərindən sonra "(Nax ıvan Muxtar Respublikası ərazisində Nax ıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi)" s zləri əlavə edilmişdir.

28 dekabr 2007-ci il tarixli 697 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №12, maddə 1247) ilə 3-c bəndinin d rd nc abzasında və 306-cı s zləri ,306, 317-1.1 və 317-2-ci s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

18 aprel 2016-cı il tarixli 864 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 20 aprel 2016-cı il, № 83, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 669) ilə 3-c hissəsində d rd nc abzasdan 306, rəqəmləri ıxarılmışdır.

 

[15] 17 sentyabr 2007-ci il tarixli 627 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 9, maddə 865) ilə 3-c bəndinin beşinci abzasında "193" rəqəmindən sonra ",205-1" rəqəmi əlavə edilmişdir.

24 noyabr 2011-ci il tarixli 527 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 26 noyabr 2011-ci il, № 255; Azərbaycan qəzeti, 27 noyabr 2011-ci il, № 262; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 999) ilə 3-c hissənin d rd nc bəndində 192, rəqəmindən sonra 192 1, rəqəmi əlavə edilmişdir.

28 avqust 2013-c il tarixli 957 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti 30 avqust 2013-c il, № 188, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 08, maddə 900) ilə 3-c hissənin beşinci abzasında 205-1 rəqəmlərindən sonra , 205-2 rəqəmləri əlavə edilmişdir.

18 aprel 2016-cı il tarixli 862 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 24 aprel 2016-cı il, № 87, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 667) ilə 3-c hissənin beşinci abzasda və 213-c s zləri , 213-c , 213-1.3-c və 213-1.4-c s zləri ilə əvəz edilmişdir.

25 oktyabr 2016-cı il tarixli 1085 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 26 oktyabr 2016-cı il, № 236, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №10, maddə 1644) ilə 3-c hissənin beşinci abzasından 192-1, rəqəmləri ıxarılmışdır.

18 may 2017-ci il tarixli 1410 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2017-ci il, № 109, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 814) ilə 3-c hissənin beşinci abzasında 193, rəqəmlərindən sonra 201-1, rəqəmləri əlavə edilmişdir.

 

[16] 2 noyabr 2006-cı il tarixli 473 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 473) ilə 3-c bəndinin altıncı abzasında və 209-cu s zləri , 209 və 224-2-ci s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[17] 14 sentyabr 2005-ci il tarixli 293 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 9, maddə 799) ilə 3-c bəndin yeddinci abzası ıxarılmışdır.

 

[18] 27 oktyabr 2001-ci il tarixli 593 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 646) ilə 3-c bəndin 8-ci abzasında "D vlət G mr k Komitəsi" s zlərindən sonra "Milli Təhl kəsizlik Nazirliyi" s zləri əlavə edilmişdir.

9 yanvar 2004-c il tarixli 12 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 1, maddə 19) ilə 3-c bəndin səkkizinci abzasında "Milli Təhl kəsizlik Nazirliyi" s zlərindən sonra ", D vlət Sərhəd Xidməti" s zləri əlavə edilmişdir.

2 noyabr 2006-cı il tarixli 473 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 473) ilə 3-c bəndinin yeddinci abzasında 206-cı maddəsində s zləri 206 və 224-1-ci maddələrində s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[19] 9 yanvar 2004-c il tarixli 12 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 1, maddə 19) ilə 3-c bəndə doqquzuncu abzas əlavə edilmişdir.

 

[20] 4 avqust 2003-c il tarixli 905 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 8, maddə 434) ilə 3-c bəndə sonuncu abzas əlavə edilmişdir.

 

18 aprel 2016-cı il tarixli 862 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 24 aprel 2016-cı il, № 87, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 667) ilə 3-c hissənin doqquzuncu abzasda 213-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayətə dair iş s zləri 213-1.1-ci və 213-1.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayətlərə dair işlər s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[21] 23 yanvar 2007-ci il tarixli 517 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 1, maddə 10) ilə yeni məzmunda onuncu abzas əlavə edilmişdir.

 

[22] 31 yanvar 2008-ci il tarixli Fərman ( Azərbaycan qəzeti 2 fevral 2008-ci il, № 24) ilə 3-c bəndinin on birinci abzasında "222-1, 222-2," rəqəmləri "222-1-222-3," rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[23] 12 mart 2007-ci il tarixli 544 n mrəli Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 3, maddə 223) ilə 3-c bəndə on birincion ikinci abzaslar əlavə edilmişdir.

17 oktyabr 2018-ci il tarixli 304 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 18 oktyabr 2018-ci il, № 234, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 2004) ilə 3-c hissənin on ikinci abzasında 226 rəqəmləri 226.1, 226.2 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[24] 20 iyul 2009-cu il tarixli 131 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 21 iyul 2009-cu il, № 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 7, maddə 534) ilə 3-c bəndində yeni məzmunda on nc abzas əlavə edilmişdir.

2 aprel 2014-c il tarixli 132 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 4 aprel 2014-c il, № 66, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 04, maddə 348) ilə 3-c hissənin on nc abzasında 216-cı maddəsində s zləri 167 və 216-cı maddələrində s zləri ilə əvəz edilmişdir.

5 dekabr 2015-ci il tarixli 696 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 6 dekabr 2015-ci il, № 269, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1450) ilə 3-c hissəsinin on nc abzasına 167 rəqəmlərindən sonra , 168-1 rəqəmləri əlavə edilmişdir.

14 dekabr 2015-ci il tarixli 707 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 15 dekabr 2015-ci il, № 276, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1461) ilə 3-c hissənin on nc abzasında və 216-cı s zləri , 216 və 271 273-2-ci s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[25] 3 iyun 2014-c il tarixli 175 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 5 iyun 2014-c il, № 117, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 6, maddə 625) ilə 3-c hissəsinin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və həmin hissəyə yeni məzmunda on d rd nc abzas əlavə edilmişdir.

 

[26] 18 aprel 2016-cı il tarixli 864 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 20 aprel 2016-cı il, № 83, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 669) ilə 3-c hissəsində on d rd nc abzasın sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda on beşinci abzas əlavə edilmişdir.

 

[27] 25 oktyabr 2016-cı il tarixli 1085 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 26 oktyabr 2016-cı il, № 236, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №10, maddə 1644) ilə 3-c hissədə on beşinci abzasının sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda on altıncı abzas əlavə edilmişdir.

 

[28] 28 sentyabr 2002-ci il tarixli 790 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 9, maddə 563) ilə 4-c bənd əlavə edilmişdir.

17 avqust 2006-cı il tarixli 451 n mrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 8, maddə 676) ilə 4-c bənddə 311-ci (R şvət alma), 312-ci (R şvət vermə) s zləri 311-ci (R şvət alma (passiv r şvətxorluq), 312-ci (R şvət vermə (aktiv r şvətxorluq), 312-1-ci (Vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir g stərmə (n fuz alveri) s zləri ilə əvəz edilmişdir.

4 avqust 2003-c il tarixli 905 n mrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 8, maddə 434) ilə 4-c bənddə "və 213-c (vergi dəməkdən yayınma)" s zləri "213-c (Vergi dəməkdən yayınma) və 213-1-ci (Aksiz markası ilə markalanmalı olan məhsulları (malları) belə marka olmadan satmaq, satış məqsədi ilə saxlanma, istehsal binasının h dudlarından kənara ıxarma və idxal etmə)" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

17 sentyabr 2007-ci il tarixli 627 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 9, maddə 865) ilə 4-c bənd zrə "193-c (Yalan ı sahibkarlıq)" s zlərindən sonra ", 205-1-ci (Saxta aksiz markalarını hazırlama, əldə etmə və ya satma)," s zləri əlavə edilmişdir.

17 sentyabr 2007-ci il tarixli 627 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 9, maddə 865) ilə "qiymətli kağızlar hazırlama"" dəniş sənədlərini hazırlama" s zlərindən sonra ", əldə etmə" s zləri əlavə edilmişdir.

24 noyabr 2011-ci il tarixli 527 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 26 noyabr 2011-ci il, № 255; Azərbaycan qəzeti, 27 noyabr 2011-ci il, № 262; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 999) ilə 4-c hissədə 192-ci (Qanunsuz sahibkarlıq), s zlərindən sonra 192 1-ci (Qanunsuz olaraq lotereyaların və idman mərc oyunlarının təşkili və ya ke irilməsi) s zləri əlavə edilmişdir.

28 avqust 2013-c il tarixli 957 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti 30 avqust 2013-c il, № 188, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 08, maddə 900) ilə 4-c hissədə 205-1-ci (Saxta aksiz markalarını hazırlama, əldə etmə və ya satma), s zlərindən sonra 205-2-ci (Nəzarət markalarının qəsdən məhv edilməsi, saxtalaşdırılması, qeyri-qanuni yolla hazırlanması, istifadəsi və satışı), s zləri əlavə edilmişdir.

 

18 aprel 2016-cı il tarixli 862 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 24 aprel 2016-cı il, № 87, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 667) ilə 4-c hissəyə idxal etmə s zlərindən sonra , belə məhsulların (malların) nağd qaydada alğı-satqısı s zləri əlavə edilmişdir.

 

18 may 2017-ci il tarixli 1410 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2017-ci il, № 109, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 814) ilə 4-c hissədə 193-c (Yalan ı sahibkarlıq), s zlərindən sonra 201-1-ci (H quqi şəxslərə aidiyyəti olan şəxslərlə əqdlərin bağlanması qaydalarının pozulması, yaxud belə əqdlərlə əlaqədar qanunla m əyyən edilmiş qaydada məlumatların təqdim edilməməsi), s zləri əlavə edilmişdir.

 

19 aprel 2018-ci il tarixli 3 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 20 aprel 2018-ci il, № 88, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №4, maddə 680) ilə 4-c hissədən 184-c (Aldatma və ya etibardan sui-istifadə etmə yolu ilə əmlaka ziyan vurma), s zləri ıxarılmışdır və həmin hissədə oğurlama s z talama s z ilə əvəz edilmişdir.

 

5 sentyabr 2018-ci il tarixli 261 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 6 sentyabr 2018-ci il, № 198, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9, maddə 1824) ilə 4-c hissədə Vergi s z Vergiləri, işsizlikdən sığorta və ya məcburi d vlət sosial sığorta haqlarını s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[29] 28 mart 2018-ci il tarixli 1894 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №3, maddə 444) ilə yeni məzmunda 5-ci hissə əlavə edilmişdir.

 

[30] 23 noyabr 2018-ci il tarixli 358 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 24 noyabr 2018-ci il, № 265) ilə yeni məzmunda 6-cı hissə əlavə edilmişdir.
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.