Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

"Ticarət festivalları dövründə fiziki əxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron vergi hesab-fakturasının vahid forması"nın təsdiq edilməsi haqqında


AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ

NAZİRLƏR KABİNETİ

QƏRAR

¹– 150

Bakı şəhəri, 13 aprel 2017-ci il

 

"Ticarət festivalları dövründə fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 20 fevral tarixli 1252 nömrəli Fərmanının 2.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının  Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

"Ticarət festivalları dövründə fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron vergi hesab-fakturasının vahid forması" təsdiq edilsin (əlavə olunur).
 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
Artur Rasi-zadə

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2017-ci il 13 aprel tarixli 150 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
 

Ticarət festivalları dövründə fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron vergi hesab-fakturasının vahid forması / The form of electronic tax invoice for the refund of the value added tax paid for goods, not intended for commercial or production purposes, purchased within the territory of the Republic of Azerbaijan by natural persons during trade festival

 

Seriya / Series TR ¹– _________ "______" _______________ 20______il

 Satıcı / Seller _________________________________________________________________

(satıcının adı, soyadı, təsərrüfat subyektinin ünvanı və VÖEN-i /

name, surname, property address and TİN of goods seller )

 

Alıcı / Buyer __________________________________________________________________

(soyadı, adı / surname, name)

 

 

Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin / identity of personality  seriyası / series  _____¹–-si _________________

 

Alıcının vətəndaşı olduğu ölkənin adı

(vətəndaşlığı olmayan şəxsin gəldiyi ölkənin adı) /

 The citizenship of the buyer (the name of country

where stateless persons came from)      ____________________________

 

 

 

 manatla (in manat)

 

Sıra ¹–si/ Num-ber

Satılmış malların   adı /

Name of sold goods

Ölçü

vahidi/

Unit of measure

Miqdarı/

Quantity

Vahidinin

qiyməti/

Price of unity

Satılmış malların dəyəri (ƏDV-siz)/

Cost of sold goods (without VAT)

Vergi tutulan əməliyyatlardan ödənilməli ƏDV/

VAT from taxable transaction

Satılmış mallar üçün məbləğ/

Sum for sold goods

4 * 5

6 * 0,18

6 + 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Yekun / Total

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qaytarılacaq ƏDV məbləği / Sum of VAT refund :

 

 

 

 

 

ƏDV məbləğinin qaytarılacağı son tarix /

Deadline of VAT refund:                                      "______" _______________ 20________il

 

Satıcının səlahiyyətli şəxsi /

Representative of seller  _____________   _______________________   ________________

    M.Y.                           (imza/signature)   (adı, soyadı / name,surname)  (vəzifəsi / position)

 

Vergi orqanının səlahiyyətli şəxsi /

Representative from Tax Body  ___________   _______________________  ______________

   M.Y.                                    (imza/signature) (adı, soyadı / name, surname) (vəzifəsi / position)

 

  

Alıcının bank kartının və ya hesabının rekvizitləri (alıcının istəyi əsasında) /

bank requisities of  buyer's bank accounts (based on buyer's request) :

Bank kartının sahibinin adı/

Name of bank account owner:

Hesabın ¹–-si / Number of account:

  

Operatorun rekvizitləri / Requisities of operator

İBAN :

Operatorun adı / Name of operator

VÖEN / TİN

Benefisiar/Beneficiary

Kod/Code:

Müxbir hesab/Authorized account:

SWIFT

Müxbir bank/Authorized bank

  

Müvəkkil bankın rekvizitləri / Requisities of authorized bank

İBAN :

Operatorun adı / Name of operator

VÖEN /TİN

Benefisiar/Beneficiary

Kod/Code:

Müxbir hesab/Authorized account :

SWIFT

Müxbir bank/Authorized bank

  

Satıcının təsərrüfat subyektinə ən yaxın ƏDV köşkünün ünvanı:

Address of the nearest VAT booth to seller' commercial object:

  

      QEYDLƏR:

          1. ƏDV aşağıdakılara əməl edildiyi halda qaytarılır:

          1.1. bir elektron vergi-hesab fakturası üzrə malların dəyəri (ƏDV ilə birlikdə) 100  manatdan çox olduğu hallarda;

          1.2. e-VHF tərtib edildiyi gün ərzində ƏDV köşkünə yaxınlaşmaqla,  həmin e-VHF vergi orqanı tərəfındən möhürlə təsdiq edilərsə.

          2. ƏDV-nin geri qaytarılması müvəkkil bankdan malların alındığı gün ərzində tələb edilə bilər və ya bu e-VHF-də göstərilən hesaba 10 iş günündən gec olmayaraq köçürülməsi məqsədi ilə bunun üçün ƏDV köşkündə yaradılmış qutuya atıla bilər.

     NOTES:

        1. VAT refund in following cases:

        1.1. VAT included value of goods for (one) 1 electron tax invoice more than 100 AZN;

        1.2. At the day of preparation of e-tax invoice in VAT booth the e-tax invoice approved by stamp of  tax bodies.

        2. For refund of VAT you should appeal for authorized bank during the day of goods' purchase or put in special box created in VAT booth for the purposes of transfer no later during 10 working days  on bank account mentioned in the e-tax invoice.

Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.