Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

"Ailə kəndli təsərr fatının u otunun aparılması Qaydaları" nın təsdiq edilməsi barədə

"Ailə kəndli təsərr fatının u otunun aparılması Qaydaları" nın təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

"Ailə kəndli təsərr fatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 22 noyabr tarixli 319 n mrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. "Ailə kəndli təsərr fatının u otunun aparılması Qaydaları" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı g ndən q vvəyə minir.

 

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

Bakı şəhəri, 26 yanvar 2006-cı il

№ 22

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2006-cı il 26 yanvar tarixli 22 n mrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Ailə kəndli təsərr fatının u otunun aparılması

QAYDALARI

 

1. Bu Qaydalar "Ailə kəndli təsərr fatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 22 noyabr tarixli 319 n mrəli Fərmanının 1.5-ci bəndinə əsasən hazırlanmışdır və ailə kəndli təsərr fatının u otunun aparılmasını tənzimləyir.

2. Ailə kəndli təsərr fatının u otunu m vafiq ərazilər zrə bələdiyyə orqanları həyata ke irir. Ailə kəndli təsərr fatının baş ısı u ota durmaq n m vafiq ərazi bələdiyyəsinə ərizə ilə m raciət etməlidir. Ərizədə ailə kəndli təsərr fatının baş ısının və zvlərinin adı, soyadı, atasının adı, yaşayış yeri və ailə kəndli təsərr fatının yerləşdiyi yer barədə məlumatlar g stərilməlidir. Ailə kəndli təsərr fatının baş ısının şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti ərizəyə əlavə edilir.

3. Ailə kəndli təsərr fatının u otunu aparan bələdiyyə orqanı ərizəyə 2 g ndən gec olmayaraq baxmalıdır. U otu aparan bələdiyyə orqanı bu m ddət ərzində təsərr fatın u ota g t r lməsi barədə onun baş ısına və ailə zvlərinə rəsmi sənəd-vəsiqə verir. Rəsmi sənədin verilməsinə g rə bələdiyyə orqanlarına haqq dənilmir.

4. Ailə kəndli təsərr fatının baş ısı dəyişdirildikdə təsərr fatın yeni se ilmiş baş ısı bu barədə onun u otunu aparan bələdiyyə orqanına 3 g n m ddətində məlumat verməlidir. Ailə kəndli təsərr fatının zvlərinin sayının və tərkibinin dəyişməsi ilə əlaqədar təsərr fatın baş ısı bələdiyyə orqanına yazılı məlumat verməlidir.

5. Ailə kəndli təsərr fatının u otunun aparılması n statistika orqanları tərəfindən təsdiq edilmiş formaya uyğun bələdiyyə orqanı x susi reyestr kitabı tərtib edir. Reyestr kitabında u otu aparılan ailə kəndli təsərr fatlarının zvləri və d vriyyəsi barədə qeydlər aparılır.

Ləğv edilmiş və statusu itirilmiş ailə kəndli təsərr fatları barədə reyestr kitabında m vafiq qeydlər aparılır.

6. Ailə kəndli təsərr fatı statistika orqanı tərəfindən m əyyən edilmiş formaya uyğun olan kitabda z d vriyyəsinin u otunu aparır.

Təsərr fatın baş ısı illik d vriyyə barədə məlumatı statistika orqanının m əyyən etdiyi formada n vbəti il yanvarın 20-dən gec olmayaraq u otda olduğu bələdiyyə orqanına təqdim edir.

7. İllik d vriyyəsinin m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi həddən ox olmasına g rə statusunu itirmiş ailə kəndli təsərr fatları barədə məlumatlar bu statusun itirildiyi g ndən sonrakı 3 g n m ddətində bələdiyyə tərəfindən m vafiq ərazi vergi orqanına təqdim edilir.

8. Ailə kəndli təsərr fatının u otunu aparan m vafiq bələdiyyə orqanı hesabat d vr ndən sonrakı ayın 10-dək u ota g t r lm ş təsərr fatlar barədə m vafiq ərazi statistika orqanına məlumat verməlidir.
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.