Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

Xam neftin və neft məhsullarının qiymətlərinin respublika daxilində tənzimlənməsi barədə

Qərar 20

Bakı şəhəri, 10 fevral 2003-cü il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 25 mart tarixli, 893 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Enerji sektorunda maliyyə intizamının gücləndirilməsi Proqramı»nın 2.5.2-ci yarımbəndinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Neft məhsullarının şirkətdaxili, topdan və pərakəndə satış qiymətləri, aksiz vergisi və təchizat xərcləri bu qərarla təsdiq edilmiş əlavəyə uyğun olaraq 2003-cü il 10 fevral tarixindən tətbiq olunsun.

2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 2003-cü il üçün xam neftin emalından alınan neft məhsullarının bir tonunun istehsal xərclərini 15 gün müddətində müəyyən etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Yanacaq və Energetika Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə tapşırılsın ki, 2003-cü il 10 fevral tarixinə neft emalı müəssisələrinin qalığında olan, müəssisə topdansatış qiymətləri dəyişmiş neft məhsullarının miqdarını müəyyənləşdirib onları yenidən qiymətləndirsinlər.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti neft məhsullarının yenidən qiymətləndirilməsi nəticəsində yaranan qiymət fərqinin mövcud qanunvericiliyə müvafiq olaraq dövlət büdcəsinə köçürülməsini təmin etsin.

4. Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinə tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Yanacaq və Energetika Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla 2 ay müddətində respublikanın iqlim şəraitinə uyğun olaraq neft məhsullarının tondan litrə keçid əmsallarını müəyyənləşdirib təsdiq etsin.

5. Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası 2003-cü il ilin 4-cü rübünün sonuna qədər xam neftin və təbii qazın hasilatı və neft məhsullarının istehsalı xərclərini dəqiqləşdirib təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1994-cü il 24 oktyabr tarixli, 367 nömrəli, 1996-cı il 8 aprel tarixli, 45 nömrəli və 2001-ci il 19 yanvar tarixli, 19 nömrəli qərarları və eləcə də əvvəllər tənzimləyici orqanlar ilə razılaşdırılmaqla neft məhsullarına təsdiq edilmiş bütün qiymətlər qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

7. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

A.RASİ-ZADƏ

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (28 fevral 2003-cü il, 2, maddə 135)..

1 noyabr 2004-cü il tarixli, 165 nömrəli qərara əsasən qüvvədən düşmüşdür (6-cı bəndi istisna olmaqla).


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
2003-cü il 10 fevral tarixli,
20 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir
Əlavə

Neft məhsullarının şirkətdaxili, topdan və pərakəndə satış qiymətləri, aksiz vergiləri və təchizat xərcləri

manatla

Sıra -si

Məhsulların adı

Şirkət daxili qiymətlər

Aksiz vergisi

Təchizat xərcləri
(ƏDV ilə)

Topdansatış qiymətləri
(təchizat xərcləri və ƏDV ilə)

Pərakəndə satış qiymətləri
(ƏDV ilə)

məbləği

dərəcəsi
(faizlə)

1 ton üçün

1 ton üçün

1 ton üçün

1 ton üçün

1 ton üçün

1 ton üçün

1 litr üçün

1.

Avtomobil benzini Aİ-96

1000000

791780

79,18

47200

2161500

2358000

1800

2.

Avtomobil benzini Aİ-92

952496

617250

64,80

47200

1899500

2096000

1600

3.

Avtomobil benzini Aİ-80

907497

576655

63,54

47200

1798500

1995000

1500

4.

Dizel yanacağı

644678

36580

797300

952000

800

5.

Məişət soba yanacağı

318729

10000

3,14

41300

429200

580000

500

6.

Ağ neft (KO-20)

538475

15000

2,78

41300

694400

868000

700

7.

Mühərrik yağları M-12 VB, M-8V1, M-10 Q2, M-14 V2, M-14 QB

1390305

210000

15,10

41300

1929660

2051650

1850

8.

Sənaye yağları İ-12A, İ-20V, İ-40 A, İ-8B1, İ-30V

540882

82000

15,16

41300

776300

909380

820

9.

Turbin yağları T-22, T-30, T-46

1368379

241325

17,64

41300

1940750

2073830

1870

10.

Transformator yağı T-1500

1150704

205245

17,84

41300

1641320

1774400

1600

11.

Digər yağlar AK-15, S-11, XM-6, K-12, K-19, VM-4

854606

156140

18,27

41300

1233980

1352980

1220

12.

DT-OKP02-5221-0101

401152

58000

14,46

41300

583100

714000

600

13.

Soba mazutu

300000

35400

389400

14.

Mühərrik yanacağı DT

303142

10410

3,43

41300

411292

15.

Reaktiv mühərrik yanacağı

621780

35400

769100

16.

Nafta (ilkin emal benzini)

660850

779803

17.

Koks K-8

254832

4358

1,71

305844

18.

Koks K-0

131431

2247

1,71

157740

19.

Koks K-0,25

168495

2881

1,71

202224

20.

Koks ümumi

186972

3197

1,71

224400

21.

Bitum BN 60/90, BNB-60/70

396180

7091

1,79

475860

22.

Bitum MQO

230784

4131

1,79

277200

23.

Bitum BNV, rubraks A-30, BNB-70/30, BNB-85/25

641800

11488

1,79

770880

24.

Qaz benzini

475176

8078

1,7

570240

25.

Maye qaz (Butan-butilen və Propan-propilen fraksiyası)

587288

693000

1000000

1000/1 kq üçün


Qeyd: Neft məhsullarının yeni qiymətlərinin tətbiqi ilə bağlı şərtlər aşağıda verilmişdir.


Neft məhsullarının yeni qiymətlərinin tətbiqi ilə bağlı şərtlər:

əlavədə respublikada istehsal olunan və satılan neft məhsullarının şirkətdaxili, topdan və pərakəndə satış qiymətləri, aksiz vergiləri, eləcə də təchizat xərcləri verilmişdir;

şirkətdaxili qiymətlərdə vaqonların yüklənməyə verilməsi, onların təmizlənməsi, yüklənməsi və Dövlət Dəmir Yolunun Bakı şəhərində yüklərin yola salınması dayanacaqlarına çatdırılması xərcləri nəzərə alınmışdır;

neft məhsullarının topdansatış qiymətlərinə aksiz və əlavə dəyər vergisi, eləcə də təchizat xərcləri daxil edilmişdir;

Dövlət Neft Şirkəti istehsal olunmuş neft məhsullarını əlavədə verilmiş topdansatış qiymətlərindən təchizat xərclərini çıxmaqla satır;

təchizat təşkilatları neft məhsullarını topdansatış qiymətlərlə satır;

pərakəndə satış qiymətlərinə neft məhsullarının respublika ərazisində fəaliyyət göstərən pərakəndə satış yerlərinə qədər daşınması və satılması ilə bağlı olan bütün xərclər daxildir;

mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər neft məhsullarının topdan və pərakəndə satışını əlavədə nəzərdə tutulmuş müvafiq qiymətlər ilə həyata keçirirlər;

ölkəyə idxal olunan neft məhsullarının satışı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş və topdansatış qiymətlərində nəzərə alınmış vergilər ödənilməklə, əlavədə verilmiş qiymətlər əsasında həyata keçirilir;

əlavədə verilmiş qiymətlər respublikada tətbiq olunan müvafiq standartların tələblərinə cavab verən neft məhsulları üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.