Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması və işləməyə buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi qaydasının təsdiq edilməsi barədə

Qərar 162

Bakı şəhəri, 17 oktyabr 2002-ci il

«Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa və «Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 17 yanvar tarixli 539 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. «Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması və işləməyə buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi Qaydası» təsdiq edilsin.

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

A. RASİ-ZADƏ

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 2002-ci il, 10, maddə 645).

3 fevral 2005-ci il tarixli, 19 nömrəli; 2 mart 2005-ci il tarixli, 36 nömrəli; 11 yanvar 2007-ci il tarixli, 3 nömrəli; 23 aprel 2008-ci il tarixli, 96 nömrəli; 1 mart 2010-cu il tarixli, 44 nömrəli; 29 mart 2010-cu il tarixli, 53 nömrəli; 25 sentyabr 2012-ci il tarixli, 212 nömrəli; 11 dekabr 2012-ci il tarixli, 298 nömrəli,15 iyul 2015-ci il, 267 nömrəli; 20 oktyabr 2015-ci il tarixli, 332 nömrəli Qərarlara əsasən dəyişikliklərlə.


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
2002-ci il 17 oktyabr tarixli
162 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması və işləməyə buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi
Qaydası

I. Ümumi müddəalar

1. Bu Qayda «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa, dövlət sirrinin mühafizəsi ilə əlaqədar olan münasibətləri tənzimləyən digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq işlənib hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikasının vəzifəli şəxslərinin və vətəndaşlarının (bundan sonra — vətəndaşlar) dövlət sirri ilə işləməyə buraxılması və işləməyə buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi qaydasını müəyyən edir.

Bu Qaydanın müddəaları Azərbaycan Respublikasının ərazisində və onun hüdudlarından kənarda Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanları, təşkilati-hüquqi formasından və mülkiyyət növündən asılı olmayaraq, dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla bağlı işlər yerinə yetirən və ya belə işləri yerinə yetirmək üçün icazə almaq istəyən müəssisə, idarə və təşkilatlar (xüsusi olaraq qeyd edilən hallardan başqa, bundan sonra — təşkilatlar) tərəfindən hökmən icra edilməlidir.

Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılış üzrə yoxlama tədbirləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş əməliyyat-axtarış, kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti subyektləri tərəfindən həyata keçirilir.

Həmin orqanlar bu Qaydaya uyğun olaraq, idarədaxili müvafiq qaydalarını təsdiq edirlər.

Vətəndaşların xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılması ilə bağlı yoxlama tədbirləri “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 23.1.7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əsasın olub-olmaması barədə Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin (bundan sonra - təhlükəsizlik orqanı) rəyi nəzərə alınmaqla, prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti tərəfindən həyata keçirilir. 

Digər dövlət hakimiyyəti orqanlarında, müəssisə, idarə və təşkilatlarda dövlət sirri ilə işləməyə buraxılış üzrə yoxlama tədbirlərini təhlükəsizlik orqanı həyata keçirir.

2. Vətəndaşların dövlət sirri ilə işləməyə buraxılması və işləməyə buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi bu Qayda ilə müəyyən olunmuş qaydada müvafiq təşkilat rəhbərləri tərəfindən həyata keçirilir.

3. Vətəndaşlar dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışla bağlı vəzifələrə, yalnız həmin vəzifəyə uyğun buraxılış forması müəyyən edilmiş qaydada rəsmiləşdirildikdən sonra təyin oluna bilərlər.

«Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 26-cı maddəsinə uyğun olaraq, təşkilatların rəhbərləri vətəndaşların, yalnız öz vəzifə (funksional) borcunu yerinə yetirməsi üçün zəruri olan dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla və yalnız lazımi həcmdə tanış olması üçün müvafiq şəraitin yaradılmasına görə fərdi məsuliyyət daşıyırlar.

4. Vətəndaşların dövlət sirri ilə işləməyə buraxılması «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 21-ci maddəsinə uyğun olaraq, könüllülük qaydasında həyata keçirilir və aşağıdakıları nəzərdə tutur:

  • dövlət sirri haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tanış olmasıvə ona etibar edilmiş ediləcək dövlət sirri təşkil edən məlumatların yayılmaması məlumatları yaymayacağı barədə dövlət qarşısında öhdəlik götürülməsi;
  • «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 25-ci maddəsində nəzərdə tutulan qismən və müvəqqəti məhdudiyyətlərə rəsmi yazılı razılıq verilməsini;
  • onlar barəsində səlahiyyətli orqanlar tərəfindən yoxlama tədbirlərinin keçirilməsinə yazılı razılıq verilməsi;
  • «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əmək haqqına əlavələrin və onların verilməsi qaydasının müəyyənləşdirilməsini;
  • təşkilat rəhbəri tərəfindən dövlət sirri ilə işləməyə buraxılma haqqında qərar qəbul edilməsi.

İşəgötürənin və dövlət sirri ilə işləməyə buraxılan şəxsin qarşılıqlı öhdəlikləri əmək müqaviləsində (sazişində) əks olunur. Səlahiyyətli orqanlar tərəfindən yoxlama tədbirləri başa çatdırılana qədər əmək müqaviləsinin (sazişinin) bağlanılması yolverilməzdir.

Vətəndaşın ona etibar ediləcək dövlət sirri təşkil edən məlumatları yaymayacağı barədə dövlət qarşısında götürdüyü öhdəliyi onunla işəgötürən arasında bağlanan əmək müqaviləsində, işə (xidmətə) qəbul əmək müqaviləsi ilə həyata keçirilmədikdə isə iltizamnamədə əks olunur. Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışı olmayan şəxsin dövlət sirrindən istifadə ilə bağlı vəzifəyə təyin edilməsinə yol verilmir.

Yoxlama tədbirlərinin həcmi dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışı rəsmiləşdirilən şəxsin işləməyə buraxılacağı məlumatların məxfilik dərəcəsindən asılıdır. Yoxlama tədbirlərinin həcmi və keçirilmə qaydası yoxlama tədbirlərini keçirən müvafiq orqanlar tərəfindən hazırlanır və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiya ilə razılaşdırılmaqla təsdiq edilir. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyində, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətində və Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətində dövlət sirri ilə işləməyə buraxılış üzrə yoxlama tədbirlərinin həcmi və keçirilmə qaydası bu orqanlar tərəfindən hazırlanır və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiya ilə razılaşdırılmaqla təsdiq edilir.

Digər dövlət hakimiyyəti orqanlarında, müəssisə, idarə və təşkilatlarında dövlət sirri ilə işləməyə buraxılış üzrə yoxlama tədbirlərinin həcmi və keçirilmə qaydası təhlükəsizlik orqanı tərəfindən hazırlanır və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiya ilə razılaşdırılmaqla təsdiq edilir.

5. “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 23-cü maddəsinə əsasən, vətəndaşı dövlət sirri ilə işləməyə buraxmaqdan imtina edilməsi üçün əsaslar aşağıdakılardır:

 • məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli hesab edilməsi;
 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya quruluşunun əsasları və təhlükəsizliyi əleyhinə olan cinayətlərə, eləcə də digər xüsusilə ağır və ağır cinayətlərə görə məhkum edilməsi (məhkumluğun ödənilməsindən və ya götürülməsindən asılı olmayaraq);
 • bu hissənin üçüncü abzasında göstərilən cinayətlərə görə Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə uyğun olaraq, tutulması və ya barəsində hər hansı qətimkan tədbirinin seçilməsi (azad edilənədək, qətimkan tədbirinin müddəti bitənədək və ya qətimkan tədbiri ləğv edilənədək);
 • Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi siyahıya uyğun olaraq, dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyi istisna edən xəstəliklərinin olması;
 • xarici ölkədə daimi yaşaması;
 • Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından çıxmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidmətinə və ya Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət etməsi və ya barəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının itirilməsi ilə bağlı icraata başlanılması;
 • yoxlama tədbirləri nəticəsində dövlət sirri ilə işləməyə buraxılacaq şəxsin Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyi üçün təhlükə törədən hərəkətlərinin aşkara çıxarılması;
 • yoxlama tədbirlərindən boyun qaçırması və ya qəsdən yalan anket məlumatları verməsi.


Vətəndaşın dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmasından imtina edilməsi barədə qərarı təşkilat rəhbəri yoxlama tədbirlərinin nəticələrini nəzərə almaqla, fərdi qaydada qəbul edir. Vətəndaşın həmin qərardan şikayət vermək hüququ vardır.

6. Dövlət sirri təşkil edən məlumatların məxfilik dərəcələrinə uyğun olaraq aşağıdakı buraxılış formaları müəyyən edilir:

  • birinci forma — xüsusi əhəmiyyətli məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşlar üçün;
  • ikinci forma — tam məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşlar üçün;
  • üçüncü forma — məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşlar üçün.

Vətəndaşların məxfilik dərəcəsi daha yüksək olan məlumatlarla işləməyə buraxılışının olması, onların məxfilik dərəcəsi daha aşağı olan məlumatlarla işləməyə buraxılmasına əsas verir.

Vətəndaşların birinci və ikinci formalar üzrə işləməyə buraxılışının rəsmiləşdirilməsi və yenidən rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı olan yoxlama tədbirləri tədbirlərini təhlükəsizlik orqanı (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti) əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən orqanlarla və dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmələrlə qarşılıqlı əlaqədə həyata keçirilir keçirir.

Bu Qaydanın 26-cı bəndində göstərilən hallar istisna olmaqla, vətəndaşların üçüncü forma üzrə işləməyə buraxılışının rəsmiləşdirilməsi təhlükəsizlik orqanı tərəfindən təhlükəsizlik orqanı tərəfindən (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti tərəfindən) yoxlama tədbirləri keçirilmədən təşkilat rəhbəri tərəfindən həyata keçirilir.

Vətəndaşlara rəsmiləşdirilmiş buraxılış formasının onların tanış olmağa buraxıldığı məlumatların məxfilik dərəcəsinə uyğunluğuna nəzarəti təmin etmək təşkilat rəhbərinin borcudur.

7. Bu Qaydanın 27 və 28-ci bəndlərində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, müddətli əmək müqaviləsi (saziş) ilə işə qəbul edilən və ya 18 yaşına çatmayan vətəndaşlara bir qayda olaraq xüsusi əhəmiyyətli və tam məxfi məlumatlara buraxılış rəsmiləşdirilmir.

8. Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmələrə, həmçinin ştat cədvəllərində belə bölmələrin nəzərdə tutulmadığı təşkilatlarda məxfi kargüzarlıq işlərinin aparılması üçün işə qəbul edilən vətəndaşlara, əgər icra edilən işin xarakteri onlara birinci forma üzrə buraxılış verilməsini tələb etmirsə, ikinci forma üzrə buraxılış rəsmiləşdirilir.

9. Hərbi nümayəndəliklərin hərbi qulluqçularının və mülkü şəxslərinin (bundan sonra - əməkdaş) dövlət sirri ilə işləməyə buraxılması haqqında qərar həmin hərbi nümayəndəliyin rəhbəri tərəfindən qəbul edilir. Hərbi nümayəndəliyin əməkdaşlarına dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi nümayəndəliyin yerləşdiyi təşkilatın dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməsi vasitəsilə həyata keçirilir.

Təşkilatların filiallarında (xüsusiləşdirilmiş bölmələrdə, daimi fəaliyyət göstərən ekspedisiyalarda və s.) işləyən və onların yerləşdiyi ərazidə yaşayan vətəndaşlar üçün xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılış həmin filialların (bölmələrin, ekspedisiyaların) rəhbərləri tərəfindən rəsmiləşdirilir. Bu halda yoxlama tədbirləri həmin filialların yerləşdiyi təhlükəsizlik orqanının təhlükəsizlik orqanının (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin) ərazi üzrə orqanları tərəfindən həyata keçirilir.

10. Təşkilatlar tərəfindən tam məxfi inşaat-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə cəlb edilmiş hərbi-inşaat dəstələrinin hərbi qulluqçuları müvafiq buraxılış formaları olmadıqda, belə işlərə həmin təşkilat rəhbərləri tərəfindən və yalnız təhlükəsizlik orqanı tərəfindən təhlükəsizlik orqanı tərəfindən (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti tərəfindən) yoxlama tədbirləri keçirildikdən, müəyyən edilmiş qaydada ikinci forma üzrə işləməyə buraxılış rəsmiləşdirildikdən sonra buraxılırlar.

Göstərilən hərbi qulluqçuların məxfi və ya qeyri-məxfi işlərin görülməsi üçün rejimli obyektlərin* texniki ərazisinə buraxılışı komandanlıq tərəfindən verilmiş üçüncü forma üzrə işləməyə buraxılış haqqında arayış əsasında həyata keçirilir.

11. Müddətindən asılı olmayaraq, respublikanın xaricdəki təşkilatlarına (səfirliklərə, beynəlxalq təşkilatlar yanındakı nümayəndəliklərə, konsulluqlara, ticarət nümayəndəliklərinə və s.) ezam olunan vətəndaşlar xaricdə olduqları dövr ərzində ehtiyac yarandıqda məxfi məlumatlarla işləməyə həmin təşkilatların rəhbərləri tərəfindən buraxılırlar.

Xaricə üzən gəmilərin ekipaj üzvləri və belə gəmilərdə işləmək üçün buraxılışı olan digər vətəndaşlar gəmilərin kapitanları tərəfindən, yalnız öz vəzifə (funksional) borclarını yerinə yetirmək üçün zəruri olan həcmdə tam məxfi və məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılırlar.

12. Xüsusi daşımalarla**, məxfi məmulatların yedəyə alınması ilə məşğul olan və ya rejimli obyektlərə reyslər edən qatar briqadalarının, gəmi ekipajlarının və digər nəqliyyat vasitələrinin (silahlı qüvvələrin nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla) heyət üzvləri üçüncü forma üzrə, göstərilən briqada və ekipajların komanda heyəti isə ikinci forma üzrə işləməyə buraxılış alırlar.

13. Təşkilatda dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışla bağlı vəzifələrin siyahısı yoxlama tədbirlərini keçirən müvafiq orqan təhlükəsizlik orqanı (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti) ilə razılaşdırılmaqla təşkilat rəhbəri tərəfindən təsdiq edilmiş vəzifələr nomenklaturu (forma 1) ilə müəyyən edilir. Vəzifələr nomenklaturu təşkilatın dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməsi tərəfindən təşkilatın uyğun bölmə rəhbərlərinin iştirakı ilə işlənib hazırlanır. Vəzifələr nomenklaturunda dəyişikliklər və əlavələr onun təsdiq edildiyi qaydada aparılır.

Vəzifələr nomenklaturuna 5 ildə bir dəfədən gec olmayaraq yenidən baxılır.

Vəzifələr nomenklaturu (forma 1) qüvvədən düşdükdən sonra 5 il saxlanılır və bundan sonra aktla məhv edilir.

Müəyyən edilmiş qaydada işlənib hazırlanmış vəzifələr nomenklaturu razılaşdırılmaq üçün yoxlama tədbirlərini keçirən müvafiq orqanına göndərilərkən, müşayiət məktubunda əvvəlki nomenklaturun nə vaxt və hansı orqan ilə razılaşdırıldığı, həmin nomenklaturda birinci, ikinci və üçüncü formalar üzrə işləməyə buraxılışlarının rəsmiləşdirilməsi nəzərdə tutulan vəzifələrin sayı və göstərilən vəzifələrin sayının yeni nomenklaturda dəyişməsinin səbəbləri göstərilir.

Təşkilatın filialının vəzifələr nomenklaturu yoxlama tədbirlərini keçirən müvafiq orqanına razılaşdırılmaq üçün göndərilməzdən öncə tabeliyində olduğu təşkilatın dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməsi ilə razılaşdırılır.

14. Vətəndaşın buraxılış forması onun tanış olmağa buraxıldığı məlumatların məxfilik dərəcəsinə uyğun olmadıqda, buraxılış forması dəyişdirilməlidir.

Buraxılış formasının birincidən ikinciyə (üçüncüyə) və ya ikincidən üçüncüyə dəyişdirilməsi (azaldılması) təşkilat rəhbərinin sərəncamı ilə, vərəqənin (forma 3) 8-ci sütununda uyğun qeydiyyat aparılmaqla rəsmiləşdirilir. İstehsalat zərurəti yarandığı hallarda təşkilat rəhbəri təhlükəsizlik orqanı tərəfindən təhlükəsizlik orqanı tərəfindən (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti tərəfindən) təkrar yoxlama tədbirləri keçirilmədən vətəndaşın buraxılış formasını bərpa edə bilər.

Zəruri hallarda buraxılış formasının yüksəldilməsi bu Qayda ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.

15. «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 24-cü maddəsinə uyğun olaraq, vətəndaşın dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmasına təşkilat rəhbərinin qərarı ilə aşağıdakı hallarda xitam verilir:

  • təşkilati və (və ya) ştat tədbirləri ilə əlaqədar onunla bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verildikdə;
  • əmək müqaviləsinə əsasən dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə götürdüyü öhdəlikləri bir dəfə pozduqda;
  • bu Qaydanın 5-ci bəndinə uyğun olaraq, vətəndaşı dövlət sirri ilə işləməyə buraxmaqdan imtina edilməsi üçün əsas verən hallar yarandıqda.

Vətəndaşın dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmasına xitam verilməsi, təşkilatın dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməsi və vətəndaşın işlədiyi bölmə tərəfindən hazırlanmış və təşkilat rəhbəri tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq yazılı rəy əsasında rəsmiləşdirilir.

Bu fakt haqqında yoxlama tədbirlərini keçirən müvafiq orqanına təhlükəsizlik orqanına (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti) yazılı məlumat verilir və həmçinin vərəqənin (forma 3) 10-cu sütununda müvafiq qeyd aparılır.

Vətəndaşın dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmasına xitam verilməsi onunla əmək müqaviləsinin (sazişinin) pozulması üçün əsas ola bilər, bir şərtlə ki, bu cür şərtlər əmək müqaviləsində (sazişində) nəzərdə tutulmuş olsun.

Vətəndaşın dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmasına xitam verilməsi və bunun əsasında onunla əmək müqaviləsinin (sazişinin) pozulması haqqında təşkilat rəhbərinin qərarından şikayət edilə bilər.

Vətəndaşın dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmasının məqsədəuyğun olmadığı barədə yoxlama tədbirlərini keçirən müvafiq orqanının rəyi həmin vətəndaşın dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmasına xitam verilməsi üçün mütləq əsasdır.

Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələr təşkilatda işləyənlərin və dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşların məlumatlılığının qeydiyyatını aparır (forma 16). Qeydiyyat vərəqələri ayrıca işdə daxili qeydiyyat vərəqələri üzrə qeydiyyata götürülərək saxlanılır.

Vətəndaşların dövlət sirri ilə işləməyə buraxılması ilə bağlı yazışmalar məxfi sənədlər üçün müəyyən edilmiş qaydada aparılır.

II. Buraxılışın rəsmiləşdirilməsi II. Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi

16. Vətəndaşlara xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və məxfi məlumatlara buraxılışın rəsmiləşdirilməsi (yenidən rəsmiləşdirilməsi) üçün sənədlərin hazırlanması təşkilatın kadrlar idarəsi, şöbəsi (bundan sonra - kadr aparatı) tərəfindən, o olmadıqda isə kadr işini aparan işçilər tərəfindən aparılır. Buraxılışın rəsmiləşdirilməsi məsələləri ilə əlaqədar olaraq vətəndaşları yoxlama tədbirlərini keçirən müvafiq orqanlarına təhlükəsizlik orqanına (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti) və dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmələrə göndərmək qadağandır.

17. Dövlət sirrinə buraxılışı, rəsmiləşdirilən vətəndaşlar anket (forma 2) doldururlar. Onlar anketdə doğru məlumatlar göstərməyə borcludurlar. Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışı rəsmiləşdirilən vətəndaşlar belə məlumatlarla işləməyə buraxılmaqdan imtina edilməsinə səbəb olan xəstəliklərininolmaması barədə tibbi arayışı kadr aparatına təqdim edir və anket (forma 2) doldururlar. Onlar anketdə doğru məlumatlar göstərməyə borcludurlar.

İşə (xidmətə) qəbulu rəsmiləşdirilən vətəndaşda söhbət zamanı kadr aparatının işçiləri anketdə göstərilən məlumatları onun şəxsi sənədləri (pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi, hərbi bilet, əmək kitabçası, təhsil haqqında diplom və s.) ilə üzləşdirir, anketin ayrı-ayrı suallarını dəqiqləşdirir, anket suallarında nəzərdə tutulmayan maraq doğuran məlumatları müəyyənləşdirir, son bir il ərzində vətəndaşdan məxfi işlərlə, sənədlərlə və məlumatlarla əlaqəsi olub-olmadığını, onun dövlət sirri təşkil edən məlumatları yaymamaq barədə öhdəlik götürüb-götürmədiyini, rejimli obyektlərdə işləyib-işləmədiyini (xidmət edib-etmədiyini) aydınlaşdırır, zəruri arayış və sənədləri sorğu edir və vətəndaşı dövlət sirrinə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi barədə müqavilənin (sazişin) (əmək müqaviləsinə qoşma) (forma 9) mətni ilə tanış edirlər. Bu müqavilələr kadr aparatında əmək müqavilələrinin qeydiyyat jurnalında qeydiyyata götürülür. İşə (xidmətə) qəbulu rəsmiləşdirilən vətəndaşla söhbət zamanı kadr aparatının işçiləri anketdə göstərilən məlumatları onun şəxsi sənədləri (pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi, hərbi bilet, əmək kitabçası, təhsil haqqında diplom və s.) ilə üzləşdirir, anketin ayrı-ayrı suallarını dəqiqləşdirir, anket suallarında nəzərdə tutulmayan maraq doğuran məlumatları müəyyənləşdirir, son bir il ərzində vətəndaşdan məxfi işlərlə, sənədlərlə və məlumatlarla əlaqəsi olub-olmadığını, onun dövlət sirri təşkil edən məlumatları yaymayacağı barədə öhdəlik götürüb-götürmədiyini, rejimli obyektlərdə işləyib-işləmədiyini (xidmət edib-etmədiyini) aydınlaşdırır, zəruri arayış və sənədləri sorğu edir və vətəndaşı dövlət sirrini yaymamaq barədə öhdəliyin (forma 9 və ya 9-1) mətni ilə tanış edirlər. İki nüsxədə tərtib edilmiş öhdəliyin (forma 9 və ya 9-1) bir nüsxəsi işçinin şəxsi işində, ikinci nüsxəsi isə dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmədə saxlanılır. Bu öhdəliklər kadr aparatında əmək müqavilələrinin qeydiyyat jurnalında qeydiyyata götürülür.

Vətəndaşla söhbət zamanı və ya anket məlumatlarına əsasən ona dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi haqqında qərarın qəbul edilməsinə təsir edəcək hallar və yaxud onun əvvəllər xüsusi əhəmiyyətli və ya tam məxfi məlumatlarla işləməsi müəyyən olunarsa, onda kadr aparatının işçiləri söhbətin nəticələri barədə təşkilatın dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməsinin rəhbərinə şifahi və ya yazılı məlumat verməyə borcludurlar.

Dövlət sirrinə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi barədə müqavilənin (sazişin) bağlanması Azərbaycan Respublikasının mülki və əmək qanunvericiliyinin tələblərinə, həmçinin «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 25-ci maddəsinin tələblərinə riayət edilməklə həyata keçirilir. İşə qəbulu əmək müqaviləsi ilə həyata keçirilən vətəndaşın dövlət sirri təşkil edən məlumatları yaymamaq barədə dövlət qarşısında götürdüyü öhdəliyi Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq, həmçinin “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 25-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla, əmək müqaviləsinə əlavə kimi rəsmiləşdirilir.

Buraxılış rəsmiləşdirilən vətəndaşın anketi kadr aparatının işçisi tərəfindən imzalanır, möhürlə təsdiq edilir və dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməyə təqdim edilir. Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışı rəsmiləşdirilən vətəndaşın anketi kadr aparatının işçisi tərəfindən imzalanır, möhürlə təsdiq edilir. Anket, tibbi arayış və vətəndaş tərəfindən imzalanmış öhdəlik (forma 9 və ya 9-1) dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməyə təqdim edilir.

18. Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə:

  • vətəndaşların buraxılış tələb olunan işlərə vəzifələrə rəsmiləşdirilməsi üçün kadr aparatına tövsiyələr hazırlayır;
  • zəruri hallarda buraxılış rəsmiləşdirilən dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışı rəsmiləşdirilən vətəndaşın axırıncı bir ildə işlədiyi təşkilatın dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməsinə onun buraxılış vərəqəsinin (forma 3) göndərilməsi üçün sorğu verir;
  • təhlükəsizlik orqanı tərəfindən təhlükəsizlik orqanı tərəfindən (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti tərəfindən) yoxlama tədbirinin keçirilməsinin məqsədəuyğunluğunu müəyyənləşdirmək məqsədi ilə buraxılış rəsmiləşdirilən (yenidən rəsmiləşdirilən) vətəndaş haqqında kadr aparatının təqdim etdiyi və ya göstərilən vətəndaşın əvvəlki iş yerlərinin dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməsindən alınmış ilkin materialları qiymətləndirir;
  • buraxılış üzrə qeydiyyat sənədlərini — vərəqələri (forma 3 və 8) və məxfi məlumatlara buraxılan şəxslərin siyahısını (forma 6) rəsmiləşdirir və saxlayır;
  • buraxılış üzrə tələblərin icrasına nəzarəti həyata keçirir.

19. Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə birinci və ikinci forma üzrə işləməyə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi üçün aşağıdakı sənədləri yoxlama tədbirlərini keçirən müvafiq orqana təhlükəsizlik orqanına (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətinə, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinə)” sözləri ilə, “a)” yarımbəndinin ikinci cümləsində “orqanın” sözü “təhlükəsizlik orqanının (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin) göndərir:

a) dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışın rəsmiləşdirilməsinin zəruriliyi barədə əsaslandırma məktubu. Məktubda vətəndaşın rəsmiləşdirildiyi vəzifə, onun təsdiq edilmiş vəzifələr nomenklaturunda sıra nömrəsi, həmin vəzifə üzrə dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmış şəxslərin sayı, vətəndaşın, əvvəllər malik olduğu buraxılışının nömrəsi, keçirilən yoxlama tədbirlərinin qurtarma tarixi və onu keçirən orqanın adı (yenidən rəsmiləşdirilmə zamanı — yenidən rəsmiləşdirmənin səbəbi) göstərilir, buraxılış haqqında qərar qəbul edilməsinə təsir edə bilən hallar qeyd edilir;

b) anket (forma 2);

c) qeydiyyat jurnalında (forma 10) qeydiyyata götürülmüş buraxılış vərəqəsi (forma 3)-bir nüsxədə;

ç) birinci və ikinci formalar üzrə buraxılışın qeydiyyat vərəqəsi (forma 5) bir nüsxədə. Xüsusi əhəmiyyətli və ya tam məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılışı rəsmiləşdirilən vətəndaş təşkilatın yerləşdiyi ərazidə daimi olaraq yaşamırsa, bu halda yoxlama tədbirlərini keçirən müvafiq orqana təhlükəsizlik orqanına (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətinə, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinə)” sözləri ilə, “a)” yarımbəndinin ikinci cümləsində “orqanın” sözü “təhlükəsizlik orqanının (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin) qeydiyyat vərəqəsinin (forma 5) əlavə nüsxəsi göndərilir;

d) dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışı rəsmiləşdirilən vətəndaşın və onun yaxın qohumlarının (ata, ana, qardaş, bacı və 16 yaşından yuxarı uşaqları), həmçinin arvadının (ərinin), o cümlədən keçmiş arvadının (ərinin) ümumi siyahısı (forma 4) və hər bir soyada ayrıca siyahı (forma 4) tərtib edilməklə iki nüsxədə.

20. Dövlət sirrinə üçüncü forma üzrə işləməyə buraxılış vətəndaşın işlədiyi bölmənin rəhbərinin təqdimatı əsasında rəsmiləşdirilir. Dövlət sirrinə üçüncü forma üzrə işləməyə buraxılış rəsmiləşdirilən vətəndaş üçün kadr aparatı tərəfindən ümumi (əlifba sırası ilə) siyahı (forma 6) hazırlanır, dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə ilə razılaşdırılaraq, təşkilatın rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir. Bu Qaydanın 26-cı bəndində göstərilən hallarda isə üçüncü forma üzrə işləməyə buraxılış rəsmiləşdirilərkən əlavə olaraq, dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə tərəfindən 19-cu bəndin «d» yarımbəndinə uyğun olaraq siyahılar (forma 4) tərtib olunur.

21. Vətəndaşın xüsusi əhəmiyyətli və ya tam məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılması ilə əlaqədar olaraq, təhlükəsizlik orqanı tərəfindən təhlükəsizlik orqanı tərəfindən (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti tərəfindən) yoxlama tədbirlərinin keçirilməsi haqqında qeydin əks olunduğu vərəqə (forma 3) dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməyə müşayiət məktubu olmadan qaytarılır və dövlət sirrinə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi barədə müqavilə (saziş) (forma 9) ilə dövlət sirrini yaymamaq barədə öhdəliklə (forma 9 və ya 9-1) birlikdə, əlifba sırası ilə tərtib edilmiş xüsusi kartotekada saxlanılır. Ehtiyac olduqda belə kartotekalar struktur bölmələri üzrə də aparıla bilər.

Vərəqə (forma 3) doldurulduğu andan etibarən məxfi sənəd sayılır və işçilərin buraxılış vərəqələrinin qeydiyyat jurnalında (forma 10) onların saxlanmasına cavabdeh olan şəxslər tərəfindən qeydiyyata götürülür.

Birinci və ikinci forma üzrə buraxılış rəsmiləşdirilən işləməyə buraxılışı rəsmiləşdirilən hər bir vətəndaşa, yalnız bir vərəqə (forma 3) açılır. Vətəndaş başqa təşkilatlara işə keçdikdə, bu vərəqə həmin təşkilatın dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməsinin sorğusu əsasında onlara göndərilir və bu barədə yoxlama tədbirlərini keçirən müvafiq orqana təhlükəsizlik orqanına (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətinə, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinə) məlumat verilir.

İşçiyə yalnız o halda yeni vərəqə (forma 3) açılır ki, əvvəllər açılmış vərəqə bu Qaydanın 34-cü bəndində şərh edilən səbəblərdən məhv edilmiş olsun.

22. Vətəndaşın xüsusi əhəmiyyətli və ya tam məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılışı haqqında qərar təhlükəsizlik orqanı tərəfindən təhlükəsizlik orqanı tərəfindən (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti tərəfindən) yoxlama tədbirləri keçirildikdən sonra təşkilat rəhbərinin sərəncamı vərəqənin, (forma 3) 8-ci sütununda, məxfi məlumatlara buraxılış haqqında qərar isə məxfi məlumatlara buraxılmalı olan şəxslərin siyahısında (forma 6) qeyd edilərək rəsmiləşdirilir, təşkilat rəhbərinin imzası və təşkilatın möhürü ilə təsdiq edilir.

23. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları, Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının üzvləri, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinə əsasən vəzifəyə təyin edilmiş şəxslər, öz vəzifələrinin icrası zamanı hakimlər, habelə dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla bağlı cinayət işləri üzrə cinayət mühakimə icraatında müdafiəçi qismində çıxış edən vəkillər dövlət sirri ilə işləməyə bu Dövlət sirri haqqında Qanunla nəzərdə tutulmuş yoxlama tədbirləri keçirilmədən buraxılırlar.

Dövlət hakimiyyəti orqanlarının tərkibinə daxil olan təşkilatların rəhbərlərinin dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışı haqqında qərar bu orqanların rəhbərləri tərəfindən qəbul edilir. Vərəqələr (forma 3 və 8) dövlət hakimiyyəti orqanlarının dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmələrində saxlanılır və keçirilən yoxlama tədbirlərinin qurtarma tarixi, rəsmiləşdirilən dövlət sirri ilə işləməyə buraxılan şəxslərin buraxılış forması və nömrəsi, həmçinin yoxlama tədbirlərini keçirən orqanın təhlükəsizlik orqanının (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin) adı barədə bu təşkilatların dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmələrinə məlumat verilir.

Dövlət hakimiyyəti orqanının tabeliyində olmayan və ilk dəfə dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə cəlb edilən təşkilatın rəhbərinin dövlət sirri ilə işləməyə buraxılması haqqında qərarı müəyyən olunmuş qaydada sifarişçi təşkilatın rəhbəri qəbul edir. Bu halda qeydiyyat vərəqələri (forma 3 və 8) sifarişçi təşkilatda saxlanılır.

24. Üçüncü forma üzrə işləməyə buraxılış almış hər bir şəxsə, dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə tərəfindən vərəqə (forma 8) açılır. Vərəqənin 7-si sütununda buraxılışın nömrəsi (siyahının (forma 6) nömrəsi və kəsr xətti ilə ayrılmaqla şəxsin siyahıda sıra nömrəsi), habelə, bu siyahının təşkilat rəhbəri tərəfindən təsdiq edildiyi tarix göstərilir.

Doldurulmuş vərəqələr dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmənin rəhbərinin imzası və möhürü ilə təsdiqlənərək, işçilərin buraxılış vərəqələrinin qeydiyyat jurnalında (forma 10) qeydiyyata götürülür. Bu vərəqələr məxfi məlumatlara buraxılmış şəxslərin həmin təşkilatda işlədiyi bütün dövr ərzində, birinci və ikinci formalar üzrə buraxılış vərəqələrindən ayrı olmaqla, dövlət sirrinə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi barədə müqavilələrlə (sazişlərlə) (forma 9) birlikdə təşkilatın dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməsində saxlanılır. Məxfi məlumatlara buraxılmalı olan şəxslərin siyahıları (forma 6) ayrıca işdə daxili qeydiyyat vərəqələri üzrə qeydiyyata götürülərək saxlanılır.

Vərəqələr (forma 8) və siyahı (forma 6) başqa təşkilatlara göndərilmir və vətəndaş işdən çıxdıqdan bir il sonra aktla məhv edilir.

Təşkilatda vətəndaşların məxfi məlumatlara buraxılışı bu Qaydaların 26-cı bəndinə uyğun olaraq, yalnız təhlükəsizlik orqanı tərəfindən təhlükəsizlik orqanı tərəfindən (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti tərəfindən) yoxlama tədbirləri aparılmaqla həyata keçirilirsə, onda buraxılış rəsmiləşdirilən vətəndaşın dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışı rəsmiləşdirilən vətəndaşların bu Qaydanın 19-cu bəndinin «d» yarımbəndinə uyğun olaraq tərtib edilmiş siyahıları (forma 4) və məxfi məlumatlara buraxılmalı olan şəxslərin siyahısı (forma 6) 1 nüsxədə tərtib edilərək müşayiət məktubu ilə yoxlama tədbirlərini keçirən müvafiq orqana təhlükəsizlik orqanına (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti) göndərilir.

Təşkilata qaytarılan siyahıda (forma 6) təhlükəsizlik orqanı tərəfindən təhlükəsizlik orqanı tərəfindən (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti tərəfindən) yoxlama tədbirlərinin keçirilməsi barədə qeyd edilir.

Bu halda yoxlama tədbirlərini keçirən müvafiq orqan təhlükəsizlik orqanı (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti) tərəfindən siyahılarda (forma 6) qoyulan daxilolma nömrəsi buraxılışın nömrəsi hesab edilir.

25. Hərbi xidmətdən ehtiyata buraxılmış vətəndaşın buraxılış tələb olunan işə rəsmiləşdirilməsi zamanı təşkilatın kadr aparatı xidmət zamanı onun dövlət sirri ilə işləməyə buraxılması haqqında hərbi biletdə xüsusi qeydin mövcudluğunu yoxlamağa, belə qeyd mövcud olduqda isə vərəqəni (forma 3) almaq üçün bu vətəndaşın yaşayış yeri üzrə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yerli idarə, şöbə və bölməsinə sorğu göndərməyin zəruriliyi barədə təşkilatın dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməsinə məlumat verməyə borcludur.

Hərbi biletdə yuxarıda göstərilən qeyd mövcud olduqda, təşkilat rəhbərinin vətəndaşı hərbi xidmətdən ehtiyata buraxıldığı gündən bir il ərzində əlavə yoxlama tədbirləri keçirilmədən dövlət sirri ilə işləməyə buraxmaq hüququ var. Bu halda Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yerli idarə, şöbə və bölməsindən alınmış vərəqənin (forma 3) 8-ci qrafasında müvafiq qeyd edilir. Təşkilatın dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməsi qeydiyyat vərəqəsini (forma 5) yoxlama tədbirlərini keçirən müvafiq orqanın təhlükəsizlik orqanının (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin) ünvanına göndərərək vətəndaşın dövlət sirri ilə işləməyə buraxılması faktı haqqında həmin orqana təhlükəsizlik orqanına (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətinə, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinə) məlumat verir.

Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışı olmuş ehtiyatda və ya istefada olan zabitlər, gizirlər (miçmanlar) işə rəsmiləşdirilən zaman vərəqənin (forma 3) göndərilməsi üçün müvafiq yaşayış yeri üzrə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yerli idarə, şöbə və bölməsinə sorğu göndərilir.

26. Təşkilatların rəhbərlərinin məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılışı (üçüncü forma üzrə), yalnız yoxlama tədbirlərini keçirən müvafiq orqanları təhlükəsizlik orqanı (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti) tərəfindən yoxlama tədbirləri keçirilməklə rəsmiləşdirilir.

Yoxlama tədbirlərini keçirən müvafiq orqan Təhlükəsizlik orqanı (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti) maraqlı dövlət hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə, yalnız təhlükəsizlik orqanı tərəfindən yoxlama tədbirlərinin keçirilməsi ilə məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılışın rəsmiləşdirildiyi təşkilatları müəyyən edə bilər.

Belə təşkilatlar siyahısına daxil edilməyən təşkilatların rəhbərləri məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşların anketindəki məlumatların doğruluğuna əsaslı şübhələr olduğu halda vətəndaşın sənədlərini bu Qaydanın 24-cü bəndinə müvafiq olaraq yoxlama tədbirlərini keçirən müvafiq orqanına göndərə bilər.

27. Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin 16 yaşına çatmış və tam fəaliyyət qabiliyyətli hesab edilmiş tələbələri, bir qayda olaraq, yalnız məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılırlar.

Lakin ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri, yalnız təhsil prosesinin xüsusiyyəti ilə şərtləndirilən diplom işlərinin hazırlanması və ya təşkilatlarda təcrübə keçilməsi kimi müstəsna hallarda tam məxfi məlumatlarla işləməyə buraxıla bilərlər. Buraxılışların rəsmiləşdirilməsi bu Qaydanın tələblərinə müvafiq olaraq həyata keçirilir. Təhsil başa çatdıqdan sonra vərəqə (forma 3) sorğu məktubuna əsasən məzunun sonrakı iş yeri üzrə göndərilir.

Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışı olmayan ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin sonuncu kurs tələbələri, təşkilatda daimi işə təyinat zamanı təhsilin başa çatmasına 3 aydan az vaxt qalmaması şərti ilə və bu Qayda ilə müəyyən edilmiş qaydada gələcək iş yeri üzrə birinci və ya ikinci forma üzrə işləməyə buraxılışa rəsmiləşdirilə bilərlər. Bu təşkilatların sorğusuna əsasən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin rəhbərləri dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışı rəsmiləşdirilən tələbələrin anketlərini (forma 2) onların ünvanına göndərməyə borcludurlar.

28. 16 yaşına çatmamış və tam fəaliyyət qabiliyyətli hesab edilmiş tələbələr və digər şəxslər təşkilat rəhbərlərinin qərarı ilə, yalnız məxfi məlumatlarla işləməyə buraxıla bilərlər.

Xidməti funksiyalarının yerinə yetirilməsi zamanı bu şəxslər tərəfindən məxfilik rejiminin təmin olunması üçün təşkilat rəhbərləri şəxsi məsuliyyət daşıyırlar.

16 yaşına çatdıqdan sonra zərurət yarandığı zaman belə şəxslərə bu Qaydada nəzərdə tutulmuş qaydada ikinci forma üzrə işləməyə buraxılış rəsmiləşdirilə bilər.

III. Buraxılışın yenidən rəsmiləşdirilməsi

29. Vətəndaşların birinci və ikinci formalar üzrə işləməyə buraxılışlarının yenidən rəsmiləşdirilməsi müvafiq olaraq 10 və 15 ildən sonra və yalnız göstərilən vətəndaşlar başqa iş yerlərinə keçdikdə həyata keçirilir.

Vətəndaş, ona buraxılış rəsmiləşdirilən təşkilatda daimi işləyirsə, bu halda etibarlılıq müddətinə görə vətəndaşın buraxılışının yenidən rəsmiləşdirilməsi keçirilmir.

30. Etibarlılıq müddətindən asılı olmayaraq birinci və ya ikinci forma üzrə işləməyə buraxılışın yenidən rəsmiləşdirilməsi aşağıdakı hallarda keçirilir:

  • vətəndaş dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməyə, şifrləmə və ya səfərbərlik orqanlarına işə keçirildikdə və ya qəbul edildikdə (vəzifəyə təyin edildikdə);
  • bu Qaydanın 31-ci bəndində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, vətəndaş nikaha daxil olduqda;
  • xarici ölkələrə uzunmüddətli (6 aydan yuxarı) ezamiyyətlərdən qayıtdıqda;
  • vətəndaşın yaxın qohumları daimi yaşamaq üçün xaricə getdikdə;
  • bu Qaydanın 5-ci bəndinə müvafiq olaraq buraxılış haqqında qərarın qəbul olunmasına təsir edən digər səbəblər yarandıqda.

Buraxılışın yenidən rəsmiləşdirilməsi zamanı bu Qaydanın 19-cu bəndində göstərilən sənədlər yoxlama tədbirlərini keçirən müvafiq orqanına təhlükəsizlik orqanına (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti) göndərilir.

31. Birinci və ya ikinci forma üzrə işləməyə buraxılışa malik olan və eyni təşkilatda işləyən vətəndaşlar nikaha daxil olurlarsa, onda buraxılışın yenidən rəsmiləşdirilməsi keçirilmir. Əgər bu zaman vətəndaş; soyadını dəyişirsə, dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə vərəqədə (forma 3) müvafiq qeydlər edir. Təşkilat xüsusi əhəmiyyətli və tam məxfi məlumatlara buraxılışı olan şəxslərin nikaha daxil olması və onlardan birinin soyadını dəyişməsi barədə qeydiyyat vərəqəsi (forma 5) əlavə edilməklə yoxlama tədbirlərini keçirən müvafiq orqanına təhlükəsizlik orqanına (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti) yazılı bildiriş göndərir.

Soyadını dəyişən vətəndaşın məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılışı olduğu halda, dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə vərəqədə (forma 8) müvafiq qeyd edir.

32. Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə vətəndaşın əvvəlki iş yerindən vərəqəsini (forma 3) alıb, ona buraxılışın yenidən rəsmiləşdirilməsinin zəruriliyini müəyyən edir və bu barədə təşkilat rəhbərinə məruzə edir.

Əgər, yenidən rəsmiləşdirmə tələb olunmursa, təşkilat rəhbəri vətəndaşla dövlət sirrinə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi barədə müqavilə (saziş) (forma 9) bağlayır və onun dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışına icazə verir, bu barədə vərəqənin (forma 3) 8-ci sütununda müvafiq qeyd edilir. Əgər yenidən rəsmiləşdirmə tələb olunmursa, vətəndaş dövlət sirri təşkil edən məlumatları yaymamaq barədə öhdəliyi (forma 9 və ya 9-1) imzaladıqdan sonra təşkilat rəhbəri onun dövlət sirri ilə işləməyə buraxılması barədə bu Qaydanın 22-ci hissəsinə uyğun olaraq qərar qəbul edir. Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə həmin şəxsi təlimatlandırır və qeydiyyat vərəqəsinin (forma 5) arxa tərəfində buraxılışın forma və nömrəsini, həmçinin, təhlükəsizlik orqanı tərəfindən təhlükəsizlik orqanı tərəfindən (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti tərəfindən) yoxlama tədbirlərinin keçirilməsinin başa çatması tarixini göstərməklə, onu bir aydan gec olmamaq şərti ilə yoxlama tədbirlərini keçirən müvafiq orqana təhlükəsizlik orqanına (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətinə, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinə) göndərir.

33. Bu Qayda ilə müəyyən edilmiş qaydada, vətəndaşlara buraxılışın yenidən rəsmiləşdirilməsinin məqsədəuyğunluğu məsələsini həll etmək üçün xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılmış vətəndaşların anket məlumatlarındakı bütün dəyişikliklər haqqında dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməyə vaxtında məlumat vermək kadr aparatının borcudur.

Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə göstərilən vətəndaşların təlimatlandırılması zamanı, onları anket məlumatlarındakı bütün dəyişikliklər haqqında kadr aparatına vaxtında məlumat vermələrinin zəruriliyi haqqında xəbərdar etməyə borcludur.

34. Birinci, ikinci və üçüncü forma üzrə buraxılış rəsmiləşdirildikdən sonra bir il ərzində dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla təmasda olmayan, həmçinin işdən azad olunmuş, təqaüdə çıxmış və ya təhsil müəssisəsində təhsilini başa çatdırmış və il ərzində vərəqələri (forma 3) üçün heç bir yerdən sorğu daxil olmayan vətəndaşların buraxılışı qüvvədən düşür. Bu zaman dövlət sirrinə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi barədə müqavilə (saziş) (forma 9) və vərəqələr (forma 3 və 8) müəyyən edilmiş vaxt ərzində (forma 9 şəxsin tanış olduğu məlumatın məxfilik müddəti ərzində, forma 3 beş il, forma 8 bir il) dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmədə saxlanılır, bundan sonra isə aktla məhv edilir və aktın bir nüsxəsi yoxlama tədbiri keçirən orqana göndərilir. Bu zaman dövlət sirri təşkil edən məlumatları yaymamaq barədə öhdəlik (forma 9 və ya 9-1) və vərəqələr (forma 3 və 8) müəyyən edilmiş vaxt ərzində (forma 9 və ya 9-1şəxsin tanış olduğu məlumatın məxfilik müddətində, forma 3 beş il, forma 8 bir il) dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmədə saxlanılır, bundan sonra isə aktla məhv edilir və aktın bir nüsxəsi yoxlama tədbiri keçirən orqana göndərilir.

IV. Başqa təşkilatlara ezamiyyət zamanı vətəndaşların xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və məxfi məlumatlarla tanış olmağa buraxılması qaydaları

35. Xidməti işlə əlaqədar olaraq ezam olunduqları təşkilatlarda vətəndaşların xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və məxfi məlumatlarla tanış olmağa buraxılması, onlar tərəfindən şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd, buraxılış haqqında arayış və tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün sərəncam (forma 15) təqdim edildikdən sonra həyata keçirilir.

Yoxlama tədbirlərini keçirən müvafiq orqanlarının Təhlükəsizlik orqanı (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti) əməkdaşları təşkilatlara ezam olunduqda, onlar xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və məxfi məlumatlara tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün sərəncam (forma 15) və şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənəd təqdim etdikdə buraxılırlar.

Xidmət növünə görə dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə təşkilatlara bilavasitə qarşılıqlı fəaliyyəti həyata keçirən yoxlama tədbirlərini keçirən müvafiq orqan təhlükəsizlik orqanı (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti) əməkdaşlarına belə hüquq onlar tərəfindən şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd təqdim edildikdə verilir.

36. Başqa təşkilatlara, o cümlədən, qanunvericiliklə hərbi qulluq xidməti nəzərdə tutulan təşkilatlara ezam olunan vətəndaşlara onların müvafiq buraxılışı olduğunu təsdiq edən arayış verilir:

  • xüsusi əhəmiyyətli məlumatlarla işləməyə buraxılışı olanlara — birinci forma üzrə işləməyə buraxılış haqqında arayış (forma 11); burada «A» indeksindən sonra buraxılışın nömrəsi və tarixi göstərilir;
  • tam məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılışı olanlara — ikinci forma üzrə işləməyə buraxılış haqqında arayış (forma 12); burada «B» indeksindən sonra buraxılışın nömrəsi və tarixi göstərilir;
  • məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılışı olanlara — üçüncü forma üzrə işləməyə buraxılış haqqında arayış (forma 13); burada «D» indeksindən sonra buraxılışın nömrəsi və tarixi göstərilir.

Birinci və ikinci formalar üzrə buraxılış vərəqəsinin (forma 3) 7-ci sütununda yoxlamanın başa çatması barədə yoxlama tədbirlərini keçirən müvafiq orqanının təhlükəsizlik orqanı (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti) qeydinin nömrəsi və tarixi buraxılışın nömrəsi və tarixi hesab edilir.

37. Ezam olunan şəxsin buraxılış haqqında arayışı dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmənin rəhbəri tərəfindən imzalanır və bölmənin möhürü ilə təsdiq edilir.

Bu arayış ezam olunan şəxsə buraxılış haqqında arayışların verilməsinin qeydiyyat jurnalında (forma 14) imza edilməklə, birdəfəlik ezamiyyət müddətinə və ya tapşırığın yerinə yetirilməsi müddətinə, lakin bir ildən çox olmayan müddətə verilir. Bundan sonra arayış alınma yeri üzrə qaytarılır və məhv edilir. Bu barədə jurnalda (forma 14) qeyd edilərək, dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmənin iki əməkdaşının imzası ilə arayışın məhv edilməsi təsdiqlənir. Bu zaman məhvedilmə aktı tərtib edilmir.

Jurnal (forma 14) onda edilən sonuncu qeydiyyat tarixindən etibarən 5 ildən az olmayaraq dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmədə saxlandıqdan sonra müəyyən edilmiş qaydada məhv edilir.

Arayışda dövlət sirri təşkil edən məlumat tərkibli qeydlər etmək qadağandır.

38. Qeyri-məxfi məsələlər üzrə rejimli obyektlərin texniki ərazisinə giriş üçün ezam olunan şəxsin üçüncü forma üzrə işləməyə buraxılış haqqında arayışı olmalıdır (bu Qaydada nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla).

39. Məxfi və ya qeyri-məxfi xarakterli tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün təşkilata gələn ezam olunmuş şəxsdən xüsusi əhəmiyyətli və ya tam məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılış haqqında arayış təqdim etməsini tələb etmək — ezam olunan şəxs tərəfindən bu tapşırığın yerinə yetirilməsi zamanı xüsusi əhəmiyyətli və ya tam məxfi məlumatlarla təmasda olmasının mümkün olduğu hallar istisna olmaqla, qadağandır.

Təşkilat rəhbəri və dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə ezam olunmuş göstərilən kateqoriyalı vətəndaşların qəbulu zamanı onların xüsusi əhəmiyyətli və ya tam məxfi məlumatlarla tanış olmaması üçün bütün tədbirləri görməyə borcludur.

40. Tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün sərəncam (forma 15) təşkilat rəhbəri tərəfindən imzalanır və təşkilatın möhürü ilə təsdiqlənir. Sərəncamda qısaca olaraq ezam olunmanın əsası (qətnamənin, qərarın, müqavilənin, elmi tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinin birgə planının və s. nömrəsi və tarixi) göstərilir, həmçinin, tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün ezam olunan şəxsin dövlət sirri təşkil edən hansı zəruri məlumatlarla tanış edilməsi müəyyən edilir.

Xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və məxfi məlumat tərkibli sərəncam məxfi sənədlər üçün müəyyən edilmiş qaydada göndərilir.

Sərəncam, yalnız bir təşkilatda tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün verilir.

41. Ezam olunan şəxs sərəncamda (forma 15) göstərilən və yalnız tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və məxfi məlumatlarla tanış olmağa buraxıla bilər. Məlumatlarla tanış olmağa buraxılma, qəbul edən təşkilat rəhbərinin yazılı icazəsi ilə həyata keçirilir.

Dövlət hakimiyyəti orqanlarının və ya iş sifarişçilərinin müəyyən etdiyi ayrı-ayrı hallarda, ezam olunan şəxslər onları qəbul edən təşkilatlarda xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və məxfi məlumatlarla tanış olmağa, yalnız bu orqanların rəhbərlərinin yazılı icazəsi ilə buraxıla bilərlər.

42. Ezam olunmuş şəxsin xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və məxfi məlumatlarla tanış olmağa buraxılmasi barədə müvafiq rəhbərin icazəsi ilə tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün sərəncam (forma 15) buraxılış haqqında arayışla birlikdə dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə tərəfindən ezamiyyətə gələnlərin qeydiyyatı jurnalında (forma 7) qeydiyyata götürülür. Qeydiyyata götürüldükdən sonra buraxılış haqqında arayış təşkilatın dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməsində qalır, tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün sərəncam isə müvafiq rəhbərin icazəsi və ezam olunan şəxsin buraxılış forması haqqında qeyd ilə onu qəbul edən vəzifəli şəxslərə verilir. Göstərilən vəzifəli şəxslər sərəncamın arxa tərəfindən ezam olunan şəxsin faktik olaraq tanış olduğu məlumatların məxfilik dərəcəsi barədə qeydlər edirlər. Qeydlər ezam olunan şəxsin imzası ilə təsdiqlənir, bundan sonra isə sərəncam saxlanmaq üçün dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməyə qaytarılır, buraxılış haqqında arayış isə daimi iş yeri üzrə dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməyə qaytarılmaq üçün sahibinə verilir. Sərəncam dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmədə xüsusi işdə 5 il saxlanılır və bundan sonra aktla məhv edilir.

Buraxılış haqqında arayışın (forma 11, 12 və ya 13) arxa tərəfində ezam olunan şəxsin tanış olduğu məlumatların məxfilik dərəcəsi və tarix göstərilir. Qeydlər dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə rəhbərinin imzası və həmin bölmənin möhürü ilə təsdiqlənir.

Hərbi qulluqçulara tapşırığın yerinə yetirilməsi barədə sərəncam (forma 15) və dövlət sirrinə buraxılış haqqında qeyd olan, gerbli möhürlə təsdiq edilmiş şəxsiyyət vəsiqəsinin (hərbi bilet) olması kifayətdir.

43. Ali təhsil müəssisələrinin tələbələri və doktorantları, orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri istehsalat təcrübəsi keçmək üçün bir qayda olaraq, müəyyən edilmiş qaydada konkret təhsil müəssisəsinə təcrübə keçmək üçün baza qismində ayrılmış rejimli obyektlərə müvafiq ixtisaslar üzrə müəyyən edilmiş dövr ərzində buraxıla bilərlər.

Ən yeni növlü silahların və hərbi texnikanın işlənməsi, layihələndirilməsi, hazırlanması, təcrübi və seriyalı nümunələrinin sınağı ilə məşğul olan təşkilatlar tələbələr tərəfindən istehsalat təcrübəsi keçilməsi üçün baza qismində təhkim oluna bilməzlər.

44. Dissertasiya (monoqrafiya və s.) üzərində işləyən vətəndaşlar dövlət arxivlərində saxlanılan xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və ya məxfi məlumatlarla tanış olmağa buraxılış haqqında arayış (forma 11, 12 və ya 13) və sərəncam (forma 15) təqdim etdikdə, fondyaradıcı təşkilatın və ya onun hüquqi varisinin yazılı razılığı ilə buraxılırlar.

45. Xaricə üzən gəmilərin ekipaj üzvləri gəmilərin qəbulu və təmiri üçün rejimli obyektlərə ezam olunduqları zaman onlar həmin obyektlərə gəmidəki vəzifəsi üzrə dənizçinin şəxsiyyət sənədini təqdim etməklə daxil ola bilərlər. Bu halda dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə onları həmin təşkilatdakı məxfilik rejimi qaydaları barədə təlimatlandırmağa borcludur.

46. Rejimli obyektlərə xidmət göstərilməsi ilə bilavasitə əlaqədar olan, dövlət nəzarət orqanlarının, maliyyə və vergi orqanlarının, enerji ixrac orqanlarının və digər orqanların xüsusi təyin edilmiş nümayəndələri göstərilən obyektlərə, yalnız yerinə yetirilən işlərin məxfilik dərəcəsinə müvafiq olan buraxılış haqqında arayış (forma 11, 12 və ya 13) təqdim etməklə daxil ola bilərlər.

Daxili işlər orqanlarının və digər hüquq mühafizə orqanlarının işçilərinin göstərilən obyektlərdə dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla tanış olmağa buraxılması bu Qayda ilə həyata keçirilir.

47. Bu Qaydanın tələblərini pozan vətəndaşlar qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq məsuliyyət daşıyırlar.

48. Vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması qaydaları hərbi və fövqəladə vəziyyət şəraitində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən dəyişdirilə bilər.


* Rejimli obyektlər — fəaliyyətinin təminatı və gizli saxlanılması üçün əlavə təhlükəsizlik tədbirləri müəyyən edilən xüsusi və hərbi obyektlər, hərbi hissələr, müəssisə, idarə və təşkilatlar.

* * Xüsusi daşımalar — xüsusi təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət olunmasını tələb edən təhlükəli yüklərin daşınması.


«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın
Vəzifəli şəxslərin və ya vətəndaşların
dövlət sirri təşkil edən
məlumatlarla işləməyə buraxılması
və işləməyə buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi
Qaydası»na əlavə
Forma 1

 

«Təsdiq edirəm»

______________________________________

(təşkilatın rəhbəri)

«___»________________________20____ il

________________________________________ üzrə dövlət sirri ilə

(təşkikilatın adı)

işləməyə buraxılışları rəsmiləşdirilməli olan vəzifələrin
Nomenklaturu

Bölmə

İşləyənlərin sayı

Vəzifə

Xüsusi əhəmiyyətli və tam məxfi məlumatlarla (hər bir kateqoriya üzrə ayrı-ayrı) buraxılışın zəruriliyinin əsaslandırılması

Məlumatlarla buraxılışı rəsmiləşdirilməli olan şəxslərin sayı

Məlumatlarla buraxılışı rəsmiləşdirilmiş şəxslərin sayı

Qeyd

xüsusi əhəmiyyətli

tam məxfi

məxfi

xüsusi əhəmiyyətli

tam məxfi

məxfi

                       
                       
                       
                       

 

Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmənin rəhbəri

_________________________

«_____» _________________ 20 ____ il

(imza)

 

1. Nomenklaturda vəzifələr hər bir bölmə (şöbə, sex, laboratoriya) üzrə yekun vurulmaqla göstərilir.

2. Sıra nömrələri struktur bölmələrinin nömrəsindən asılı olmayaraq artan ardıcıllıqla göstərilir.

3. 5-ci sütunda məxfiləşdirilməli olan məlumatlar siyahısının konkret bəndinə istinad edilərək qısaca olaraq sənədlərin və ya yerinə yetirilən işlərin xarakteri və onların məxfilik dərəcəsi öz əksini tapır.

4. 8-ci sütunda buraxılışın zəruriliyi əsaslandırılmamaqla, məxfi məlumatlara buraxılış rəsmiləşdirilməli məlumatlarla işləməyə buraxılışı rəsmiləşdirilməli şəxslərin yalnız ümumi sayı göstərilir.

5. 6-11-ci sütunlarda təşkilat üzrə yekun vurulur.


«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın
Vəzifəli şəxslərin və ya vətəndaşların

dövlət sirri təşkil edən
məlumatlarla işləməyə buraxılması
və işləməyə buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi
Qaydası»na əlavə
Forma 2

Anket

(şəxsi xətti ilə doldurulur)

1. Soyadınız ____________________________________________________

Adınız _________________________________________________________

Atanızın adı _____________________________________________________

Fotoşəkil
üçün yer
(4 x 6 sm)

 

2. Soyadınızı, adınızı və ya atanızın adını dəyişmisinizsə, nə vaxt və hansı səbəbə görə

 

3. Doğulduğunuz gün, ay, il və yer (kənd, qəsəbə, şəhər, rayon, respublika)

 

4. Vətəndaşlığınız (əgər, dəyişmisinizsə, onda nə vaxt və hansı səbəbə görə dəyişdiyinizi göstərin)

 

5. Milliyyətiniz

 

6. Partiyalılığınız

 

7. Təhsiliniz, nə vaxt və hansı təhsil müəssisələrini bitirmisiniz, diplomların nömrələri, ixtisasınız, peşəniz

 

8. Elmi dərəcəniz və elmi rütbəniz, nə vaxt verilib, diplomaların nömrələri

 

9. Elmi əsərləriniz və ya ixtiralarınız varmı

 

10. Hansı xarici dilləri bilirsiniz və nə dərəcədə

 

11. Siz və sizin yaxın qohumlarınız mühakimə olunubmu, nə vaxt və nə üçün

 

 

12. Yaxın qohumlarınız (atanız, ananız, qardaşlarınız, bacılarınız, uşaqlarınız və arvadınız (əriniz), o cümlədən, keçmiş arvadınız (əriniz)

 

Qohumluq dərəcəsi

Soyadı, adı, atasının adı*

Doğulduğu il və yer

İş yer və vəzifəsi

Yaşadığı ünvan

         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

13. Əmək fəaliyyətinə başladığınız vaxtdan etibarən (ali və orta təhsil müəssisələrində təhsil, hərbi xidmət, əvəzçilik üzrə iş, sahibkarlıq fəaliyyəti və s. daxil olmaqla) gördüyünüz işlər.

Bu bölməni doldurduqda idarə, müəssisə və təşkilatların adını vaxtı ilə olduğu kimi yazmalı, hərbi xidməti isə vəzifəsi və hərbi hissənin nömrəsi göstərilməklə yazmalı.

 

Ay və il

İdarəni, müəssisəni, təşkilatı göstərilməklə daşıdığınız vəzifə

İdarənin, müəssisənin və təşkilatın yerləşdiyi yer

daxil olduğunuz

çıxdığınız

1

2

3

4

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

14. Xarici ölkələrdə olmusunuzmu (işləmək üçün, xidməti ezamiyyətdə, nümayəndə heyəti ilə birlikdə və s.)

 

Ay və il

Hansı ölkədə

Xarici ölkəyə getməkdə məqsəd

nə vaxtdan

nə vaxtadək

1

2

3

4

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

15. Mərkəzi, respublika, şəhər və rayon seçkili orqanlarda iştirakınız

 

Seçkili orqanın yerləşdiyi yer

Seçkili orqanın adı

Hansı vəzifəyə seçilmişsiniz

İl

seçildiyiniz

çıxdığınız

         
         
         
         
         
         

 

16. Nə kimi dövlət təltifləriniz var və fəxri adlar almısınızmı (nə vaxt və nə ilə təltif olunmusunuz)

17. Sizin və ya arvadınızın (ərinizin) xaricdə daimi yarayan qohumları varmı (onların soyadını, adını, atasının adını, qohumluq dərəcəsini, yaşayış yerini, hansı vaxtdan xaricdə yaşadığını göstərin)

18. Sizin pasportunuz varmı _______________________________________________________ _______________________________________________________________________________

(nömrə, seriya, nə vaxt və kim tərəfindən verilib)

19. Hərbi mükəlləfiyyətliyiniz və vərbi rütbəniz _______________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

20. Ev ünvanı və telefon nömrəsi ___________________________________________________ _______________________________________________________________________________

21. Şəxsiyyət vəsiqəniz və ya onu əvəz edən sənəd _____________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

(nömrə, seriya, nə vaxt və kim tərəfindən verilib)

22. Əlavə məlumatlar (özünüz haqqında bildirmək istədiyiniz digər məlumatlar) ____________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

23. Mənə məlumdur ki, anketdə bilərəkdən yalan məlumat bildirməyim buraxılış rəsmiləşdirilməsindən imtina ilə nəticələnə bilər. Azərbaycan Respublikasının müvafiq orqanları tərəfindən mənim barəmdə yoxlama tədbirlərinin keçirilməsinə razıyam.

«____» _________________ 20______ il

İmza ________________________

Buraxılış rəsmiləşdirilən Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışı rəsmiləşdirilən şəxsin fotoşəkil, əmək fəaliyyəti və təhsili haqqındakı məlumatlar onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərə — əmək kitabçasına, təhsil və hərbi xidmət haqqında sənədlərə uyğundur.

M.Y.

_______________________________________________________

(kadr aparatı işçisinin imzası, soyadı)

«____» _________________ 20____ il.


* Əgər qohumlarınınz soyadını, adını və atasının adını dəyişibsə, onda onların əvvəlki soyadını, adını və atasının adını göstərmək lazımdır.


«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın
Vəzifəli şəxslərin və ya vətəndaşların

dövlət sirri təşkil edən
məlumatlarla işləməyə buraxılması
və işləməyə buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi
Qaydası»na əlavə
Forma 3
(doldurulduqda məxfi)

Vərəqə

1. _____________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

2. _____________________________________

(doğulduğu il və yer)

3. Pasportu, şəxsiyyət vəsiqəsi _____________ _______________________________________ _______________________________________

(sənədin nömrəsi, kim tərəfindən və nə vaxt verilib)

4. Təhsili _______________________________ _______________________________________

(təhsil müəssisəsinin adı, nə vaxt bitirib)

5. Ev ünvanı ____________________________

6. Xüsusi qeydlər ________________________ ________________________________________ ________________________________________

(soyadının, ünvanının dəyişilməsi haqqında məlumatlar)

____________________________________ ____________________________________

(vərəqənin jurnal üzrə qeydiyyat nömrəsi)

4,5 x 6 sm ölçülü
fotoşəkil üçün
yer

M.Y.

Fotoşəkil ___________________________

(soyadı)

Vərəqədə göstərilən məlumatlar təsdiq edilir.

Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmənin işçisi

___________________________

(imza)

«_____»_____________________20___ il

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Qatlanma xətti- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Məxfilik rejiminin pozulması və görülmüş tədbirlər haqqında məlumatlar: _____________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

11. Yaxın qohumları (ata, ana, bacılar və qardaşlar, 16 yaşından yuxarı uşaqlar) həmçinin ər (arvad)

 

Sıra -si

Soyadı, adı, atasının adı

Qohumluq dərəcəsi

Doğulduğu il

Qeyd

         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

7. _______________________________________________________________

(yoxlama tədbirlərini keçirən orqanın adı)

tərəfindən Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik orqanları tərəfindən (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti tərəfindən) yoxlama tədbirlərinin keçirilməsi haqqında məlumat:

_____________ forma üzrə yoxlama keçirildi

________________________

(imza)

M.Y.

_____________

«___» _____________________ 20______ il

8. Buraxılış barədə sərəncam:

1. __________________________ forma üzrə

(soyadı)

məlumatlara buraxmalı.

Təşkilatın rəhbəri _______________

(imza)

«___» _____________________ 20 ______ il.

M.Y.

2. ___________________________ forma üzrə

(soyadı)

məlumatlara buraxmalı.

Təşkilatın rəhbəri _______________

(imza)

«___» ______________________ 20 ______ il.

M.Y.

3. _____________________________ forma üzrə

(soyadı)

məlumatlara buraxmalı.

Təşkilatın rəhbəri _______________

(imza)

«___» ______________________ 20 ______ il.

M.Y.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Qatlanma xətti- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Buraxılış rəsmiləşdirilən andan əmək fəaliyyəti

 

Sıra -si

Təşkilatın adı, hüquqi ünvan

Tutduğu vəzifə (bölmə)

Qəbulu barədə əmrin nömrəsi və tarixi

Azad etmə haqqında əmrin nömrəsi və tarixi

Qeyd

           
           
           
           
           
           
           
           
           

«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın
Vəzifəli şəxslərin və ya vətəndaşların

dövlət sirri təşkil edən
məlumatlarla işləməyə buraxılması
və işləməyə buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi
Qaydası»na əlavə

Buraxılış rəsmiləşdirilən Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışı rəsmiləşdirilən vətəndaşın və onun yaxın qohumlarının
Siyahısı

Forma 4

Buraxılış rəsmiləşdirilən Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışı rəsmiləşdirilən __________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

 

Sıra -si

Qohumluq dərəcəsi

Soyadı, adı, atasının adı

Doğulduğu gün, ay, il və yer

Yaşayış yeri

         
         
         
         
         
         
         
         
         

«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın
Vəzifəli şəxslərin və ya vətəndaşların

dövlət sirri təşkil edən
məlumatlarla işləməyə buraxılması
və işləməyə buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi
Qaydası»na əlavə

Birinci və ikinci formalar üzrə buraxılışın qeydiyyat vərəqəsi

_____________________________ forma üzrə buraxılışın qeydiyyat vərəqəsi

Forma 5

(vərəqənin formatı: 105 x 148 mm)

Soyadı _________________________________________________________________________

Adı ____________________________________________________________________________

Atasının adı _____________________________________________________________________

Doğulduğu tarix __________________________________

(gün, ay, il)

doğulduğu yer __________________________________________________________________

Ünvan _________________________________________________________________________

İş yeri və vəzifəsi _________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

arxa tərəf

Xüsusi qeydlər:

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________


«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın
Vəzifəli şəxslərin və ya vətəndaşların

dövlət sirri təşkil edən
məlumatlarla işləməyə buraxılması
və işləməyə buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi
Qaydası»na əlavə
Forma 6

 

«Təsdiq edirəm»
Təşkilatın rəhbəri
________________________

(imza)

«___» ___________________ 20 ____ il

M.Y.

_______________________________ üzrə

(təşkilatın adı)

Məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılmalı şəxslərin
Siyahısı

Sıra -si

Soyadı, adı, atasının adı

Doğulduğu il və yer

Vətəndaşlığı

İşlədiyi yer və vəzifəsi

Yaşadığı yer

Haradan və nə vaxt gəlib

Hansı vəzifəyə rəsmiləşdirilir

Hansı xarici ölkədə və nə vaxt olub

Qeyd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                   
                   
                   
                   

 

«Razılaşdırılıb»

Tərtib etdi:

Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmənin rəhbəri

______________________

(imza)

Kadr üzrə bölmənin rəhbəri

______________________

(imza)

 

Qeyd: 7-ci sütunda əvvəlki iş yeri, təşkilatın hüquqi ünvanı, adı və əvvəlki yaşayış yeri göstərilir.


Üçüncü forma üzrə buraxılış rəsmiləşdirilməsi üçün keçirilən ilkin yoxlama tədbirləri haqqında qeyd

Üçüncü forma üzrə buraxılış rəsmiləşdirilməsi üçün keçirilən ilkin yoxlama tədbirləri haqqında təhlükəsizlik orqanının (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin) qeydi

Siyahıda göstərilən şəxslərə üçüncü forma üzrə yoxlama keçirilmişdir.

 

Yoxlama tədbirlərini keçirən müvafiq orqanın
Təhlükəsizlik orqanının (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin) vəzifəli şəxsi

_____________________________

(imza)

M.Y. ____________

«____»__________________ 20_____ il.

 

Qeyd: Yoxlama tədbirinin müvafiq orqanlar təhlükəsizlik orqanları (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti) tərəfindən keçirilməsi tələb olunan hallarda tərtib edilir.


«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın
Vəzifəli şəxslərin və ya vətəndaşların

dövlət sirri təşkil edən
məlumatlarla işləməyə buraxılması
və işləməyə buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi
Qaydası»na əlavə

Forma 7

____________________________________________________________________

(təşkilatın adı)

ezam olunanların qeydiyyatı
Jurnalı

Sıra -si

Qeydiyyat tarixi

Ezam olunanın soyadı, adı və atasının adı

Hansı təşkilatdan ezam olunub

Tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün sərəncamın nömrəsi və tarixi

Sərəncam kitabı

Buraxılış haqqında arayış nömrəsi və tarixi, buraxılışın forması və arayışın etibarlılıq müddəti

Arayışın alınması haqqında imza və tarix

İş nömrə

Vərəq

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 
                 
                 
                 

«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın
Vəzifəli şəxslərin və ya vətəndaşların

dövlət sirri təşkil edən
məlumatlarla işləməyə buraxılması
və işləməyə buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi
Qaydası»na əlavə

Üçüncü forma üzrə buraxılış
Vərəqəsi

Forma 8

(vərəqənin formatı 148 x 210 mm)

1. ______________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

2. _________________________________________________________________________________________

(doğulduğu il və yer)

3. Vətəndaşlığı ______________________ 4. Təhsili ____________________________________

5. Ev ünvanı ____________________________________________________________________

6. İşləyir ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

(vəzifə, bölmə, təşkilat)

7. Buraxılış ___________________ «____»_____________20_____ il. Siyahı _________________

8. Təşkilat rəhbərinin «____»_____________20_____ il tarixli sərəncamı.

Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə rəhbəri _____________________________

M.Y. «____»_____________20_____ il.

arxa tərəf

9. Xüsusi qeydlər ________________________________________________________________

(soyadı və ya ünvanın dəyişməsi)

_______________________________________________________________________________

10. Məxfilik rejiminin pozulması və görülmüş tədbirlər haqqında məlumatlar:

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________


«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın
Vəzifəli şəxslərin və ya vətəndaşların

dövlət sirri təşkil edən
məlumatlarla işləməyə buraxılması
və işləməyə buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi
Qaydası»na əlavə

Forma 9

Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi barədə
Müqavilə (saziş) __________

(əmək müqaviləsinə qoşma)

___________________________ şəhəri

«______» _____________________ 20_____ il

 

_________________________________________________________________________ rəhbəri

(təşkilatın adı)

_____________________________________________________________________ və vətəndaş

(soyadı, adı, atasının adı)

_________________________________________________________ (bundan sonra — tərəflər)

(soyadı, adı, atasının adı)

Azərbaycan Respublikasının «Dövlət sirri haqqında» Qanununun və «Azərbaycan Respublikası vəzifəli şəxslərinin və vətəndaşlarının dövlət sirri ilə işləməyə buraxılması Qaydaları»nın tələbləri əsasında aşağıdakılar barədə müqavilə bağladıq:

1. Müqavilənin (sazişin) mövzusu

Mən, __________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

___________________________ işə qəbul edilərkən öz xidməti fəaliyyətimə və vəzifə borcuma

(təşkilatın adı)

görə dövlət sirri ilə işləməyə buraxılacağım haqqında məlumatlandırılmışam və dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışın rəsmiləşdirilməsi (mövcudluğu) ilə əlaqədar olaraq dövlət sirrinin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş şərtlərlə könüllü öhdəlik götürürəm.

2. Müqavilənin şərtləri

Məni tanış etdikləri, Azərbaycan Respublikasının «Dövlət sirri haqqında» Qanununa, həmçinin dövlət sirrinin mühafizəsini təsbit edən digər normativ aktlara uyğun olaraq, mənə etibar edilmiş dövlət sirri təşkil edən məlumatların yayılmaması üzrə dövlət qarşısında öhdəlik götürərək, aşağıda göstərilən hüquqlarımın müvəqqəti olaraq qismən məhdudlaşdırılmasına razılıq verirəm:

 • tanış olmağa buraxıldığım dövlət sirri təşkil edən məlumatın məxfilik müddəti bitənədək, lakin 5 ildən çox olmamaq şərti ilə, xarici ölkəyə daimi yaşamağa getmək hüququ;
 • dövlət sirri təşkil edən məlumat daşıyıcısı olan kəşflərdən və ixtiradan istifadə hüququ;
 • dövlət sirrinə buraxılış rəsmiləşdirilən (yenidən rəsmiləşdirilən) dövr ərzində səlahiyyətli orqanlar tərəfindən yoxlama tədbirləri keçirilən zaman şəxsi həyatın toxunulmazlıq hüququ.

Öz üzərimə öhdəlik götürürəm:

 • vəzifə borcuma və xidməti fəaliyyətimə görə mənə məlum olan dövlət sirrinə aid edilmiş məlumatları yaymamaq;
 • Azərbaycan Respublikasının «Dövlət sirri haqqında» Qanununa uyğun olaraq, dövlət sirrinə buraxılışdan imtina edilməsi üçün əsas yaradan hallar haqqında məlumatı __________________ ___________________________________________ kadr aparatına vaxtında təqdim etmək;

(təşkilatın adı)

 • yoxlama tədbirlərindən yayınmamaq və anketdə bilərəkdən yalan məlumatlar verməmək;
 • dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə etməklə işləmək üçün Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin müəyyənləşdirdiyi siyahıya uyğun olaraq xəstəliklərin olmaması barədə sənədləri ________________________ kadr aparatına müəyyən edilmiş qaydada təqdim etmək;

(təşkilatın adı)

 • kənar şəxslər məndən məxfi xarakterli məlumat almaq istədikləri hallarda bu barədə yubanmadan ________________________________________ dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə

(təşkilatın adı)

bölməsinə və ya yoxlama tədbirlərini keçirən müvafiq orqanlara məlumat vermək;

 • tərcümeyi-halımdakı dəyişikliklər barədə _______________________________________;

(təşkilatın adı)

 • kadr aparatına tam və vaxtında məlumat vermək.

Mən xəbərdar edilmişəm ki, dövlət sirrinin mühafizəsi ilə əlaqədar olaraq üzərimə götürdüyüm öhdəliyi bir dəfə də olsa pozaramsa, həmçinin Azərbaycan Respublikasının «Dövlət sirri haqqında» Qanununun 23-cü maddəsinə uyğun olaraq, dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmaqdan imtina edilməsi üçün əsaslar yarandıqda təşkilat rəhbərinin qərarı ilə mənim dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmağıma xitam verilə bilər və əmək müqaviləsi (sazişi) pozula bilər.

Mənə məlumdur ki, dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışa xitam verilməsi «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 24-cü maddəsinə uyğun olaraq, məni dövlət sirri təşkil edən məlumatları yaymamaq haqqında götürdüyüm öhdəliklərdən azad etmir.

Mən dövlət sirri təşkil edən məlumatların yayılmasına və ya belə məlumatlar təşkil edən sənədlərin və əşyaların itirilməsinə, həmçinin məxfilik rejiminin pozulmasına görə qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb olunacağım barədə xəbərdar edilmişəm.

Yoxlama tədbirlərivə işə qəbul müsbət nəticələndiyi halda ______________________________

(təşkilatın adı)

rəhbərliyi «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləmək üçün zəruri olan şəraiti yaratmağı, _____________

(soyadı)

işləməyə buraxıldığı məlumatların məxfilik dərəcəsindən asılı olaraq müəyyən edilmiş qaydada əmək haqqında faiz əlavələri ödəməyi, Azərbaycan Respublikasının dövlət sirrinin mühafizəsi haqqında qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər şərtləri yerinə yetirməyi öhdəsinə götürür.

3. Digər şərtlər

Tərəflər Azərbyacan Respublikasının dövlət sirrinin mühafizəsi haqqında qanunvericiliyi ilə yanaşı əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əməl etməyi öhdələrinə götürürlər.

İki nüsxədə tərtib edilmiş bu müqavilənin (sazişin) bir nüsxəsi işçinin şəxsi işində, ikinci nüsxəsi isə ________________________________________ dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməsində saxlanılır.

(təşkilatın adı)

________________________________________

(müqavilə (saziş) bağlayan şəxsin imzası)

«____» ________________________ 20 _____ il

________________________________________

(təşkilat rəhbərinin imzası)

«____» ________________________ 20 _____ il

 
 

”Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların
dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla
işləməyə buraxılması Qaydası”na əlavə 

Forma 9

“Dövlət sirri təşkil edən məlumatları yaymamaq barədə öhdəlik

(əmək müqaviləsinə qoşma)

___________________________ şəhəri

«______» _____________________ 20_____ il

 

_________________________________________________________________________ rəhbəri

(təşkilatın adı)

_____________________________________________________________________ və vətəndaş

(soyadı, adı, atasının adı)

_________________________________________________________ 

(soyadı, adı, atasının adı)

“Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 17 oktyabr tarixli 162 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş”Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması Qaydası”nıntələbləri əsasında aşağıdakılar barədə müqavilə bağladıq:

1. Öhdəliyin mövzusu

Mən, __________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

 __________________________________________________________________________

(təşkilatın adı)

işə qəbul edilərkən, öz xidməti fəaliyyətimə və vəzifə borcuma görə dövlət sirri ilə işləməyə buraxılacağım haqqında məlumatlandırılmışam və bununla əlaqədar olaraq dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş şərtlərlə könüllü öhdəlik götürürəm.

2. Öhdəliyin şərtləri

Mən “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, həmçinin dövlət sirri sahəsində digər normativ hüquqi aktlara əsasən, mənə etibar ediləcək dövlət sirri təşkil edən məlumatları yaymayacağıma dair dövlət qarşısında öhdəlik götürərək, aşağıda göstərilən hüquqlarımın qismən və müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılmasına razılıq verirəm:
- tanış olmağa buraxıldığım dövlət sirri təşkil edən məlumatın məxfilik müddəti bitənədək, lakin 5 ildən çox olmamaq şərtilə, xarici ölkəyə daimi yaşamağa getmək hüququ; 
- dövlət sirri təşkil edən məlumatları əks etdirən kəşflərdən və ixtiralardan istifadə hüququ; 
- dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmasınınrəsmiləşdirilməsi (yenidən rəsmiləşdirilməsi) ilə əlaqədar yoxlama tədbirlərinin keçirildiyi müddətdə şəxsi toxunulmazlıq hüququ.
Öz üzərimə aşağıdakı öhdəlikləri götürürəm:
- vəzifə borcuma və xidməti fəaliyyətimə görə mənə məlum olacaq dövlət sirrinə aid edilmiş məlumatları yaymamaq;
- “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, dövlət sirrinə buraxılışdan imtina edilməsi üçün əsas yaradan hallar haqqında məlumatı
_________________________________________
(təşkilatın adı)

kadr aparatına vaxtında təqdim etmək;
- yoxlama tədbirlərindən yayınmamaq və anketdə bilərəkdən yalan məlumatlar verməmək;
- dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə etməklə, işləmək üçün Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin müəyyənləşdirdiyi siyahıya əsasən xəstəliklərinolmaması barədə sənədləri
_____________
(təşkilatın adı)

kadr aparatına müəyyən edilmiş qaydada təqdim etmək;
- kənar şəxslər məndən məxfi xarakterli məlumat almaq istədikləri hallarda, bu barədə dərhal
____________________
(təşkilatın adı)

dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölməsinə və ya təhlükəsizlik orqanına (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətinə, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinə) məlumat vermək; 
- tərcümeyi-halımdakı dəyişikliklər barədə 
__________________________________________
(təşkilatın adı)

kadr aparatına mənə məlum olduğu vaxtdan 1 ay müddətində məlumat vermək.
Mən xəbərdar edilmişəm ki, dövlət sirrinin mühafizəsi ilə əlaqədar üzərimə götürdüyüm öhdəliyi pozaramsa, həmçinin “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 23-cü maddəsinə uyğun olaraq, dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmaqdan imtina edilməsi üçün əsaslar yaranarsa, təşkilat rəhbərinin qərarı ilə mənim dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmağıma xitam verilə bilər və əmək müqaviləsi pozula bilər.
Mənə məlumdur ki, dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışa xitam verilməsi “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 24-cü maddəsinə uyğun olaraq, məni dövlət sirri təşkil edən məlumatları yaymamaq haqqında götürdüyüm öhdəliklərdən azad etmir.
Mən dövlət sirri təşkil edən məlumatların yayılmasına və ya belə məlumatlar təşkil edən sənədlərin və əşyaların itirilməsinə, həmçinin məxfilik rejiminin pozulmasına görə qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb olunacağım barədə xəbərdar edilmişəm. Dövlət sirri haqqında qanunvericiliklə və onun pozulmasına görə məsuliyyəti nəzərdə tutan qanunvericiliklə tanış olmuşam.

3. Digər şərtlər

İki nüsxədə tərtib edilmiş bu öhdəliyin bir nüsxəsi işçinin şəxsi işində, ikinci nüsxəsi isə ________ dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə (təşkilatın adı)
bölməsində saxlanılır.

________________________________________

(öhdəlik götürən şəxsin imzası)

«____» ________________________ 20 _____ il

________________________________________

(təşkilat rəhbərinin imzası)

«____» ________________________ 20 _____ il

 
 
 

Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri
təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması Qaydası”na əlavə 

Forma 9-1

Dövlət sirri təşkil edən məlumatları yaymamaq barədə

İ L T İ Z A M N A M Ə

Mən,______________________________________
(vətəndaşın soyadı, adı və atasının adı)

___________________işə (xidmətə) qəbul edilərkən,
(təşkilatın adı)

öz xidməti fəaliyyətimə və vəzifə borcuma görə dövlət sirri ilə işləməyə buraxılacağım haqqında məlumatlandırılmışam və bununla əlaqədar olaraq dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş şərtlərlə könüllü öhdəlik götürürəm.
Mən “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, həmçinin dövlət sirri sahəsində münasibətləri tənzimləyən digər normativ hüquqi aktlara əsasən, mənə etibar ediləcək dövlət sirri təşkil edən məlumatları yaymayacağıma dair dövlət qarşısında öhdəlik götürərək, aşağıda göstərilən hüquqlarımın qismən və müvəqqəti məhdudlaşdırılmasına razılıq verirəm:
- tanış olmağa buraxıldığım dövlət sirri təşkil edən məlumatın məxfilik müddəti bitənədək, lakin 5 ildən çox olmamaq şərtilə, xarici ölkəyə daimi yaşamağa getmək hüququ; 
- dövlət sirri təşkil edən məlumatları əks etdirən kəşflərdən və ixtiralardan istifadə hüququ; 
- dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmasınınrəsmiləşdirilməsi (yenidən rəsmiləşdirilməsi) ilə əlaqədar yoxlama tədbirlərinin keçirildiyi müddətdə şəxsi toxunulmazlıq hüququ.
Öz üzərimə aşağıdakı öhdəlikləri götürürəm: 
- vəzifə borcuma və xidməti fəaliyyətimə görə mənə məlum olacaq dövlət sirrinə aid edilmiş məlumatları yaymamaq;
- “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən, dövlət sirrinə buraxılışdan imtina edilməsi üçün əsas yaradan hallar haqqında məlumatı
_____________________________________________ 

(təşkilatın adı)

kadr aparatına vaxtında təqdim etmək; 

- yoxlama tədbirlərindən yayınmamaq və anketdə bilərəkdən yalan məlumatlar verməmək;
- dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə etməklə işləmək üçün Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin müəyyənləşdirdiyi siyahıya əsasən xəstəliklərinolmaması barədə sənədləri _________________ kadr aparatına 
                                                                      (təşkilatın adı)

müəyyən edilmiş qaydada təqdim etmək; 
- kənar şəxslər məndən məxfi xarakterli məlumat almaq istədikləri hallarda, bu barədə dərhal ____________________dövlət sirrinin 
                                                                                                                                          (təşkilatın adı)

mühafizəsi üzrə bölməsinə və ya təhlükəsizlik orqanına (prokurorluq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna, daxili işlər orqanlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətinə, dövlət mühafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı, həmçinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinə) məlumat vermək; 
- tərcümeyi-halımdakı dəyişikliklər barədə ______________________ kadr 
                                                                   (təşkilatın adı)

aparatına mənə məlum olduğu vaxtdan 1 ay müddətində məlumat vermək. 
Mən xəbərdar edilmişəm ki, dövlət sirrinin mühafizəsi ilə əlaqədar üzərimə götürdüyüm öhdəliyi pozaramsa, həmçinin “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 23-cü maddəsinə uyğun olaraq, dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmaqdan imtina edilməsi üçün əsaslar yaranarsa, təşkilat rəhbərinin qərarı ilə mənim dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmağıma, habelə işimə (xidmətimə) xitam verilə bilər.
Mənə məlumdur ki, dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışa xitam verilməsi “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 24-cü maddəsinə uyğun olaraq, məni dövlət sirri təşkil edən məlumatları yaymamaq haqqında götürdüyüm öhdəliklərdən azad etmir. 
Mən dövlət sirri təşkil edən məlumatların yayılmasına və ya belə məlumatlar təşkil edən sənədlərin və əşyaların itirilməsinə, həmçinin məxfilik rejiminin pozulmasına görə qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb olunacağım barədə xəbərdar edilmişəm. Dövlət sirri haqqında qanunvericiliklə və onun pozulmasına görə məsuliyyəti nəzərdə tutan qanunvericiliklə tanış olmuşam.

____________________________________
(öhdəlik götürən şəxsin imzası)

“______” __________________ 20 ___ il.

 
 

«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın
Vəzifəli şəxslərin və ya vətəndaşların

dövlət sirri təşkil edən
məlumatlarla işləməyə buraxılması
və işləməyə buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi
Qaydası»na əlavə

Forma 10

_____________________________________________________________

(təşkilatın adı)

işçilərinin birinci və ikinci formalar üzrə buraxılış vərəqələrinin qeydiyyatı
Jurnalı

Sıra -si

Soyadı, adı, atasının adı, vəzifəsi

Buraxılışın rəsmiləşdirilməsinin zəruriliyi haqqında göndərilən məktubun nömrəsi və tarixi

Yoxlama tədbirlərinin keçirilməsi haqqında cavabın nömrəsi və tarixi

Buraxılış vərəqəsinin hərəkəti haqqında qeydlər

Qeyd

kimə verilib

reyestrin nömrəsi və ya göndərilən buraxılışın çıxış nömrəsi və tarixi

məhv edilmə haqqında aktın nömrəsi və tarixi

1

2

3

4

5

6

7

8

               
               
               
                 

 

Qeyd. 4-cü sütunda, həmçinin digər təşkilatlardan alınmış (üçüncü forma) vərəqənin qeydiyyat nömrəsi və keçirilmiş yoxlama tədbirlərinin qurtarma tarixi və nömrəsi göstərilir.


«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın
Vəzifəli şəxslərin və ya vətəndaşların

dövlət sirri təşkil edən
məlumatlarla işləməyə buraxılması
və işləməyə buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi
Qaydası»na əlavə

Arayış

Forma 11

Qaytarılmalıdır

Təşkilatın ştampı

1/ _________________________

«____» _______________ 20 _____ il.

_______________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

«____»_______________________ 20 ______ il tarixli,

(gün, ay)

A/ ____________________ sərəncam ilə xüsusi əhəmiyyətli məlumatlarla tanış olmağa buraxılma hüququ verilmişdir.

Arayış ____________________ 20 _____ ilədək etibarlıdır.

(gün, ay)

 

Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə rəhbəri

______________________________

 

(imzası, soyadı)

Arxa tərəf

____________________________________,

______________________________ ərzində

(soyadı)

(müddət)

 

_____________________________________________________________ ezamiyyətdə olarkən

(təşkilatın adı)

__________________________________________________________________ tanış olmuşdur.

(xüsusi əhəmiyyətli, tam məxfi və ya məxfi məlumatlarla)

 

Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə rəhbəri

______________________________

 

(imza)

«_____» ____________________ 20 ______ il

M.Y.


«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın
Vəzifəli şəxslərin və ya vətəndaşların

dövlət sirri təşkil edən
məlumatlarla işləməyə buraxılması
və işləməyə buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi
Qaydası»na əlavə

Arayış

Forma 12

Qaytarılmalıdır

Təşkilatın ştampı

2/ _________________________

«____» _______________ 20 _____ il

_____________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

________________________ 20 ______ il tarixli, B/ ____________________ sərəncam ilə tam məxfi

(gün, ay)

məlumatlarla tanış olmağa buraxılma hüququ verilmişdir.

Arayış ____________________ 20 _____ ilədək etibarlıdır.

(gün, ay)

 

Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə rəhbəri

______________________________

 

(imzası, soyadı)

 

M.Y.

Arxa tərəf

__________________________________________,

___________________________________ ərzində

(soyadı)

(müddət)

 

____________________________________________________________________ ezamiyyətdə olarkən

(təşkilatın adı)

________________________________________________________________________ tanış olmuşdur.

(tam məxfi və ya məxfi məlumatlarla)

 

Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə rəhbəri

______________________________

 

(imza)

«_____» ____________________ 20 ______ il

M.Y.


«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın
Vəzifəli şəxslərin və ya vətəndaşların

dövlət sirri təşkil edən
məlumatlarla işləməyə buraxılması
və işləməyə buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi
Qaydası»na əlavə

Arayış

Forma 13

Qaytarılmalıdır

Təşkilatın ştampı

3/ _________________________

«____» _______________ 20 _____ il

_____________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

__________________ 20 ______ il tarixli, D/ __________________ sərəncam ilə məxfi məlumatlarla

(gün, ay)

tanış olmağa buraxılma hüququ verilmişdir.

Arayış ____________________ 20 _____ ilədək etibarlıdır.

(gün, ay)

 

Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə rəhbəri

______________________________

 

(imzası, soyadı)

 

M.Y.

Arxa tərəf

____________________________________________,

_______________________________ ərzində

(soyadı)

(müddət)

 

____________________________________________________________________ ezamiyyətdə olarkən

(təşkilatın adı)

________________________________________________________________________ tanış olmuşdur.

(məxfi məlumatlarla)

 

Dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə bölmə rəhbəri

_______________________________

 

(imza)

«_____» ____________________ 20 ______ il

M.Y.


«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın
Vəzifəli şəxslərin və ya vətəndaşların

dövlət sirri təşkil edən
məlumatlarla işləməyə buraxılması
və işləməyə buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi
Qaydası»na əlavə

Forma 14

Buraxılışlar haqqında arayışlar verilməsinin qeydiyyat
Jurnalı

Sıra -si

Soyadı, adı, atasının adı

Bölmə

Arayış hansı müddətə verilib (Forması)

Alınması barədə imza və tarix

Qaytarılması və məhv edilməsi barədə imza və tarix

1

2

3

4

5

6

           
           
           
           
           
           
           
           

«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın
Vəzifəli şəxslərin və ya vətəndaşların

dövlət sirri təşkil edən
məlumatlarla işləməyə buraxılması
və işləməyə buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi
Qaydası»na əlavə

Tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün
Sərəncam

Forma 15

Təşkilatın ştampı

______________ ___________

______________________________________________________________________________________

(vəzifəsi)

______________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

______________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ məqsədi ilə

(konkret göstərməli)

__________________________________________________________________________ ezam olunur.

(təşkilatın adı)

Əsas: _________________________________________________________________________________

M.Y.

Təşkilatın rəhbəri ___________________________________

(imza)

Arxa tərəf

_________________________________________________________________________ icazə verirəm

(nə ilə tanış etməli, konkret nəyi təqdim etməli)

 

«_____» ____________________ 20 _____ il

______________________________

 

(imza)

Arayış

_____________________________________________________________________________________,

(soyadı)

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

(hansı işlərlə, sənədlərlə və ya məlumatlarla, onların məxfilik dərəcələrini göstərməli)

________________________________________________________________________ tanış edilmişdir.

 

__________________________________

_______________________

_______________

(ezam olunanı qəbul edən şəxsin vəzifəsi)

(soyadı)

(imzası)

 

Tanış olanın imzası __________________________

_________________________________

«_____» _____________________ 20 ____ il

(soyadı)


«Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın
Vəzifəli şəxslərin və ya vətəndaşların

dövlət sirri təşkil edən
məlumatlarla işləməyə buraxılması
və işləməyə buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi
Qaydası»na əlavə

Forma 16

Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılan şəxsin məlumatlılığının qeydiyyat
Vərəqi _________

__________________________________

_________________________________________

(soyadı, adı və atasının adı)

(buraxılış forması, nömrəsi və tarixi)

 

İllər

Məxfi

Tam məxfi

Xüsusi əhəmiyyətli

Qeyd

1

2

3

4

5

         
       
       
       
       
         
       
       
       
       
         
       
       
       
       
         
       
       
       
       
         
       
       
       
       
         
       
       
       
       

 

Qeyd. 2, 3 və 4-cü sütunlarda müvafiq olaraq məlumat daşıyıcısının nömrələri göstərilir, şəxsin ezamiyyət müddətində tanış olduğu məlumatlar da siyahıda qeyd edilir.

Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.