Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 13 iyul tarixli 685 n mrəli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyinin Əsasnamə si təsdiq edilsin (Əlavə 1).

2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyinin Strukturu təsdiq edilsin (Əlavə 2).

3. ASAN xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili və xidmətlərin g stərilməsi Qaydaları təsdiq edilsin (Əlavə 3).

4. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyinin iş ilərinin say həddi 715 ştat vahidi m əyyən edilsin.[1]

5. ASAN xidmət mərkəzlərində d vlət orqanları tərəfindən aşağıdakı xidmətlərin həyata ke irilməsi təmin edilsin:

5.1. vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının d vlət qeydiyyatı:

5.1.1. doğumun qeydə alınması;

5.1.2. l m n qeydə alınması;

5.1.3. nikahın qeydə alınması;

5.1.4. nikahın pozulmasının qeydə alınması;

5.1.5. vladlığa g t rmənin qeydə alınması;

5.1.6. atalığın m əyyən edilməsinin qeydə alınması;

5.1.7. adın, ata adının və soyadın dəyişdirilməsinin qeydə alınması;

5.1.8. vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının d vlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamələrin (təkrar şəhadətnamələrin) verilməsi;

5.2. notariat fəaliyyəti;

5.3. şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi;

5.4. mumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi;

5.5. s r c l k vəsiqələrinin dəyişdirilməsi;

5.6. məhkumluq barədə arayışların verilməsi;

5.6-1. yaşayış yeri zrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi;[2]

5.7. daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı:

5.7.1. mənzillər zərində m lkiyyət h quqlarının ilkin və təkrar d vlət qeydiyyatına alınması barədə ıxarışların, texniki pasportların verilməsi;[3]

5.7.2. daşınmaz əmlakın təsvirinə, d vlət qeydiyyatına alınmış h quqlara və onların məhdudlaşdırılmasına (y kl l y nə) dair d vlət reyestrindən arayışların verilməsi;[4]

5.7.3. fərdi yaşayış evləri zərində m lkiyyət h quqlarının təkrar d vlət qeydiyyatına alınması barədə ıxarışların, texniki pasportların verilməsi;[5]

5.7.4. torpaq zərində m lkiyyət h quqlarının təkrar d vlət qeydiyyatına alınması barədə ıxarışın, həmin torpaq sahəsinin planının və l s n n verilməsi;[6]

5.8. kommersiya h quqi şəxslərin və vergi dəyicilərinin qeydiyyatı;

5.9. h quqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının, arxiv sənədlərindən ıxarışların, arxiv sənədlərinin təsdiq olunmuş surətlərinin verilməsi;[7]

5.10. g mr k bəyannamələrinin, g mr k rəsmiləşdirilmələri n sənədlərin qəbulu;

5.11. əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində m vəqqəti və daimi yaşamaq n icazələrin, habelə haqqı dənilən əmək fəaliyyətini həyata ke irmələri n iş icazələrinin verilməsi;[8]

5.11-1. şəxsin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına mənsubiyyətinin m əyyənləşdirilməsi ilə bağlı sorğuların qəbulu və cavablandırılması;[9]

5.11-2. əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında olduğu yer zrə qeydiyyata alınması;[10]

5.12. torpaq kadastrı məlumatları barədə arayışların verilməsi;

5.13. əmək pensiyalarının təyin edilməsi;

5.14. d vlət orqanlarının g stərdikləri b t n xidmətlər zrə informasiya xidmətinin həyata ke irilməsi;

5.15. hərbi qeydiyyatla bağlı: [11]

5.15.1. yaşayış yeri zrə qeydiyyata alındığı və ya qeydiyyatdan ıxarıldığı hallarda ağırış ıların və hərbi vəzifəli vətəndaşların hərbi qeydiyyata alınması və hərbi qeydiyyatdan ıxarılması;

5.15.2. vətəndaşın hərbi qeydiyyatda olmasına dair arayışın verilməsi;

5.15.3. vətəndaşa m ddətli həqiqi hərbi xidmətə ağırışdan m hlət verildiyinə dair arayışın verilməsi;

5.15.4. həqiqi hərbi xidmət ke miş şəxsə hərbi xidmətke mə haqqında arayışın verilməsi;

5.15.5. vətəndaşın m ddətli həqiqi hərbi xidmətə g ndərildiyinə dair arayışın verilməsi;

5.16. xaricdə istifadə n nəzərdə tutulan sənədlərə dair Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən apostil verilməsi n sənədlərin qəbulu;[12]

5.17. qida təhl kəsizliyi ilə bağlı əməliyyatların qeydiyyatı: [13]

5.17.1. qida məhsulları sahəsində fəaliyyət g stərən subyektlərin qida təhl kəsizliyi qeydiyyatına alınması və m vafiq d vlət reyestrindən ıxarışın (onun dublikatının) verilməsi;

5.17.2. qeydiyyata alınmış subyektlərin reyestr məlumatlarında dəyişiklik edilməsi;

5.17.3. qida təhl kəsizliyi sertifikatının verilməsi;

5.17.4. ixrac edilən heyvanlara və heyvan mənşəli məhsullara beynəlxalq baytarlıq sertifikatının verilməsi; [14]

5.17.5. idxal və istehsal edilən baytarlıq preparatlarının d vlət qeydiyyatına (təkrar qeydiyyata) alınması və bu barədə qeydiyyat şəhadətnaməsinin (təkrar qeydiyyat şəhadətnaməsinin) verilməsi;

5.17.6. bitki və bitki ilik məhsullarının ixracına (təkrar ixracına) fitosanitar (təkrar ixrac fitosanitar) sertifikatının verilməsi;

5.17.7. daxili karantin sertifikatının verilməsi;

5.17.8. pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin qeydiyyata alınması və qeydiyyat (təkrar qeydiyyat) şəhadətnaməsinin verilməsi;

5.17.9. Avropa İttifaqının yeyinti məhsullarının idxalı ilə bağlı tələblərinin icrasını həyata ke irmək məqsədilə həmin lkələrə yeyinti məhsullarının ixracı ilə məşğul olan istehsal və emal m əssisələrinə m vafiq sənədlərin (məlumatların) verilməsi;

5.18. sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata ke irilməsi n tələb olunan (d vlət təhl kəsizliyindən irəli gələn hallar istisna olmaqla) x susi razılıq (lisenziya) verilməsi.[15]

6. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, Vergilər Nazirliyinə, Əmək və Əhalinin Sosial M dafiəsi Nazirliyinə, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri D vlət Komitəsinə, D vlət G mr k Komitəsinə, D vlət Miqrasiya Xidmətinə, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə ağırış zrə D vlət Xidmətinə, D vlət Torpaq və Xəritə əkmə Komitəsinə, Qida Təhl kəsizliyi Agentliyinə və Milli Arxiv İdarəsinə tapşırılsın ki:[16]

6.1. bu Fərmanın 5-ci hissəsində g stərilən xidmətlərin ASAN xidmət mərkəzlərində həyata ke irilməsini təmin etmək n Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyinin həmin mərkəzlərdə onlar n m əyyən etdiyi yerləri zəruri iş i q vvəsi, texniki kommunikasiya və informasiya resursları ilə təmin etsinlər;

6.2. mərkəzlərdə xidmət g stərəcək əməkdaşlarının təyinatı zamanı onların nəzakətli, məsuliyyətli, peşəkar olmaları, nsiyyət qurmaq və izah etmək bacarıqları nəzərə alınsın.

7. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyi və X susi D vlət M hafizə Xidməti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyinin ASAN xidmət mərkəzlərində xidmət g stərəcək d vlət orqanlarının informasiya sistemləri arasında əlaqələndirməni təmin etmək məqsədi ilə həmin mərkəzləri rabitə kanalları ilə təmin etsinlər.[17]

8. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu Fərmanın 7-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata ke irilməsini təmin etmək məqsədi ilə maliyyə vəsaitinin ayrılması barədə təkliflərini bir ay m ddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.

9. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına tapşırılsın ki:

9.1. bu Fərmanın icrasına nəzarəti həyata ke irsin;

9.2. ASAN xidmət mərkəzlərində d vlət orqanları tərəfindən həyata ke irilən xidmətlərə g rə dənilən d vlət r sumlarının 30 faizinin həmin mərkəzlərin saxlanılması, mərkəzlərdə fəaliyyət g stərən d vlət qulluq ularının sosial m dafiəsinin g cləndirilməsi məqsədi ilə ayrılması barədə m vafiq təkliflərini bir ay m ddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.

10. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:

10.1. bu Fərmanın 6-cı hissəsində qeyd edilən icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən ASAN xidmət mərkəzlərində xidmət g stərilməsi n həmin orqanlara əlavə ştat vahidlərinin ayrılması barədə təkliflərini bir ay m ddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

10.2. daşınmaz əmlak zərində h quqların məhdudlaşdırılmasına (y kl l y nə) dair d vlət reyestrindən arayışların ASAN xidmət mərkəzlərində quraşdırılacaq x susi terminallar vasitəsilə real vaxt rejimində əldə edilməsinə dair təkliflərini iki ay m ddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

10.3. ay m ddətində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini hazırlasın və Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

10.4. ay m ddətində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ h quqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

10.5. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ h quqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay m ddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

10.6. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

11. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ h quqi aktlarının və normativ xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 5 sentyabr 2012-ci il

№ 706

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2012-ci il 5 sentyabr tarixli 706 n mrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Əlavə 1

 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyi haqqında

 

ƏSASNAMƏ

 

1. mumi m ddəalar

 

1.1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyi (bundan sonra D vlət Agentliyi) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 13 iyul tarixli 685 n mrəli Fərmanına əsasən yaradılmışdır. D vlət Agentliyi fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasında ASAN xidmət və ASAN Kommunal mərkəzlərinin (bundan sonra mərkəzlər) vahid şəkildə idarə edilməsini, xidmət mərkəzlərində fəaliyyət g stərən mərkəzi və ya yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, b dcə təşkilatlarının, d vlətə məxsus olan h quqi şəxslərin, o c mlədən d vlət adından yaradılan publik h quqi şəxslərin (bundan sonra d vlət qurumları) əməkdaşlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini, nəzarət və qiymətləndirmənin aparılmasını, d vlət qurumlarının informasiya bazalarının qarşılıqlı inteqrasiyasını, elektron xidmətlərin təşkili prosesinin s rətləndirilməsini, bu sahədə idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsini həyata ke irən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.[18]

1.2. D vlət Agentliyi z fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələri və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

1.3. D vlət Agentliyi z vəzifələrini yerinə yetirərkən və h quqlarını həyata ke irərkən digər icra hakimiyyəti orqanları, yerli z n idarəetmə orqanları və qeyri-h kumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət g stərir.

1.4. D vlət Agentliyi z fəaliyyətini qanunun aliliyi, insan h quqlarının və azadlıqlarının qorunması, şəffaflıq, peşəkarlıq və xidmətdə nizam-intizam prinsipləri əsasında qurur.

1.5. D vlət Agentliyi m stəqil balansa, sərəncamında olan d vlət əmlakına, xəzinə və bank hesablarına, zərində Azərbaycan Respublikasının D vlət gerbinin təsviri və z adı həkk olunmuş m h rə, m vafiq ştamplara və blanklara malikdir.

1.6. D vlət Agentliyinin saxlanması xərcləri və fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının d vlət b dcəsi və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir.

1.7. D vlət Agentliyi Bakı şəhərində yerləşir.

 

2. D vlət Agentliyinin fəaliyyət istiqamətləri

 

2.1. D vlət Agentliyinin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

2.1.1. mərkəzlərin vahid şəkildə idarə edilməsini, həmin mərkəzlərdə fəaliyyət g stərən d vlət qurumlarının əməkdaşlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini təmin edir;[19]

2.1.2. mərkəzlərdə g stərilən xidmətlərin operativlik, şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət və rahatlıq prinsipləri əsasında həyata ke irilməsinə nəzarət edir;

2.1.3. mərkəzlərdə həyata ke irilən hər bir xidmətin qanuna uyğun həyata ke irilməsinə, keyfiyyətinə və şəffaflığa dair qiymətləndirmələrin aparılmasını təmin edir;

2.1.4. mərkəzlərdə fəaliyyət g stərən d vlət qurumlarının əməkdaşlarının etik davranış qaydalarına əməl edilməsinə nəzarət edir;

2.1.5. mərkəzlərdə fəaliyyət g stərən d vlət qurumlarının əməkdaşları n etik kursların təşkilini, vətəndaş axınının idarə olunması, vətəndaşları qarşılama, dinləmə, izahetmə bacarıqlarını inkişaf etdirən m xtəlif treninqlərin ke irilməsini təmin edir;

2.1.6. ASAN xidmət indeksi ni təşkil edən parametrləri rəhbər tutmaqla, d vlət xidmətlərinin qiymətləndirilməsini həyata ke irir, habelə d vlət qurumları tərəfindən xidmətlərin həyata ke irilməsində sosial innovasiyaların tətbiqi ilə bağlı araşdırmalar aparır;[20]

2.1.7. d vlət qurumları tərəfindən g stərilən hər bir xidməti təhlil edərək, onların elektron formada həyata ke irilməsi n m vafiq proqram təminatının, informasiya sistemlərinin, məlumat bazalarının və elektron xidmətlər reyestrinin yaradılması və təkmilləşdirilməsi zrə tədbirlər həyata ke irir.

 

3. D vlət Agentliyinin vəzifələri

 

3.1. D vlət Agentliyi bu Əsasnamə ilə m əyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

3.1.1. mərkəzlərin fəaliyyətinin təşkilini, onların vahid şəkildə idarə edilməsini, həmin mərkəzlərdə fəaliyyət g stərən d vlət qurumlarının əməkdaşlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini təmin etmək;

3.1.2. mərkəzlərdə xidmətlərin operativlik, şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət və rahatlıq prinsipləri əsasında, yaşayış yeri zrə qeydiyyatından asılı olmayaraq b t n vətəndaşlar n və təqvimin b t n g nlərində həyata ke irilməsinə nəzarəti təmin etmək;

3.1.3. mərkəzlərdə həyata ke irilən hər bir xidmətin qanuna uyğun həyata ke irilməsinə, keyfiyyətinə və şəffaflığa dair qiymətləndirmələr aparmaq;

3.1.4. mərkəzlərdə fəaliyyət g stərən d vlət qurumları əməkdaşlarının etik davranış qaydalarına əməl edilməsinə nəzarəti həyata ke irmək;

3.1.5. nəzarət və qiymətləndirmənin nəticələri barədə m vafiq arayış və hesabatlar hazırlamaq, aşkar olunmuş n qsan və atışmazlıqların aradan qaldırılması n m vafiq d vlət qurumlarına icrası məcburi olan t vsiyələr təqdim etmək və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat vermək;[21]

3.1.6. mərkəzlərdə fəaliyyət g stərən d vlət qurumlarının əməkdaşları n etik kursların təşkilini, vətəndaş axınının idarə olunması, vətəndaşları qarşılama, dinləmə, izahetmə bacarıqlarını inkişaf etdirən m xtəlif treninqlərin ke irilməsini təmin etmək;

3.1.7. vətəndaşlara xidmət g stərən vahid telefon n mrəsi ilə təchiz edilmiş ağrı mərkəzini yaratmaq və onun fəaliyyətini təmin etmək;

3.1.7-1. mərkəzlərdə g stərilən xidmətlərin səyyar formada g stərilməsinin təşkili qaydalarını m əyyən etmək və səyyar formada təşkilini həyata ke irmək, səyyar xidmətdən daxil olan vəsaitin iş ilərin sosial m dafiəsinin g cləndirilməsinə və maddi təminatının yaxşılaşdırılmasına y nəldilən hissəsini m əyyən etmək;[22]

3.1.7-2. D vlət Agentliyinin və digər d vlət orqanlarının mərkəzlərdə fəaliyyət g stərən iş ilərini vahid geyimlə təmin etmək;[23]

3.1.7-3. mərkəzlərdə x susi notariusların fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı m qavilələr bağlamaq və x susi notariuslar tərəfindən tutulan haqların D vlət Agentliyinin x susi hesabına k r lən hissəsini m əyyən etmək;[24]

3.1.8. mərkəzlərin fəaliyyəti barədə k tləvi informasiya vasitələri və sosial şəbəkələr vasitəsilə təbliğat və təşviqatı təmin etmək;

3.1.9. beynəlxalq təşkilatlar və xarici d vlətlərin aidiyyəti qurumları ilə əməkdaşlıq və təcr bə m badiləsi aparmaq;

3.1.10. d vlət qurumları tərəfindən həyata ke irilən xidmətlərin elektron formada təşkili və təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə aşağıdakıları həyata ke irir:

3.1.10.1. d vlət qurumlarının malik olduqları informasiya sistemləri ilə tanış olmaq, g stərilən xidmətlərin elektron formada təşkili ilə bağlı aidiyyəti qurumlarla birgə tədbirlər g rmək;[25]

3.1.10.2. elektron xidmətlərin g stərilməsi zrə texniki normaların, standartların və tələblərin m əyyənləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlamaq;

3.1.10.3. d vlət qurumlarında elektron xidmətlərin təşkili və g stərilməsi, habelə d vlət qurumlarının informasiya sistemlərinin təşkili və fəaliyyəti zrə qiymətləndirmələr aparmaq və nəticəsi barədə arayışlar, hesabatlar hazırlamaq; [26]

3.1.10.4. elektron xidmətlərin g stərilməsi zrə d vlət qurumlarına metodik və əməli k məklik g stərmək;

3.1.10.5. d vlət qurumlarının elektron xidmətləri barədə vətəndaşlardan daxil olan irad və təklifləri təhlil edərək aidiyyəti d vlət qurumlarına məlumat g ndərmək;

3.1.11. informasiya sistemləri, məlumat bazaları və elektron xidmətlərlə bağlı d vlət qurumları tərəfindən təqdim olunan layihələrə, onların texniki və səmərəliliyi baxımından məqsədəuyğunluğu barədə rəy vermək;

3.1.12. d vlət qurumlarının informasiya sistemlərinin, elektron xidmətlərin və elektron xidmətlər reyestrinin yaradılması və onların fəaliyyətinin təhl kəsizliyi ilə bağlı tədbirlər g rmək;

3.1.12-1. Elektron h kumət portalının operatorunun rəyinə və əsaslandırılmış tələbinə uyğun olaraq portala qoşulmaq n m əyyən edilmiş texniki tələblərə cavab verməyən elektron xidmətlərlə, informasiya sistemləri və ehtiyatları ilə bağlı zəruri texniki tədbirlər və təkmilləşdirmələr aparmaq;[27]

3.1.12-2. operatoru olduğu informasiya sistemlərinin təşkilini, idarə olunmasını və inkişafını təmin etmək, bu fəaliyyəti d vlət zəl tərəfdaşlığı prinsipinə uyğun olaraq zəl investisiyaların cəlb edilməsi yolu ilə həyata ke irdikdə, əldə olunan vəsaitin iş ilərin sosial m dafiəsinin g cləndirilməsinə və maddi-texniki təminatın yaxşılaşdırılmasına y nəldilməsi n D vlət Agentliyinin x susi hesabına k r lən hissəsini m əyyənləşdirmək;[28]

3.1.13. d vlət qurumları tərəfindən xidmətlərin g stərilməsi prosedurunun (tələb olunan sənədlər və m ddətlərlə bağlı) sadələşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təkliflər vermək;

3.1.14. z fəaliyyəti haqqında əhalinin məlumatlandırılmasını, internet saytının yaradılmasını, malik olduğu və siyahısı qanunla m əyyən edilmiş a ıqlanmalı olan ictimai informasiyaları həmin saytda yerləşdirmək və onun daimi yeniləşdirilməsini təmin etmək;

3.1.15. strukturunun və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində təkliflər vermək və m vafiq tədbirlər g rmək;

3.1.16. fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan ərizə və şikayətlərə baxmaq və qanunla m əyyən edilmiş qaydada tədbirlər g rmək;

3.1.17. d vlət proqramlarının və inkişaf konsepsiyalarının həyata ke irilməsində iştirak etmək;

3.1.18. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələrin həyata ke irilməsini təmin etmək;

3.1.19. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq insan və vətəndaş h quqlarının və azadlıqlarının həyata ke irilməsini təmin etmək və onların pozulmasının qarşısını almaq;

3.1.20. m vafiq sahəyə ayrılan b dcə vəsaitləri, kreditlər, qrantlar, mərkəzlərdə g stərilən xidmətlərə g rə daxil olan vəsait və digər maliyyə vəsaitlərindən təyinatı zrə səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək;

3.1.21. qanuna uyğun olaraq d vlət sirrinin və məxfilik rejiminin qorunması n zəruri tədbirlər, habelə fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun təhl kəsizlik tədbirlərini g rmək;

3.1.22. ABAD publik h quqi şəxsə m nasibətdə təsis inin Publik h quqi şəxslər haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.2-ci maddəsində qeyd edilən səlahiyyətlərini həyata ke irmək.[29]

 

4. Agentliyin h quqları

 

4.1. D vlət Agentliyi z vəzifələrini həyata ke irmək n aşağıdakı h quqlara malikdir:

4.1.1. mərkəzlərdə həyata ke irilən xidmətlərin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə hər bir xidmət zrə monitorinq aparmaq;

4.1.2. mərkəzlərdə fəaliyyət g stərəcək d vlət qurumları n mayəndələrinin təyinatı zamanı onların nəzakətlilik, məsuliyyət, nsiyyət qurmaq və izah etmə bacarıqlarına dair aidiyyəti orqanlara rəy bildirmək və barəsində m sbət rəy bildirilməyən şəxslərin həmin mərkəzlərdə fəaliyyətinə icazə verməmək;

4.1.3. d vlət qurumlarının malik olduqları informasiya sistemlərinə ıxış əldə etmək, d vlət qurumları tərəfindən g stərilən xidmətlərin elektron formada təşkili ilə bağlı m vafiq proqram təminatını hazırlamaq məqsədi ilə həmin orqanların xidmət prosesini yrənmək və m vafiq təkliflər vermək;

4.1.4. elektron xidmətlərin təşkili və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı layihələrin təşəbb s s , icra ısı və ya sifariş isi kimi ıxış etmək;

4.1.5. vəzifələrinin icrası zamanı d vlət qurumlarından d vlət xidmətlərinin, o c mlədən elektron xidmətlərin g stərilməsinin cari vəziyyəti, g r lən işlər barədə arayışlar, hesabatlar almaq, m xtəlif sorğular g ndərmək, həm inin bilavasitə yerində baxış və rəy sorğuları ke irmək;[30]

4.1.6. d vlət qurumlarında elektron xidmətlərin təşkilində istifadə olunacaq informasiya sistemlərinin yaradılması zamanı onların təsdiq olunmuş layihələrə, texniki normalara, standartlara və tələblərə uyğun həyata ke irilməsinə nəzarət etmək və istismara qəbulunda bilavasitə iştirak etmək;

4.1.7. d vlət qurumlarının informasiya sistemləri arasında informasiya m badiləsinin həyata ke irilməsi məqsədi ilə yaradılmış infrastruktura qoşulmaları n d vlət qurumlarına təkliflər vermək və onların təmin edilməsinə nəzarət etmək;

4.1.8. elektron xidmətlərin təşkili və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı d vlət qurumlarının təkliflərini toplamaq, onları təhlil etmək və rəy vermək;

4.1.9. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq normayaratma fəaliyyətindən irəli gələn h quqları həyata ke irmək;

4.1.10. layihələrin d vlət b dcəsindən maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar təkliflər vermək, fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunla m əyyən edilmiş qaydada m sabiqə və tenderlər təşkil etmək;

4.1.11. fəaliyyət istiqamətlərinə aid olan məsələlərin tədqiqi və həlli n elmi tədqiqat və təcr bi-m həndis işlərinin g r lməsi, texniki ekspertizaların aparılması və məsləhət xidmətlərinin g stərilməsi n qanunvericiliklə m əyyən olunmuş qaydada elmi-tədqiqat və təhsil m əssisələrini, şirkətləri, m stəqil ekspertləri və m təxəssisləri cəlb etmək, onlarla m qavilələr bağlamaq, iş i qruplar, komissiyalar, elmi-texniki şura yaratmaq;

4.1.12. fəaliyyət istiqamətləri zrə beynəlxalq təcr bənin yrənilməsi və tətbiqi n m vafiq beynəlxalq təşkilatlarla və xarici lkələrin m vafiq təşkilatları ilə işg zar əlaqələr yaratmaq;

4.1.13. d vlət və yerli z n idarəetmə orqanlarına, fiziki və h quqi şəxslərə zəruri məlumatlar (sənədlər) barədə sorğu vermək və onlardan belə məlumatları (sənədləri) almaq;

4.1.14. m vafiq sahə zrə analitik materiallar hazırlamaq, tədqiqatlar aparmaq, təkliflər vermək;

4.1.15. fəaliyyət istiqamətləri zrə təlimlər, seminarlar, elmi-praktiki konfrans və simpoziumlar ke irmək, habelə x susi b lletenlər və digər nəşrlər buraxmaq;

4.1.16. qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda m sabiqə ke irmək, m qavilələr bağlamaq, onların yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək.

 

5. D vlət Agentliyinin fəaliyyətinin təşkili

 

5.1. D vlət Agentliyinin aparatı və onun strukturuna daxil olan qurumlar və tabeliyində olan digər qurumlar (h quqi şəxslər, təşkilatlar və sair) D vlət Agentliyinin vahid sistemini təşkil edir. D vlət Agentliyi z fəaliyyətini bilavasitə və həmin qurumlar vasitəsilə həyata ke irir.

5.2. D vlət Agentliyinin strukturu və iş ilərinin say tərkibi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən m əyyən edilir. D vlət Agentliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların (h quqi şəxslərin, təşkilatların və sair) siyahısını Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti təsdiq edir.[31]

5.3. D vlət Agentliyinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin edilən və vəzifədən azad edilən sədr rəhbərlik edir. Sədr D vlət Agentliyinə həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə və h quqların həyata ke irilməsinə g rə şəxsən məsuliyyət daşıyır və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti qarşısında hesabatlıdır.

5.4. D vlət Agentliyinin sədrinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən birinci m avini və m avini vardır. Sədrin m avinləri onlara sədr tərəfindən həvalə edilmiş vəzifələri yerinə yetirir və bunun n şəxsən məsuliyyət daşıyırlar.

5.5. D vlət Agentliyinin sədri:

5.5.1. D vlət Agentliyinin fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;

5.5.2. D vlət Agentliyinin iş ilərini (sədrin m avinləri istisna olmaqla) vəzifələrə təyin və vəzifələrdən azad edir;

5.5.3. D vlət Agentliyinin aparatının strukturunu m əyyən edir, struktur b lmələrinin və tabeliyində olan digər qurumların əsasnamələrinin təsdiqi barədə, həm inin bu Əsasnamənin 5.8-ci bəndində D vlət Agentliyinin kollegiyasının səlahiyyətlərinə aid edilməmiş məsələlər barədə normativ h quqi aktları qərarlar formasında qəbul edir;

5.5.4 m avinləri arasında vəzifə b lg s aparır, onların, habelə D vlət Agentliyinin digər vəzifəli şəxslərinin ştat, kadr, maliyyə və digər məsələlər zrə səlahiyyətlərini m əyyənləşdirir və qarşılıqlı fəaliyyətini təmin edir;

5.5.5. D vlət Agentliyinin iş ilərinin qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada həvəsləndirməsi və intizam tədbirlərinə cəlb edilməsi n tədbirlər g r r;

5.5.6. mərkəzlərin yaradılması barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat verir;

5.5.7. icrası məcburi olan əmr və sərəncamlar verir;

5.5.8. D vlət Agentliyinin vəzifəli şəxslərinin qanunvericiliyə zidd olan qərarlarını ləğv edir;

5.5.9. m əyyən edilmiş struktur, əməkhaqqı fondu və iş ilərin say həddi daxilində D vlət Agentliyinin aparatının və digər qurumlarının ştat cədvəlini və ayrılmış b dcə təxsisatı daxilində xərclər smetasını təsdiq edir;

5.5.10. D vlət Agentliyinin xərclər smetasına uyğun olaraq, xərc maddələri zrə Azərbaycan Respublikasının d vlət b dcəsindən ayrılan vəsaitlərin təyinatı zrə istifadəsinə sərəncam verir;

5.5.11. D vlət Agentliyinin bu Əsasnamə ilə m əyyən olunmuş fəaliyyət istiqamətlərinə dair qəbul edilmiş normativ h quqi aktların icrasını təşkil edir, yoxlayır və buna nəzarəti həyata ke irir;

5.5.12. D vlət Agentliyinin fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı d vlət qurumlarına m vafiq arayışlar və məlumatlar təqdim edir;

5.5.13. iş ilərin attestasiyası (d vlət qulluq uları istisna olmaqla), ixtisasının artırılması və onların peşə hazırlığının təmin edilməsi n m vafiq tədbirlər g r r;[32]

5.5.14. Azərbaycan Respublikasının və xarici lkələrin d vlət və digər qurumları ilə m nasibətlərdə D vlət Agentliyini təmsil edir, verilmiş səlahiyyətlər daxilində m vafiq beynəlxalq sənədləri imzalayır;

5.5.15. D vlət Agentliyinin səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlər zrə m vafiq il n d vlət b dcəsinin və b dcədənkənar fondların formalaşdırılması ilə bağlı təkliflər verir;

5.5.16. d vlət b dcəsindən ayrılmış vəsaitin səmərəli xərclənməsini təmin edir;

5.5.17. d vlət b dcəsindən ayrılmış vəsait və ştat sayı h dudlarında, m əyyən olunmuş qaydada D vlət Agentliyinin tabeliyində olan digər qurumların yaradılması, yenidən təşkili və ləğvi barədə m vafiq qərarlar qəbul edir;

5.5.18. d vlət b dcəsindən ayrılan vəsaitlərin, b dcədənkənar x susi vəsaitlərin sərəncam ısı olmaqla, maliyyə vəsaitini D vlət Agentliyinin tabeliyində olan digər qurumlar arasında b l şd r r, ayrılmış vəsaitlərin həddi nəzərə alınmaqla D vlət Agentliyinin və mərkəzlərdə fəaliyyət g stərən digər d vlət orqanlarının iş ilərinin vəzifə maaşlarına m əyyən edilmiş əlavələrin, maddi yardım və m kafatların verilməsini təmin edir;

5.5.18-1. D vlət Agentliyinin və digər d vlət orqanlarının mərkəzlərdə fəaliyyət g stərən iş ilərinin vahid geyimlərinin təsvirini və daşınması qaydasını təsdiq edir;[33]

5.5.19. bu Əsasnamə ilə m əyyən edilmiş vəzifələrin həyata ke irilməsini təmin edir;

5.5.20. D vlət Agentliyinin sədri vəzifələrinin m vəqqəti olaraq icrasını birinci m avininə tapşıra bilər.

5.6. D vlət Agentliyində sədrdən (kollegiyanın sədri), onun m avinlərindən, D vlət Agentliyinin digər rəhbər iş ilərindən ibarət kollegiya yaradılır. D vlət Agentliyinin kollegiyasının tərkibinə həm inin m təxəssislər və alimlər də daxil edilə bilər.

5.7. Kollegiya zvlərinin sayı və tərkibi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edilir.

5.8. Kollegiyanın iclaslarında D vlət Agentliyinin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri, icra intizamının vəziyyəti, kadr məsələləri, normativ h quqi aktların layihələri m zakirə olunur, digər m h m məsələlərə baxılır və m vafiq qərarlar qəbul edilir.

5.9. D vlət Agentliyinin kollegiyası qərarlar formasında aşağıdakı normativ h quqi aktları qəbul edir:

5.9.1. D vlət Agentliyi ilə digər şəxslər (qurumlar) arasında m nasibətləri tənzimləyən normativ h quqi aktlar;

5.9.2. qəbul edilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və ya Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən D vlət Agentliyinə tapşırılmış konkret normativ h quqi aktlar;

5.9.3. bir ne ə qurumun fəaliyyətini tənzimləyən vahid (birgə) normativ h quqi aktlar;[34]

5.9.4. m əyyən edilmiş hallarda m vafiq d vlət orqanları ilə razılaşdırılmalı olan normativ h quqi aktlar;

5.9.5. sədrin təşəbb s ilə D vlət Agentliyinin kollegiyasının m zakirəsinə ıxarılan, bu Əsasnamənin 5.5.3-c yarımbəndində nəzərdə tutulmuş normativ h quqi aktlar;

5.9.6. bu Əsasnamənin 5.9.1 5.9.5-ci yarımbəndlərinə uyğun olaraq D vlət Agentliyinin kollegiyasının qəbul etdiyi normativ h quqi aktların ləğvi və ya onlarda dəyişikliklərin edilməsi.

5.10. D vlət Agentliyinin kollegiyasının iclasları onun zvlərinin yarıdan oxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. D vlət Agentliyinin kollegiyasının qərarları onun zvlərinin sadə səs oxluğu ilə qəbul edilir. D vlət Agentliyinin kollegiyasının qərarı qəbul edilərkən səslər bərabər olarsa, kollegiya sədrinin səsi həlledici hesab edilir.

5.11. Kollegiyanın iş qaydasını sədr m əyyənləşdirir və iclasları sədr tərəfindən m təmadi olaraq ağırılır.

5.12. D vlət Agentliyinin kollegiyasının zvləri və sədr arasında fikir ayrılığı yarandığı hallarda, sədr bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat verərək z qərarını həyata ke irir. D vlət Agentliyinin kollegiyasının zvləri şəxsi fikirlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə atdıra bilərlər.

5.13. D vlət Agentliyinin kollegiyasının iclaslarına digər icra hakimiyyəti orqanlarının və təşkilatların, habelə qeyri-h kumət təşkilatlarının n mayəndələri dəvət edilə bilərlər.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2012-ci il 5 sentyabr tarixli 706 n mrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Əlavə 2

 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyinin

 

STRUKTURU

 

1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyinin aparatı (ş bələr və sektorlar).

2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyinin tabeliyində olan ASAN xidmət mərkəzləri.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2012-ci il 5 sentyabr tarixli 706 n mrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Əlavə 3

 

 

ASAN xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili və xidmətlərin g stərilməsi Qaydaları

 

1. mumi m ddəalar

 

1.1. ASAN xidmət mərkəzləri (bundan sonra - mərkəzlər) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyinin (bundan sonra D vlət Agentliyi) tabeliyində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 13 iyul tarixli 685 n mrəli Fərmanına əsasən yaradılmışdır.

1.2. ASAN xidmət mərkəzləri d vlət qulluq ularının fəaliyyətində əhaliyə m nasibətdə vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi istiqamətində yeni yanaşmanın formalaşdırılmasına, lkədə d vlət qulluq usu-vətəndaş m nasibətlərinin keyfiyyətcə yeni m stəviyə ke məsinə xidmət edir.

1.3. Mərkəzlərin fəaliyyəti operativlik, şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət və rahatlıq prinsipləri əsasında qurulur.

1.4. Mərkəzlər z fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələri və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

 

2. Mərkəzlərin fəaliyyətinin məqsədləri

 

2.1. ASAN xidmət mərkəzləri d vlət orqanları tərəfindən g stərilən xidmətlərin vahid və əlaqələndirilmiş formada həyata ke irilməsini təmin edən qurumlardır.

2.2. ASAN xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin məqsədləri aşağıdakılardır:

2.2.1. vətəndaşların əlavə xərclərinin və vaxt itkisinin azalması;

2.2.2. vətəndaşlara m nasibətdə etik qaydalara, nəzakətli davranışa əməl edilməsinə nail olunması;

2.2.3. peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması;

2.2.4. d vlət strukturlarına etimadın daha da g cləndirilməsi;

2.2.5. şəffaflığın artırılması, korrupsiyaya qarşı m barizənin g cləndirilməsi;

2.2.6. elektron xidmətlərdən daha geniş istifadə olunması;

2.2.7. bu sahədə aparılan institusional islahatların səmərəliliyinin artırılması.

 

3. Mərkəzlərin fəaliyyətinin təşkili

 

3.1. Mərkəzlərin strukturu və iş ilərinin say tərkibi D vlət Agentliyinin sədri tərəfindən m əyyən edilir.

3.2. Mərkəzlərin fəaliyyəti aşağıdakı qaydada təşkil edilir:

3.2.1. vətəndaş mərkəzə daxil olaraq məlumat k şk ndən əldə etmək istədiyi sənəd n hansı ş bəyə və hansı sənədlərlə m raciət etməli olduğunu yrənir və həmin ş bənin pəncərəsində elektron n vbə əsasında g zləyir.

N vbə atdıqda xidmətin həyata ke irilməsi n tələb edilən sənədləri təqdim edə və əldə etmək istədiyi sənədi qanunla m əyyən edilmiş m ddətlərdə g t rə bilər;

3.2.2. mərkəzlərdə vətəndaşların məlumat əldə etməsini asanlaşdırmaq məqsədi ilə elektron l vhələr və işarələr yerləşdirilməlidir;

3.2.3. mərkəzlərdə xidmətlər qeydiyyat yerindən asılı olmayaraq b t n vətəndaşlar n həyata ke irilməli və təqvimin b t n g nlərində fasiləsiz vətəndaşlara a ıq olmalıdır;

3.2.4. mərkəzlər vətəndaşların g zləməsi və vaxtını səmərəli ke irməsi n funksional yardım ı xidmətlərə (uşaq əyləncə mərkəzi, internet-kafe, bank, po t ş bələri və s.) malik olmalıdır; [35]

3.2.5. mərkəzlərdə g stərilən b t n xidmətlər bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət g stərməli və m asir informasiya texnologiyalarından geniş istifadə edilməlidir;

3.2.6. xidmət n qanunla m əyyən edilmiş dənişlər bank ş bələri, dəmə n qtələri və ya internet vasitəsilə dənilməlidir.

3.3. Mərkəzlərdə şəffaflığın təmin edilməsi, qiymətləndirmənin aparılması məqsədi ilə xidmət aparılan otaqların divarları şəffaf, g r nən materiallardan olmalı, hər bir xidməti pəncərələrdə xidmət proseduru fasiləsiz olaraq videokamera vasitəsilə qeydiyyata alınmalıdır.

3.4. D vlət Agentliyinin və digər d vlət orqanlarının mərkəzlərdə fəaliyyət g stərən iş ilərinin vahid geyimlərinin təsvirini D vlət Agentliyinin sədri təsdiq edir.[36]

 

4. Mərkəzlərdə xidmətlər və onların g stərilməsi qaydaları

 

4.1. ASAN xidmət mərkəzlərində xidmətlər aşağıdakı istiqamətlərə b l n r:

4.1.1. birbaşa (yerində) xidmət;

4.1.2. z nəxidmət;

4.1.3. ağrı mərkəzi;

4.1.4. səyyar xidmətlər.

4.2. Birbaşa xidmət vətəndaşa ASAN xidmət mərkəzində m raciət etdiyi d vlət orqanı tərəfindən bilavasitə xidmət g stərilməsidir.

4.3. z nəxidmət dedikdə mərkəzdə daim internetə a ıq olan kompyuterlər vasitəsilə vətəndaşların b t n n v elektron xidmətlərdən yararlana bilmək imkanı nəzərdə tutulur.

4.4. ağrı mərkəzləri vasitəsilə vətəndaş mərkəzə gəlmədən internet və ya telefon vasitəsilə b t n xidmət n vləri, tələb edilən sənədlər barədə məlumat ala, n vbə tuta, mərkəzin fəaliyyəti ilə bağlı təkliflərini bildirə bilər. ağrı mərkəzi eyni zamanda videoqəbul vasitəsilə vətəndaşlara informasiya xidmətini həyata ke irir.

4.5. Səyyar xidmətlər dedikdə şəxs qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada əlavə dəniş aparılmaqla onun iş və ya yaşayış yerini, habelə olduğu yeri tərk etmədən xidmətlərdən yararlanması nəzərdə tutulur. Yəni, xidmətin həyata ke irilməsi n tələb edilən sənədlər və xidmətin nəticəsi olaraq şəxsə verilməli olan sənədlər onun yaşayış və ya iş yerində, habelə olduğu yerdə təhvil g t r lə və təhvil verilə bilər.[37]

Səyyar xidmətlər kənardan qulluğa və yardıma ehtiyacı olan əlillər və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar n əlavə dəniş aparılmadan həyata ke irilir.

4.6. ASAN xidmət mərkəzlərində aşağıdakı funksional yardım ı xidmətlər həyata ke irilir:

4.6.1. bank xidmətləri:

4.6.1.1. cari bank hesablarının a ılması;

4.6.1.2. valyuta m badiləsi;

4.6.1.3. ASAN xidmət mərkəzlərində g stərilən xidmətlərlə bağlı d vlət r sumlarının və xidmət haqlarının qəbulu;

4.6.1.4. inzibati xətalara dair cərimələrin qəbulu;

4.6.2. sığorta xidmətləri:

4.6.2.1. avtomobillərin sığortası;

4.6.2.2. daşınmaz əmlakın sığortası;

4.6.3. h quqi yardım xidmətləri:

4.6.3.1. h quqi məsələlərə dair şifahi və yazılı məsləhətlər, izahatlar və arayışlar verilməsi;

4.6.3.2. məhkəmələrə iddia ərizələrinin verilməsi ilə bağlı h quqi yardım g stərilməsi;

4.6.3.3. ərizələrin, şikayətlərin və h quqi xarakterli sənədlərin tərtib edilməsi;

4.6.3.4. vətəndaşların m raciəti əsasında digər n v h quqi yardım g stərilməsi;

4.6.4. b t n n v sənədlərin d vlət dilinə və ya d vlət dilindən digərinə tərc mə edilməsi ilə bağlı xidmətlər;

4.6.5. tibb xidmətləri:

4.6.5.1. tibbi arayışların verilməsi;

4.6.5.2. ilkin tibbi yardım g stərilməsi;

4.6.6. rəsmi internet informasiya ehtiyatı vasitəsi ilə g stərilən xidmətlər:

4.6.6.1. real vaxt rejimində n vbənin tutulması;

4.6.6.2. vətəndaş m raciətlərinin real vaxt rejimində qəbulu və cavablandırılması;

4.6.6.3. Asan xidmət mərkəzlərində g stərilən b t n xidmətlər zrə vətəndaşların məlumatlandırılması;

4.6.6.4. e-asan b lməsi vasitəsi ilə Asan xidmət mərkəzlərində g stərilən xidmətlərlə bağlı d vlət orqanlarına m raciətlərin qəbulunun və həmin m raciətlərin cavablandırılmasının elektron formada təşkili;

4.6.7. mərkəzlərdə quraşdırılan x susi terminallar vasitəsi ilə g stərilən xidmətlər:

4.6.7.1. mobil rabitə və internet xidmətlərinin dənişi;

4.6.7.2. kommunal xidmətlərin dənişi;

4.6.7.3. kredit və sığorta dənişlərinin həyata ke irilməsi.

4.7. Mərkəzlərdə bu Qaydaların 4.6-cı bəndində nəzərdə tutulmayan digər funksional yardım ı xidmətlər də g stərilə bilər.

Mərkəzlərdə vətəndaşların g zləməsi və vaxtını səmərəli ke irməsi n uşaq əyləncə mərkəzi, kafe və digər ictimai-iaşə məntəqələri fəaliyyət g stərə bilər.[38]

 

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       5 fevral 2013-c il tarixli 815 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 6 fevral 2013-c il, № 27; Azərbaycan qəzeti, 7 fevral 2013-c il, № 28; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 02, maddə 109)

2.       18 mart 2013-c il tarixli 852 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 19 mart 2013-c il, № 61, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 03, maddə 254)

3.       17 aprel 2013-c il tarixli 863 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti 18 aprel 2013-c il, № 80, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 04, maddə 377)

4.       11 fevral 2014-c il tarixli 110 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 12 fevral 2014-c il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 117)

5.       26 may 2014-c il tarixli 173 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 27 may 2014-c il, № 110; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 05, maddə 486)

6.       2 sentyabr 2014-c il tarixli 247 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 09, maddə 1027)

7.       11 sentyabr 2014-c il tarixli 264 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 13 sentyabr 2014-c il, № 199; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 09, maddə 1044)

8.       11 sentyabr 2014-c il tarixli 268 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 13 sentyabr 2014-c il, № 199; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 09, maddə 1048)

9.       9 iyun 2015-ci il tarixli 552 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 10 iyun 2015-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 06, maddə 708)

10.    31 avqust 2015-ci il tarixli 588 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 1 sentyabr 2015-ci il, № 189, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №8, maddə 917)

11.    19 oktyabr 2015-ci il tarixli 650 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 20 oktyabr 2015-ci il, № 228, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 10, maddə 1122)

12.    15 fevral 2016-cı il tarixli 787 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 21 fevral 2016-cı il, № 40; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 251)

13.    4 may 2016-cı il tarixli 891 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 852)

14.    16 avqust 2016-cı il tarixli 1023 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 17 avqust 2016-cı il, № 178, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 8, maddə 1384)

15.    6 sentyabr 2016-cı il tarixli 1027 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 07 sentyabr 2016-cı il, № 196, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1464)

16.    9 fevral 2017-ci il tarixli 1230 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 10 fevral 2017-ci il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №2, maddə 174)

17.    28 aprel 2017-ci il tarixli 1350 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 29 aprel 2017-ci il, № 90, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 4, maddə 563)

18.    16 may 2017-ci il tarixli 1405 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 19 may 2017-ci il, № 106, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 809)

19.    7 avqust 2017-ci il tarixli 1574 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 8 avqust 2017-ci il, № 170, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1521)

20.    23 avqust 2017-ci il tarixli 1584 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 24 avqust 2017-ci il, № 184, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1531)

21.    14 mart 2018-ci il tarixli 1887 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 15 mart 2018-ci il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №3, maddə 437)

22.    26 iyun 2018-ci il tarixli 152 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 28 iyun 2018-ci il, № 140, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1242)

23.    26 oktyabr 2018-ci il tarixli 313 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 27 oktyabr 2018-ci il, № 242, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 2013)

14 noyabr 2018-ci il tarixli 340 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 15 noyabr 2018-ci il, № 257)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 


[1] 17 aprel 2013-c il tarixli 863 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti 18 aprel 2013-c il, № 80, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 04, maddə 377) ilə 4-c hissəsində 120 rəqəmləri 260 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

26 may 2014-c il tarixli 173 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 27 may 2014-c il, № 110; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 05, maddə 486) ilə 4-c hissəsində 260 rəqəmləri 360 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

11 sentyabr 2014-c il tarixli 264 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 13 sentyabr 2014-c il, № 199; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 09, maddə 1044) ilə 4-c hissəsində 360 rəqəmləri 432 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

9 iyun 2015-ci il tarixli 552 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 10 iyun 2015-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 06, maddə 708) ilə 4-c hissəsində 432 rəqəmləri 492 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

4 may 2016-cı il tarixli 891 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 852) ilə  4-c hissəsində 492 rəqəmləri 522 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

28 aprel 2017-ci il tarixli 1350 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 29 aprel 2017-ci il, № 90 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 4, maddə 563) ilə 4-c hissədə 522 rəqəmləri 572 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

23 avqust 2017-ci il tarixli 1584 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 24 avqust 2017-ci il, № 184, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1531) ilə 4-c hissədə 572 rəqəmləri 640 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

14 mart 2018-ci il tarixli 1887 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 15 mart 2018-ci il, № 58, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №3, maddə 437) ilə 4-c hissədə 640 rəqəmləri 655 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

26 iyun 2018-ci il tarixli 152 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 28 iyun 2018-ci il, № 140, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1242) ilə 4-c hissədə 655 rəqəmləri 715 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 31 avqust 2015-ci il tarixli 588 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 1 sentyabr 2015-ci il, № 189, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №8, maddə 917) ilə yeni məzmunda 5.6-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[3] 11 fevral 2014-c il tarixli 110 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 12 fevral 2014-c il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 117) ilə 5.7.1-ci yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.7.1. yaşayış evləri (mənzilləri) zərində m lkiyyət h quqlarının d vlət qeydiyyatına alınması barədə ıxarışların (ilkin qeydiyyat istisna olmaqla) verilməsi;

 

[4] 18 mart 2013-c il tarixli 852 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 19 mart 2013-c il, № 61, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 03, maddə 254) ilə 5.7.2-ci yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki reaksiyada deyilirdi:

5.7.2. daşınmaz əmlak zərində h quqların məhdudlaşdırılmasına (y kl l y nə) dair d vlət reyestrindən arayışların verilməsi;

 

[5] 11 fevral 2014-c il tarixli 110 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 12 fevral 2014-c il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 117) ilə 5.7.3-c yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[6] 26 oktyabr 2018-ci il tarixli 313 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 27 oktyabr 2018-ci il, № 242, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 2013) ilə 5.7.4-c yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[7] 26 oktyabr 2018-ci il tarixli 313 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 27 oktyabr 2018-ci il, № 242, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 2013) ilə 5.9-cu bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.9. h quqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi;

 

[8] 18 mart 2013-c il tarixli 852 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 19 mart 2013-c il, № 61, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 03, maddə 254) ilə 5.11-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.11. Azərbaycan Respublikasında m vəqqəti yaşamaq n icazə, habelə daimi yaşamaq n immiqrant statusunun əldə edilməsi ilə bağlı sənədlərin verilməsi;

11 sentyabr 2014-c il tarixli 268 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 13 sentyabr 2014-c il, № 199; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 09, maddə 1048) ilə 5.11-ci bəndində fərdi icazələrin s zləri iş icazələrinin s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 31 avqust 2015-ci il tarixli 588 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 1 sentyabr 2015-ci il, № 189, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №8, maddə 917) ilə yeni məzmunda 5.11-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[10] 26 oktyabr 2018-ci il tarixli 313 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 27 oktyabr 2018-ci il, № 242, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 2013) ilə yeni məzmunda 5.11-2-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[11] 26 oktyabr 2018-ci il tarixli 313 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 27 oktyabr 2018-ci il, № 242, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 2013) ilə 5.15-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.15. yaşayış yeri zrə qeydiyyata alındığı və ya qeydiyyatdan ıxarıldığı hallarda ağırış ıların və hərbi vəzifəli vətəndaşların hərbi qeydiyyata alınması və hərbi qeydiyyatdan ıxarılması;

 

[12] 11 fevral 2014-c il tarixli 110 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 12 fevral 2014-c il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 117) ilə 5.14-c bənddə n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və 5.15-ci və 5.16-cı bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[13] 31 avqust 2015-ci il tarixli 588 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 1 sentyabr 2015-ci il, № 189, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №8, maddə 917) ilə 5.16-cı bəndin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 5.17-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

26 oktyabr 2018-ci il tarixli 313 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 27 oktyabr 2018-ci il, № 242, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 2013) ilə 5.17-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.17. taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşınmasına x susi razılıq (lisenziya) verilməsi, taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşınmasını həyata ke irən sadələşdirilmiş vergi dəyicilərinə məxsus nəqliyyat vasitəsinə Fərqlənmə nişanı nın verilməsi;

 

[14] 14 noyabr 2018-ci il tarixli 340 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 15 noyabr 2018-ci il, № 257) ilə 5.17.4 5.17.8-ci yarımbəndlər ləğv edilmişdir.

 

[15] 19 oktyabr 2015-ci il tarixli 650 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 20 oktyabr 2015-ci il, № 228, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 10, maddə 1122) ilə 5.17-ci bəndin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 5.18-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[16] 11 fevral 2014-c il tarixli 110 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 12 fevral 2014-c il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 117) ilə 6-cı hissədə D vlət Miqrasiya Xidmətinə, s zlərindən sonra Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə ağırış zrə D vlət Xidmətinə, s zləri əlavə edilmişdir.

31 avqust 2015-ci il tarixli 588 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 1 sentyabr 2015-ci il, № 189, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №8, maddə 917) ilə 6-cı hissədə Vergilər Nazirliyinə, s zlərindən sonra Nəqliyyat Nazirliyinə, s zləri əlavə edilmişdir.

19 oktyabr 2015-ci il tarixli 650 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 20 oktyabr 2015-ci il, № 228, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 10, maddə 1122) ilə 6-cı hissədə Nəqliyyat Nazirliyinə, s zlərindən sonra İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə, s zləri əlavə edilmişdir.

15 fevral 2016-cı il tarixli 787 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 21 fevral 2016-cı il, № 40; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 251) ilə 6-cı hissəsdən D vlət Torpaq və Xəritə əkmə Komitəsinə, s zləri ıxarılmışdır.

16 avqust 2016-cı il tarixli 1023 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 17 avqust 2016-cı il, № 178, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 8, maddə 1384) ilə 6-cı hissədən və Sənaye s zləri ıxarılmışdır.

6 sentyabr 2016-cı il tarixli 1027 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 07 sentyabr 2016-cı il, № 196, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1464) ilə 6-cı hissəsində D vlət Sosial M dafiə Fonduna s zləri Əmək və Əhalinin Sosial M dafiəsi Nazirliyinə s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

26 oktyabr 2018-ci il tarixli 313 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 27 oktyabr 2018-ci il, № 242, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 2013) ilə 6-cı hissədə Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar s zləri Əmək və Əhalinin Sosial M dafiəsi s zləri ilə, Əmək və Əhalinin Sosial M dafiəsi Nazirliyinə və s zləri Qida Təhl kəsizliyi Agentliyinə və s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[17] 2 sentyabr 2014-c il tarixli 247 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 09, maddə 1027) ilə 7-ci hissədə İnformasiya Texnologiyaları s zləri Y ksək Texnologiyalar s zləri ilə əvəz edilmişdir.

7 avqust 2017-ci il tarixli 1574 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 8 avqust 2017-ci il, № 170, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1521) ilə 6-cı hissədə Nəqliyyat s z və 7-ci hissədə Rabitə və Y ksək Texnologiyalar s zləri Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[18] 23 avqust 2017-ci il tarixli 1584 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 24 avqust 2017-ci il, № 184, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1531) ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyi haqqında Əsasnamə nin 1.1-ci bəndin ikinci c mləsində ASAN xidmət s zlərindən sonra və ASAN Kommunal s zləri əlavə edilmişdir və d vlət orqanlarının s zləri birinci halda mərkəzi və ya yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, b dcə təşkilatlarının, d vlətə məxsus olan h quqi şəxslərin, o c mlədən d vlət adından yaradılan publik h quqi şəxslərin (bundan sonra d vlət qurumları) s zləri ilə, ikinci halda d vlət qurumlarının s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[19] 23 avqust 2017-ci il tarixli 1584 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 24 avqust 2017-ci il, № 184, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1531) ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyi haqqında Əsasnamə nin 2.1.1-ci, 2.1.4-c , 2.1.5-ci, 2.1.7-ci, 3.1.1-ci, 3.1.4-c , 3.1.6-cı, 3.1.10-cu, 3.1.10.1-ci, 3.1.10.3-c (hər iki halda), 3.1.10.4-c , 3.1.10.5-ci (hər iki halda), 3.1.11-ci, 3.1.12-ci, 3.1.13-c , 4.1.2-ci, 4.1.3-c (hər iki halda), 4.1.6-cı, 4.1.7-ci (hər iki halda), 4.1.8-ci və 5.5.12-ci yarımbəndlərdə ismin m vafiq hallarında d vlət orqanları s zləri ismin m vafiq hallarında d vlət qurumları s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[20] 23 avqust 2017-ci il tarixli 1584 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 24 avqust 2017-ci il, № 184, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1531) ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyi haqqında Əsasnamə nin 2.1.6-cı yarımbəndində d vlət orqanları s zləri ASAN xidmət indeksi ni təşkil edən parametrləri rəhbər tutmaqla, d vlət xidmətlərinin qiymətləndirilməsini həyata ke irir, habelə d vlət qurumları s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[21] 23 avqust 2017-ci il tarixli 1584 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 24 avqust 2017-ci il, № 184, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1531) ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyi haqqında Əsasnamə nin 3.1.5-ci yarımbəndində orqanlara s z d vlət qurumlarına s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[22] 11 fevral 2014-c il tarixli 110 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 12 fevral 2014-c il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 117) ilə 3.1.7-1-ci yarımbənddə xidmətlərin s z ndən sonra səyyar formada g stərilməsinin təşkili qaydalarını m əyyən etmək və s zləri əlavə edilmişdir.

 

31 avqust 2015-ci il tarixli 588 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 1 sentyabr 2015-ci il, № 189, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №8, maddə 917) ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyinin Əsasnaməsi nin 3.1.7-1-ci yarımbəndə həyata ke irmək s zlərindən sonra , səyyar xidmətdən daxil olan vəsaitin iş ilərin sosial m dafiəsinin g cləndirilməsinə və maddi təminatının yaxşılaşdırılmasına y nəldilən hissəsini m əyyən etmək s zləri əlavə edilmişdir.

 

[23] 5 fevral 2013-c il tarixli 815 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 6 fevral 2013-c il, № 27; Azərbaycan qəzeti, 7 fevral 2013-c il, № 28; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 02, maddə 109) ilə 3.1.7-1-ci və 3.1.7-2-ci yarımbəndlər əlavə edilmişdir.

 

[24] 31 avqust 2015-ci il tarixli 588 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 1 sentyabr 2015-ci il, № 189, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №8, maddə 917) ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyinin Əsasnaməsi nə yeni məzmunda 3.1.7-3-c yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[25] 23 avqust 2017-ci il tarixli 1584 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 24 avqust 2017-ci il, № 184, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1531) ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyi haqqında Əsasnamə nin 3.1.10.1-ci yarımbəndində orqanlarla s z qurumlarla s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[26] 31 avqust 2015-ci il tarixli 588 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 1 sentyabr 2015-ci il, № 189, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №8, maddə 917) ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyinin Əsasnaməsi nin 3.1.10.3-c abzasda g stərilməsi s z ndən sonra , habelə d vlət orqanlarının informasiya sistemlərinin təşkili və fəaliyyəti s zləri əlavə edilmişdir.

 

[27] 11 fevral 2014-c il tarixli 110 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 12 fevral 2014-c il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 117) ilə 3.1.12-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[28] 9 fevral 2017-ci il tarixli 1230 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 10 fevral 2017-ci il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №2, maddə 174) ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyi haqqında Əsasnamə yə yeni məzmunda 3.1.12-2-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

23 avqust 2017-ci il tarixli 1584 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 24 avqust 2017-ci il, № 184, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1531) ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyi haqqında Əsasnamə nin 3.1.12-2-ci yarımbəndində təmin etmək s zlərindən sonra , bu fəaliyyəti d vlət zəl tərəfdaşlığı prinsipinə uyğun olaraq zəl investisiyaların cəlb edilməsi yolu ilə həyata ke irdikdə, əldə olunan vəsaitin iş ilərin sosial m dafiəsinin g cləndirilməsinə və maddi-texniki təminatın yaxşılaşdırılmasına y nəldilməsi n D vlət Agentliyinin x susi hesabına k r lən hissəsini m əyyənləşdirmək s zləri əlavə edilmişdir.

 

[29] 23 avqust 2017-ci il tarixli 1584 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 24 avqust 2017-ci il, № 184, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1531) ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyi haqqında Əsasnamə nin 3.1.21-ci yarımbəndinin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 3.1.22-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[30] 23 avqust 2017-ci il tarixli 1584 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 24 avqust 2017-ci il, № 184, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1531) ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyi haqqında Əsasnamə nin 4.1.5-ci yarımbənddə orqanlarından s z qurumlarından d vlət xidmətlərinin, o c mlədən s zləri ilə əvəz edilmişdir və baxış s z ndən sonra və rəy sorğuları s zləri əlavə edilmişdir.

 

[31] 5 fevral 2013-c il tarixli 815 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 6 fevral 2013-c il, № 27; Azərbaycan qəzeti, 7 fevral 2013-c il, № 28; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 02, maddə 109) ilə 5.2-ci bəndə ikinci c mlə əlavə edilmişdir.

 

[32] 16 may 2017-ci il tarixli 1405 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 19 may 2017-ci il, № 106, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 809) ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyi haqqında Əsasnamə nin 5.5.13-c yarımbəndinə attestasiyası s z ndən sonra (d vlət qulluq uları istisna olmaqla) s zləri əlavə edilmişdir.

 

[33] 5 fevral 2013-c il tarixli 815 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 6 fevral 2013-c il, № 27; Azərbaycan qəzeti, 7 fevral 2013-c il, № 28; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 02, maddə 109) ilə 5.5.18-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[34] 23 avqust 2017-ci il tarixli 1584 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 24 avqust 2017-ci il, № 184, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1531) ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyi haqqında Əsasnamə nin 5.9.3-c yarımbəndində d vlət orqanının s zləri qurumun s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[35] 18 mart 2013-c il tarixli 852 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 19 mart 2013-c il, № 61, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 03, maddə 254) ilə ASAN xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili və xidmətlərin g stərilməsi Qaydaları nın 3.2.4-c yarımbənd ləğv edilmişdir.

 

[36] 5 fevral 2013-c il tarixli 815 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 6 fevral 2013-c il, № 27; Azərbaycan qəzeti, 7 fevral 2013-c il, № 28; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 02, maddə 109) ilə 3.4-c bənd əlavə edilmişdir.

 

[37] 5 fevral 2013-c il tarixli 815 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 6 fevral 2013-c il, № 27; Azərbaycan qəzeti, 7 fevral 2013-c il, № 28; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 02, maddə 109) ilə 4.5-ci bəndin birinci yarımbəndinin birinci c mləsində vətəndaş s z şəxs s z ilə əvəz edilmişdir, yaşayış yerini s zlərindən sonra , habelə olduğu yeri s zləri əlavə edilmişdir, ikinci c mləsində vətəndaşa s z şəxsə s z ilə əvəz edilmişdir, iş yerində s zlərindən sonra , habelə olduğu yerdə s zləri əlavə edilmişdir.

 

[38] 18 mart 2013-c il tarixli 852 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 19 mart 2013-c il, № 61, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 03, maddə 254) ilə ASAN xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili və xidmətlərin g stərilməsi Qaydaları na 4.6-cı və 4.7-ci bəndlər əlavə edilmişdir.
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.