Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
451. İdxal olunan aksizli mallar üçün vergi tutulan əməliyyatın vaxtı necə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
452. Aksizli malların ixracı hansı dərəcə ilə aksizə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
453. Fiziki şəxs fərdi istehlakı üçün neçə litr alkoqollu içkini aksiz vergisi ödənilmədən idxal edə bilər?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
454. Azərbaycan Respublikası ərazisinə müvəqqəti idxal edilən mallar aksizə necə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
455. Fiziki şəxsin fərdi istehlakı üçün 1,5 litr alkoqollu içki və 200 ədəd siqaret idxal edilərkən aksizdən azadolmalar hansı halda tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
456. Aksizli malları alan və bu malları vergi tutulan digər aksizli malların istehsalı üçün istifadə edən şəxs malları alarkən ödənilmiş aksiz məbləğini hansı qaydada əvəzləşdirir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
457. Aksizli malları idxal edən və bu malları vergi tutulan digər aksizli malların istehsalı üçün istifadə edən şəxs idxal mallarına görə ödədiyi aksizləri nə vaxt əvəzləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
458. Aksizli malları göstərin:

1. spirtli içkilər
2. tütün məmulatları
3. xam neft
4. neft məhsulları
5. yük avtomobilləri
A.
B.
C.
D.
9 / 50
459. Aşağıdakı mallardan hansı aksizli mallara aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
460. Azərbaycan Respublikasına idxal edilən alkoqollu içkilər, tütün məmulatları və neft məhsullarına görə aksizlərin dərəcələri hansı dövlət orqanı tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
461. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan içməli spirtə tətbiq olunan aksizin dərəcəsi nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
462. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan arağa [vodkaya], tündləşdirilmiş içkilərə və tündləşdirilmiş içki materiallarına, likyor və likyor məmulatlarına tətbiq olunan aksizin dərəcəsi nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
463. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan şampan şərabına tətbiq olunan aksizin dərəcəsi aşağıdakılardan hansıdır?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
464. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan şərablara və şərab materiallarına tətbiq olunan aksiz vergisinin dərəcəsi nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
465. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan tütündən hazırlanan siqaretlər və onun əvəzedicilərinə tətbiq olunan aksizin dərəcəsi nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
466. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobilinin mühərrikinin həcmi 3000 kub santimetrədək olduqda hansı aksiz dərəcəsi tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
467. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobilinin mühərrikinin həcmi 4000 kub santimetrədək olduqda hansı aksiz dərəcəsi tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
468. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan neft mehsullarına aksiz dərəcələri hansı dövlət orqanı tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
469. Vergitutma obyekti olan və müəssisələr tərəfindən hüquqi şəxs yaratmadan birgə fəaliyyət aparmaq üçün birləşdirilən əsas vəsaitlərin dəyəri əmlak vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
470. Fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan binalardan əmlak vergisi necə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
471. Fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan binaların yaşayış sahələrinin hansı hissəsindən əmlak vergisi tutulmur?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
472. Fiziki şəxslər mühərriki olan hava nəqliyyatı vasitəsinə görə əmlak vergisini hansı qaydada və dərəcələrlə ödəyirlər?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
473. Müəssisələr əsas vəsaitlərə görə əmlak vergisini hansı dərəcə ilə ödəyirlər?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
474. Çernobıl AES-də şüa xəstəliyinə tutulmuş şəxslərin icarəyə verdikləri binalara görə ödəməli olduqları əmlak vergisinin məbləği nə qədər azaldılır?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
475. Pensiyaçıların sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə etdikləri binalara görə ödəməli olduqları əmlak vergisinin məbləği nə qədər azaldılır?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
476. Vergitutma məqsədləri üçün müəssisənin əmlakının dəyəri ekologiya, yanğından mühafizə və ya mülki müdafiə üçün istifadə edilən obyektlərin dəyərinin hansı hissəsi qədər azaldılır?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
477. Fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan avtonəqliyyat vasitələrinə görə əmlak vergisi hansı qaydada və dərəcələrlə tutulur?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
478. Fiziki şəxslər üçün torpaq vergisinin vergitutma obyekti dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
479. Müəssisələr üçün torpaq vergisinin vergitutma obyekti dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
480. Kadastr qiymət rayonları və ora daxil olan inzibati rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı torpaqlarının şərti balları hansı amillər nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
481. Yaşayış fondlarının tutduğu torpaqların 100 kvadrat metrinə görə (10000 kvadrat metrədək olduqda) Bakı şəhəri üçün torpaq vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
482. Bakı şəhəri ərazisində yerləşən sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı torpaqlar üzrə torpaq sahəsinin, hər 100 kvadrat metrinə görə (10000 kvadrat metrədək olduqda) torpaq vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
483. Bakı şəhəri ərazisində yerləşən yaşayış fondlarının, həyətyanı sahələrinin torpaqları və vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu torpaqlar üzrə torpaq sahəsinin, hər 100 kvadrat metrinə görə (10000 kvadrat metrdən çox olduqda) torpaq vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
484. Gəncə, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu ərazisində yerləşən yaşayış fondlarının, həyətyanı sahələrinin torpaqları və vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu torpaqlar üzrə torpaq sahəsinin, hər 100 kvadrat metrinə görə (10000 kvadrat metrədək olduqda) torpaq vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
485. Bakı, Gəncə, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu və rayon tabeliyində olan şəhərlər istisna olmaqla, digər şəhərlərin rayon mərkəzlərinin ərazisində yerləşən sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı torpaqlar üzrə torpaq sahəsinin, hər 100 kvadrat metrinə görə (10000 kvadrat metrədək olduqda) torpaq vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
486. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan, qeyri-rezidentlərə məxsus avtonəqliyyat vasitələrindən yol vergisi hansı dövlət orqanı tərəfindən tutulur?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
487. Xarici dövlətlərin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və Vergi Məcəlləsinin 211.1.1-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk edən zaman yol vergisinə cəlb olunmalı hallarda minik avtomobilləri üçün yol vergisi hansı göstəricilər əsasında hesablanır?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
488. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan qızılın min çəki vahidindəki miqdarı 585 (beş yüz səksən beş) olduqda, hər qramına görə tətbiq edilən aksiz dərəcəsi nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
489. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan platinin hər qramına görə tətbiq edilən aksiz dərəcələri nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
490. Fərdi istehlak üçün idxal olunan emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almazın bir ədədinin miqdarı 1,5 karat olduqda, tətbiq edilən aksizin məbləğini göstərin:
A.
B.
C.
D.
41 / 50
491. Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələrindən Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş vergi tutulduqdan sonra nə vaxt büdcəyə keçirilir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
492. Təbii qaz üçün mədən vergisi onun topdansatış qiymətinin neçə faizidir?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
493. Filiz faydalı qazıntılar (bütün növ metallar) üçün mədən vergisi onların topdansatış qiymətinin neçə faizidir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
494. Yerin təkindən çıxarılan xam neft, təbii qaz və filiz faydalı qazıntılarına mədən vergisi hansı göstəriciyə tətbiq edilməklə müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
495. Yerin təkindən çıxarılan baritə görə mədən vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
496. Yerin təkindən çıxarılan bentonit gillərinə görə mədən vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
497. Yerin təkindən çıxarılan sement xammalına (əhəng daşı, meqrel, gil, vulkan külü) görə mədən vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
498. Rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər, habelə rezident və qeyri-rezident müəssisələr torpaq sahələri barədə özlərinin mülkiyyət və istifadə hüquqlarını təsdiq edən sənədləri aldıqdan sonra fiziki şəxslər və bələdiyyə müəssisələri bələdiyyələrdə, digər müəssisələr isə vergi orqanında hansı müddət ərzində uçota durmalıdırlar?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
499. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının verdiyi arayışa əsasən, təyinatı üzrə istifadə edilən və ya irriqasiya, meliorasiya və digər aqrotexniki səbəblərdən təyinatı üzrə istifadə edilməsi mümkün olmayan kənd təsərrüfatı torpaqları üzrə torpaq vergisinin dərəcəsi 1 şərti bal üçün neçə manat məbləğində müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
500. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən yaradılan sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti olan hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslər qanunvericiliyə uyğun olaraq, sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında qeydiyyata alındıqları hesabat ilindən başlayaraq, sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında istifadə etdikləri torpaqlara görə neçə il müddətinə torpaq vergisini ödəməkdən azaddırlar?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.