Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
551. Fiziki şəxsin təqvim ili ərzində ailə üzvlərindən aldığı hədiyyə, maddi yardım və miraslar hansı faiz dərəcəsi ilə gəlir vergisinə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
552. Təhsil və ya müalicə haqları almış şəxslərə gəlir vergisi üzrə güzəşt hansı halda verilir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
553. Hədiyyə və maddi yardım vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin ailə üzvlərindən alındığı halda onun dəyərinin hansı məbləğindən vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
554. Miras vergi ödəyicisinin ailə üzvündən alındığı halda mirasın hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
555. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə ödənilən müavinətdən gəlir vergisi hansı qaydada tutulur?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
556. Fiziki şəxslərə ödənilmiş dövlət müavinətləri hansı qaydada gəlir vergisinə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
557. Fiziki şəxslərə ödənilmiş dövlət pensiyaları hansı qaydada gəlir vergisinə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
558. İşçilərin sayının və ştatların ixtisar edilməsi ilə əlaqədar olaraq əmək müqaviləsinə xitam verildikdə işçilərə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə müvafiq ödənilən təminatlar gəlir vergisinə cəlb edilirmi?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
559. Alimentlər gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
560. Fiziki şəxsin muzdlu işlə əlaqədar aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda, gəlir vergisinə münasibətdə hansı məbləğdə azadolma tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
561. Fiziki şəxsin muzdlu işlə əlaqədar illik gəliri 30 000 manatadək olduqda, gəlir vergisinə münasibətdə hansı məbləğdə azadolma tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
562. Fiziki şəxin aşağıda göstərilən hansı gəlirləri gəlir vergisindən azad deyil?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
563. Fiziki şəxsin azı neçə il ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi sadələşdirilmiş vergidən azaddır?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
564. Fiziki şəxsə dəymiş zərərlərin ödənilməsi ilə bağlı alınan kompensasiya ödənişləri gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
565. Fiziki şəxslərin bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalından əldə etdikləri gəlirləri gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
566. Şəhər və rayon yarışlarında və müsabiqələrində pul şəklində alınan mükafatların dəyəri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
567. Beynəlxalq yarışlarda və müsabiqələrdə pul şəklində alınan mükafatların dəyəri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
568. Yarışlarda, müsabiqələrdə əşya şəklində alınan mükafatların hansı dəyəri gəlir vergisinə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
569. Dövlət qulluqçusuna pensiya yaşına çatmasına görə könüllü işdən çıxması ilə əlaqədar verilən birdəfəlik haqq gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
570. Fiziki şəxslərin aşağıdakı hansı gəlirləri vergidən azaddır?
1. Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması zamanı ödənilən kompensasiya
2. Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinə və onun ailə üzvlərinə ödənilən pensiya, müavinət və digər ödənişlərin məbləği
3. Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat orqanlarının əməkdaşlarına verilən əmək haqqı
4. Dəymiş zərərin ödənilməsi ilə bağlı alınan kompensasiya ödənişləri
5. Birinci və ikinci qrup müharibə əlillərinin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəlirinin tam məbləği
A.
B.
C.
D.
21 / 50
571. Fiziki şəxslərin aşağıdakı hansı gəlirləri vergidən azad olunur?
1. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə müəyyən edilmiş ezamiyyə xərclərinin tam məbləğləri
2. verdikləri qana görə donorlara ödənilən kompensasiya məbləğləri
3. Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanının aylıq gəlirinin tam məbləği
4. Azərbaycan vətəndaşı olmayan diplomatik və ya konsulluq əməkdaşının rəsmi məşğulluğundan gəlirin tam məbləği
5. Müharibə əlillərinin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəlirinin tam məbləği
A.
B.
C.
D.
22 / 50
572. Müharibə əlillərinin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəlirinin hansı məbləğindən vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
573. Aşağıdakı hansı fiziki şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 100 manat məbləğində azaldılır?
1. həlak olmuş, yaxud sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin valideynləri, habelə vəzifələrinin icrası zamanı həlak olmuş dövlət qulluqçularının valideynləri və arvadları [ərləri]. [Bu şəxslərin arvadlarına [ərlərinə] güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar]
2. müharibə əlilləri
3. I və II qrup əlillər [müharibə əlillərindən başqa]
4. 1990-cı il yanvarın 20-də SSRİ qoşunlarının müdaxiləsi nəticəsində, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı həlak olmuş şəxslərin valideynləri və arvadları [ərləri]. [Bu şəxslərin arvadlarına [ərlərinə] güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar]
5. Əfqanıstana və döyüş əməliyyatları aparılan başqa ölkələrə göndərilmiş hərbi qulluqçular və təlim-yoxlama toplanışlarına çağırılmış hərbi vəzifəlilər
A.
B.
C.
D.
24 / 50
574. Aşağıdakı hansı fiziki şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 400 manat məbləğində azaldılır?
1. Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanları
2. müharibə əlilləri
3. I və II qrup əlillər [müharibə əlillərindən başqa]
4. Sovet İttifaqı Qəhrəmanları
5. Əfqanıstana və döyüş əməliyyatları aparılan başqa ölkələrə göndərilmiş hərbi qulluqçular və təlim-yoxlama toplanışlarına çağırılmış hərbi vəzifəlilər
A.
B.
C.
D.
25 / 50
575. Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəlirinin hansı məbləğindən vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
576. Aşağıdakı şəxslərdən kim vergitutma məqsədləri üçün vergi ödəyicisinin himayəsində olanlara aid edilmir?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
577. Aşağıdakı hansı fiziki şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 200 manat məbləğində azaldılır?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
578. Aşağıdakılardan hansı xərclər gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
579. Aşağıdakılardan hansılar gəlirdən çıxılmayan xərclərə aiddir? 
1. qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı çəkilən xərclər 
2. əsas vəsaitlərin alınmasına və qurulmasına çəkilən xərclər 
3. dövriyyə vəsaitlərinin alınmasına və gətirilməsinə çəkilən xərclər 
4. faktiki ezamiyyə xərclərinin normadan artıq olan hissəsi 
5. norma həddində ehtiyat fondlarına ayırmalar üzrə çəkilən xərclər
A.
B.
C.
D.
30 / 50
580. Faktiki ezamiyyə xərclərinin normadan artıq olan hissəsi gəlirdən hansı qaydada çıxılır?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
581. Amortizasiya olunmayan aktivlər qrupunu göstərin :
1. istismar vaxtı çatmayan çoxillik əkmələr
2. iş heyvanları
3. qeyri-maddi aktivlər
4. konservasiya edilmiş əsas vəsaitlər
5. məhsuldar heyvanlar
A.
B.
C.
D.
32 / 50
582. İncəsənət əsərləri üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
583. Məhsuldar heyvanlar üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
584. Aşağıdakılardan hansılar amortizasiya olunmayan aktivlər hesab olunur?
1. binalar, tikintilər, qurğular
2. İncəsənət əsərləri
3. maşınlar, avadanlıq və hesablama texnikası
4. nadir tarixi və memarlıq abidələri olan binalar
5. geoloji kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər
6. tam amortizasiya olunmuş əsas vəsaitlər, onlar istismara yararlı olduğu hallarda
A.
B.
C.
D.
35 / 50
585. Tam amortizasiya olunmuş əsas vəsaitlər istismara yararlı olduğu hallarda onların illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
586. Aşağıda göstərilən aktivlərdən hansılar amortizasiya olunan aktivlər hesab olunur?
1. elmi-tədqiqat, tədris və təcrübə məqsədi üçün kabinetlərdə və laboratoriyalarda istifadə edilən avadanlıqlar, eksponatlar, nümunələr, fəaliyyətdə olan və olmayan modellər, maketlər və başqa əyani vəsaitlər
2. heyvanxanalarda və digər analoji müəssisələrdə olan heyvanat aləminin eksponatları
3. istifadə müddəti məlum olmayan qeyri-maddi aktivlər
4. kinofondlar (video, audio, foto)
5. istifadə müddəti məlum olan qeyri-maddi aktivlər
6. maşın, avadanlıq və hesablama texnikası
A.
B.
C.
D.
37 / 50
587. Yüksək texnologiyalar məhsulu olan hesablama texnikası üzrə illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
588. İstismara verilməmiş anbarda olan əsas vəsaitlər necə amortizasiya olunur?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
589. Qurğular üzrə təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan həddi neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
590. Nəqliyyat vasitələri üzrə təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan həddi neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
591. Aşağıdakı hansı verginin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
592. Fiziki şəxsin əmlakın təqdim edilməsindən yaranan zərəri həmin ildə kompensasiya edilə bilmirsə, o, gələcəkdə neçə ilədək davam edən sonrakı dövrə keçirilir?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
593. Vergi ödəyicisinin istifadə etdiyi uçot metodu dəyişdirilərkən verginin məbləğinə təsir göstərən mühasibat əməliyyatlarına düzəlişlər nə vaxt aparılmalıdır?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
594. Hansı uçot metodu ilə uçot aparan vergi ödəyicisi gəliri əldə edəndə və ya gəlir onun sərəncamına veriləndə, bu gəliri nəzərə almalı və gəlirdən öz xərclərini yalnız bu xərcləri çəkdiyi zaman çıxmalıdır?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
595. Vergi ödəyicisi kassa metodundan istifadə etdikdə, xərcin çəkilməsi vaxtı hansı vaxt sayılır?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
596. Hesablama metodundan istifadə edilərkən vergi ödəyicisi müqavilə üzrə iş görürsə və ya xidmət göstərirsə, hansı vaxt gəlirin əldə edildiyi vaxt sayılır?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
597. Əyləncə və yemək xərcləri, habelə işçilərin mənzil və digər sosial xarakterli xərcləri gəlirdən hansı qaydada çıxılır?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
598. Ümidsiz borc məbləğinin gəlirdən çıxılmasına hansı halda yol verilir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
599. Hüquqi şəxsin balansında olan torpaqların illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
600. Məhsuldar heyvanlar üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.