Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
951. Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəliri 30000 manatadək olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
952. Azərbaycan vətəndaşı olmayan diplomatik və konsulluq əməkdaşının rəsmi məşğulluğundan gəliri hansı dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
953. Fiziki şəxsin təqvim ili ərzində ailə üzvlərindən aldığı hədiyyə, maddi yardım və miraslar hansı faiz dərəcəsi ilə vergiyə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
954. Xaricdə müalicə haqlarını ödəmək üçün fiziki şəxsə verilən maddi yardımın dəyərinin hansı məbləğindən vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
955. Təqvim ili ərzində alınan hədiyyələrin hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
956. Təqvim ili ərzində alınan mirasların dəyərinin hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
957. Xaricdə müalicə haqlarını ödəmək üçün fiziki şəxsə verilmiş maddi yardımın dəyərinin hansı hissəsi gəlir vergisindən azaddır?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
958. Təhsil və ya müalicə haqları almış şəxslərə güzəşt hansı halda verilir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
959. Hədiyyə və maddi yardım vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin ailə üzvlərindən alındığı halda onun dəyərinin hansı məbləğindən vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
960. Miras vergi ödəyicisinin ailə üzvündən alındığı halda mirasın hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
961. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə ödənilən müavinətdən gəlir vergisi hansı qaydada tutulur?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
962. Alimentlər gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
963. Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun gəlirləri mənfəət vergisinə hansı dərəcə ilə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
964. Fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) ayliq gəliri 2500 manatadək olduqda, gəlir vergisinə münasibətdə hansı məbləğdə azadolma tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
965. Fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) illik gəliri 30000 manatadək olduqda, gəlir vergisinə münasibətdə hansı məbləğdə azadolma tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
966. Qiymətli daşlardan və metallardan, qiymətli daşlar və metalların məmulatlarından, incəsənət əsərlərindən, əntiq əşyalardan və vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə edilən və ya istifadə edilmiş əmlakdan başqa daşınan maddi əmlakın təqdim edilməsindən əldə edilən gəlir hansı qaydada gəlir vergisinə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
967. Həyatın yığım sığortası və pensiya sığortası üzrə 3 ildən az olmayan müddətə bağlanan müqavilənin qüvvəyə mindiyi andan etibarən 3 illik müddət keçdikdən sonra sığortalıya ödənilən hər hansı məbləğlərin hansı hissəsi vergiyə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
968. Yerli bank və xarici bankın Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən filialı tərəfindən fiziki şəxslərin əmanəti üzrə ödənilən illik faiz gəlirləri, habelə emitent tərəfindən investisiya qiymətli kağızları üzrə ödənilən dividend, diskont (istiqrazların nominalından aşağı yerləşdirilməsi nəticəsində yaranmış fərq) və faiz gəlirləri 2016-cı il fevralın 1-dən etibarən neçə il müddətində gəlir vergisindən azaddır?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
969. Fiziki şəxsə dəymiş zərərlərin ödənilməsi ilə bağlı alınan kompensasiya ödənişləri gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
970. Fiziki şəxslərin bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalından əldə etdikləri gəlirləri gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
971. Fiziki şəxslərin xalq musiqi alətlərinin istehsalından əldə etdikləri gəlirləri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
972. Ağac materiallardan məişət alətlərinin hazırlanması sahəsində fəaliyyət göstərən fiziki şəxslərin gəliri hansı qaydada vergiyə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
973. Fiziki şəxslərə kompensasiya xarakterli ödəmələr gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
974. İstehsalatdan ayrılmaqla təhsil almağa göndərilmiş tələbələrə, aspirantlara [magistrlərə] müəssisə və təşkilatların hesabına ödənilən təqaüdün hansı hissəsi vergiyə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
975. Şəhər və rayon yarışlarında və müsabiqələrində pul şəklində alınan mükafatların dəyəri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
976. Yarışlarda, müsabiqələrdə əşya şəklində alınan mükafatların hansı dəyəri gəlir vergisinə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
977. Beynəlxalq yarışlarda və müsabiqələrdə pul şəklində alınan mükafatların dəyəri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
978. Dövlət qulluqçusuna pensiya yaşına çatmasına görə könüllü işdən çıxması ilə əlaqədar verilən birdəfəlik haqq gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
979. Müharibə əlillərinin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəliri gəlir vergisi hesablanarkən hansı məbləğdə azaldılır ?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
980. 1941-1945-ci illərdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallar ilə təltif edilmiş şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə aylıq gəliri gəlir vergisi hesablanarkən hansı məbləğdə azaldılır ?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
981. Müharibə veteranı adı almış şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəliri gəlir vergisi hesablanarkən hansı məbləğdə azaldılır ?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
982. Çernobıl AES-də qəza nəticəsində şüa xəstəliyinə tutulmuş şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəliri gəlir vergisi hesablanarkən hansı məbləğdə azaldılır ?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
983. Birinci və ikinci qrup əlillərin [müharibə əlillərindən başqa] hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəliri gəlir vergisi hesablanarkən hansı məbləğdə azaldılır ?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
984. Daimi qulluq tələb edən sağlamlıq imkanları məhdud uşağa və ya I qrup əlilə baxan və onunla birlikdə yaşayan valideynlərdən birinin [özlərinin istəyi ilə], arvad [ər], himayəçi və ya qəyyumun hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri hansı məbləğdə azaldılır?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
985. Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri hansı məbləğdə azaldılır?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
986. Qohumluq dərəcəsindən asılı olmayaraq himayəsində azı 3 nəfər, o cümlədən gündüz təhsil alan 23 yaşınadək şagirdlər və tələbələr olan ər və ya arvaddan birinin vergi tutulmalı olan aylıq gəliri nə qədər azaldılır?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
987. Aşağıdakı şəxslərdən kim vergi ödəyicisinin himayəsində olanlara aid edilmir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
988. Təqaüd, pensiya və işsizlik müavinəti alan şəxslər (uşaqlardan başqa) vergi ödəyicisinin himayəsində olanlara aid edilirlərmi?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
989. Əmək haqqından tutulan vergi hesablanarkən fiziki şəxslərin vergi güzəştləri hüququ nə vaxtdan yaranır?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
990. Müəssisə işçisinə əsas iş yeri üzrə cari ayda 450 manat pul vəsaiti ödəmişdir [o cümlədən vəzifə maaşı 300 manat və yaşayış yerinin kirayəsi üçün 150 manat]. Həmin işçinin 18 yaşına çatmamış üç uşağı var, həyat yoldaşı işləmir. Bu halda gəlir vergisi hansı məbləğdən hesablanmalıdır?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
991. Müəssisə işçisinə əsas iş yeri üzrə cari ayda müəssisədə qəbul edilmiş əməyin ödənilməsi sisteminə müvafiq olaraq hesablamışdır: 
vəzifə maaşı 249 manat; 
işəgötürən tərəfindən ödənilən tibbi sığorta haqqı 50 manat; 
faktiki ezamiyyə xərcləri 110 manat. 
Bu halda gəlir vergisinin dərəcəsi tətbiq edilən məbləği müəyyən edin?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
992. Müəssisə işçisinə illik faiz dərəcəsi 6% olmaqla 6 ay müddətinə 5000 manat ssuda vermişdir. Müddəti başa çatdıqdan sonra işçi götürdüyü ssudaya görə 150 manat [(5000*6%)/12*6] faiz ödəyir. Bu müddətdə banklararası kredit hərracında faiz dərəcəsi 15% olmuşdur. Bu halda işçinin aylıq gəlirinə hansı məbləğ əlavə olunacaq?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
993. Tovuz rayonunda fərdi qaydada aşıqlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
994. Bakı şəhərində fərdi qaydada toylarda aparıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
995. Gəncə şəhərində fərdi qaydada çalğıçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
996. Sumqayıt şəhərində fərdi qaydada rəqqaslıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
997. Lənkəran şəhərində fərdi foto fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
998. Şamaxı rayonunda fərdi qaydada çəkməçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
999. Xırdalan şəhərində fərdi qaydada pinəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
1000. Abşeron rayonunun Mehdiabad qəsəbəsində fərdi yaşayış evində gözətçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.