“Sual-Cavab” rubrikası vasitəsilə verilən cavablar vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində rəsmi şərh deyil və vergi ödəyicilərinin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi istiqamətində tövsiyə xarakterlidir.
Burada mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq kommersiya (vergi) sirri təşkil edən məlumatlar verilmir. VÖEN haqqında, müəssisənin nizamnamə fondu (nizamnamə kapitalı) haqqında, vergi qanunvericililiyinin pozulması və bu pozulmalara görə məsuliyyət tədbirləri haqqında və vergi ödəyicilərinin razılığı ilə aşkar edilən məlumatlar istisna olmaqla digər məlumatlar kommersiya (vergi) sirri hesab olunur.

Adınız, soyadınız, atanızın adı
Email vә yaşadığınız şәhәr
Ünvanınız və ya işlədiyiniz yer (bu məlumat səhifədə göstərilmir və əks əlaqəyə ehtiyac olduqda istifadə edilir)
Telefon: (* bu məlumat məxfi saxlanılır, qeyd edilməsi vacibdir)
Sualınız
Kodu daxil edin